Bekijk het origineel

Stadsverwarming is nog I niet haalbaar in Rijssen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Stadsverwarming is nog I niet haalbaar in Rijssen

Raad behandelde begroting

2 minuten leestijd

RIJSSEN Energiebesparing, de woningbouw en de te verstrekken subsidies waren de voornaamste kenmerken die

Alle fracties hadden in algemene beschouwingen dan ook hierop het accent gelegd. Bij de woningbouw werd de klemtoon gelegd op het zo snel mogelijk realiseren van betaalbare woningen in de nog niet opgevulde gaten in de binnenstad. De fracties van de PvdA, DSR en RPF wensten meer openheid bij het vergaderen van de commissies. Dit voorstel werd echter door de raad weggestemd.

Hoewel de fracties het toejuichten dat de onroerendgoedbelasting niet werd verhoogd, was de eenmansfractie van de DSR deze mening niet toegedaan. Bezorgdheid voor een te drastische verhoging in de komende jaren, was hiervan de reden. De fractie van de PvdA pleitte vooral voor nieuwe industrie die meer arbeidsplaatsen zou opleveren. De fractie van de SGP vond bezuinigen nodig op elk vlak, ook op het be-schikbaar stellen van subsidies aan sport, cultuur en recreatie. ,,Wij zullen hiernaar kritisch moeten kijken, waarbij wij als SGPfractie de aantekening willen plaatsen dat indien de Zondagswet in het gede gemeenteraad van Rijss behandelde tijdens de begr tingsdebatten betrekking he bende op het jaar 1981. ding komt wij niet ons fiat kunnen ; ven", vertolkte fractievoorzitter Boers de gevoelens van zijn medefn tiegenoten. Het CDA liet, bij mon van fractievoorzitter R. Borghuis, v ten het onjuist te vinden dat de p vincie de gemeente Rijssen aan korte lijn houdt inzake de goedkeur! gen van bestemmingsplannen voor i dustrieterreinen. „Wij verzoeken dan ook bij deze provinciale overhc te bewerkstelligen dat zij oog he voor deze zaken", sprak Borghuis.

Stadsverwarmin

Voorstander van stadsverwarmi was de RPF in het nieuwe beste mingsplan ,,Veeneslagen". ,,Maar c geeft zo veel problemen dat dit , zeer twijfelachtig moet worden schouwd ten aanzien van de energ besparing", meende wethouder J. Pluimers die een aantal punten o somde waarin het college al maatrej len had getroffen inzake de energiei sparing.

Voorzitter G. J. Smit kon zich ec ter voorstellen dat de SGP fractie I: zwaren had tegen de zondagswet.

„Echter we moeten werken binn het kader van de wetten, die er al w ren voordat sommigen van ons war geboren. Wie als raadslid niet binn dit kader kan werken, moet voor zie zelf de conclusie hieruit trekken", ; de burgemeester.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 29 oktober 1980

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Stadsverwarming is nog I niet haalbaar in Rijssen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 29 oktober 1980

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken