Bekijk het origineel

Onenigheid college b en w Benthuizen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Onenigheid college b en w Benthuizen

Raad in spoedzitting bijeen

3 minuten leestijd

BENTHUIZEN — Onenigheid in het colleige van b en w over de uitspraal( van de gemeenteraad op 25 augustus 1980 over de voortgang van de woningbouw, heeft er toe geleid, dat de raad woensdagavond 'in spoedzitting bijeen Icwam.

Tijdens de afwezigheid van burgemeester A. Verbree - die op vakantie was - konden de beide wethouders het niet eens worden over de uitvoering van de raadsbeslissing. Uiteindelijk werd woensdagmiddag besloten om 's avonds de gemeenteraad bijeen te roepen. Inmiddels was ook de bXirgemèester van vakantie teruggekeerd. De inbreng van gegadigden voor premiekoopwoningen in een nieuw te bouwen project woningen, leverde het geschil op. Wethouder Van Noort (CDA) zei niet anders begrepen te hebben, dan dat de raad heeft besloten premiekoopwoningen aan de woningbouwvereniging te verkopen, mits voldoende kopers daarmee zouden instemmen.

Wethouder Van Loon (VVD) was van mening, dat de adspirant-kopers bijeen moesten worden geroepen, teneinde een keuze uit een aantal plannen te doen. Dus niet één plan van de woningbouwvereniging, maar verscheidene. De raadsleden lieten er geen twijfel over bestaan, dat zij de gang van zaken wat vreemd vonden en.dat het raadsbesluit nog niet was uitgevoerd.

De heer Brugman (D'66) verklaarde het jammer te vinden, dat het college het raadsbesluit niet heeft begrepen. Optimale inspraak van de prèmiekopers heeft hij beoogd. In scherpe bewoordingen nam hij stelling tegen de woningbouwvereniging.

De heer Van Leeuwen (SGP) sprak eveneens zijn bevreemding over de uitleg van het raadsbesluit uit. ,,De SGP heeft de vorige raadsvergadering haar standpunt duidelijk uiteengezet. Wij hebben ni&ts- anders bedoeld dan de premiekopers maximale inspraak te bieden. Voorlichting dus, van alle bij de gemeente bekende plannen aan de kopers".

De heer Vonkeman (CDA) beklemtoonde dat de kopers zoveel mogelijk inspraak dienen te krijgen: ,,Hiertegenover staat dat er snel gebouwd moet worden. Daarom is het nodig dat de gemeente de voortrekkersrol vervuld". Daarom moeten de kopers op korte termijn omtrent de huidige situatie en de plannen worden geïnformeerd.

Wethouder Van Loon (VVD) constateerde dat de gemeenteraad zijn uitleg van het raadsbesluit steunt: „Ik betreur deze spoedzitting dan ook". Wethouder Van Noort (CDA) zei perplex te staan. ,,Ik begrijp niet de ontroerende zorg van wethouder Van loon voor de kopers. Zeker niet, daar hij niet de verantwoordelijke wethouder is. De wethouder van grondzaken dat ben ik". Spreker beklaagde zich over datgene wat besloten was en waarschuwde tenslotte de gemeenteraad van Benthuizen: ,, Weet wat je doet en koper kijk uit".

Uiteindelijk besloot de gemeenteraad met de stem van wethouder Van Noort tegen om de premiekopers bijeen te föepen en de kopers de. maximale voorlichting te geven over alle bij de gemeente bekende plannen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 september 1980

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Onenigheid college b en w Benthuizen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 september 1980

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken