Bekijk het origineel

Kiltunnel is loden last provincie en gemeenten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kiltunnel is loden last provincie en gemeenten

Nu rijk financiële steun weigert

5 minuten leestijd

)EN HAAG/DORDRECHT/'s-GRAVENDEEL De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dorcht, 's-(Sravendeel, Strijen, Maasdam en Puttersk stevenen regelrecht af op een financiële catastroNu het rijk weigert financiële steun te verlenen zuldeze bestuurslagen gezamenlijk opdraaien voor de joenen schuld van de tussen 's-Gravendeel en Dorcht aangelegde Kiltunnel.

indaag is een delegatie van de vijf 3enten en de provincie, die zijn igenwoordigd in het Wegschap nel Dortsche Kil, opnieuw naar Haag getogen om de vaste comie voor Binnenlandse zaken te tuigen dat zonder steun van het -MOERDIJKBRUG rijk een faillissement voor de vijf gemeenten in de komende jaren onafwendbaar zal zijn en dat de provincie tot de bedelstaf zal vervallen. Tot nu toe heeft alle overleg met Situatieschets Kiltunnel Hoeksche VMaord 's rijks vertegenwoordigers niets opgeleverd. Vorige week nog heeft de staatssecretaris van Binnenlandse zaken, mr. H. E. Koning, meegedeeld dat het rijk geen cent kan bijdragen. Zijn motivatie was dat het rijk ook geen geld heeft.

Artikel 12

De nood is hoog. De gemeente Dordrecht heeft een aanvraag voor een artikel-12 regeling ingediend. Artikel-12 is bedoeld om gemeenten te helpen die een structureel tekort op hun begroting kunnen aantonen, vêwr onbepaalde tijd krijgt men dan jaarlgks een miljoen gulden extra van het rijk. In 's-Gravendeel en Strijen was op het moment dat dit werd geschreven nog geen beslissing gevallen, terwijl Maasdam en Puttershoek hebben besloten volgend jaar te proberen de eindjes aan elkaar te knopen. Na 1981 zullen ook deze gemeenten in de huidige situatie op het randje balanceren of tot artikel-12 vervallen.

Bij de provincie, die voor structurele tekorten geen beroep kan doen op het rijk, is de toestand niet veel beter. De aanvankelijke hoop op een goede oplossing is ineengeschrompeld. Door het provinciaal bestuur zijn al de nodige maatregelen voor een drastische ombuiging van het beleid aangekondigd. Tijdens de begrotingsbehandeling hebben provinciale staten, met de stemmen van de SGP en een aantal CDA'ers tegen, besloten 23 opcenten op de motorrijtuigenbelasting te heffen, om zodoende het maximale extra bedrag voor 1981 te incasseren. „Het is een afschuwelijke situatie", zo meent de financiële gedeputeerde drs. J. H. Boone. „In plaats van bezuinigingen zal er sprake zijn van het compleet kappen van bepaalde taken. Willen we volgend jaar nog enkele nieuwe dingen aanvatten, dan zal in februari al weer diep moeten worden gesneden in de zojuist aanvaarde begroting".

Wegen

Gedeputeerde F. Diepenhorst somt op wat het voor de provincie betekent wanneer de schuld van de Kiltunnel voor rekening van de deelnemers van het Wegschap blijft. ,,Het gehele secundaire wegenplan gaat op de helling.. Het onderhoud aan de bestaande wegen zal niet kunnen uitgevoerd, terwijl nieuwe wegen moeten worden geschrapt. De omleidingsweg voor Walbrugge bijvoorbeeld, waar dagelijks 10.000 auto's doorheen rijden. Of de rondweg bij Maasdam. En dan gaat het alleen nog maar over de wegen..."

Oorzaak

De belangrijkste oorzaak van de enorme tekorten op de Kiltunnel is het kleine aantal voertuigen dat dagelijks de slagbomen van de tolhuisjes passeert, ledere dag maken ongeveer (Van onze correspondent) 3.500 automobilisten gebruik van de tunnel, terwijl aanvankelijk op 20.000 en wat later op 12.000 per dag was gerekend. Mede door een verdubbeling van de bouwkosten, die waren geraamd op 70 miljoen gulden, zijn de zo hoge tekorten ontstaan.

Ondertussen zet een geleidelijke daling van het aantal doortochten zich voort. Er kwamen in november per dag 34 voertuigen minder door de tunnel dan in november vorig jaar. Het aantal personenauto's vertoont een langzame daling. De teruggang zit vooral bij de vrachtwagen, iets wat door de deelnemers in het Wegschap wordt toegeschreven aan de economische neergang. Deze maand zijn de toltarieven opnieuw aangepast.

Voor *1981 bedraagt het totale tekort, dat in de voorgaande jaren door de deelnemers van het Wegschap Tunnel Dortsche Kil op de boekwaarde werd bijgeschreven, 17,2 miljoen gulden. Dit moet worden betaald door Ingang Kiltunnel de provincie Zuid-Holland (bijna negen miljoen gulden), Dordrecht (bijna 7,5 miljoen), 's-Gravendeel (700.000 gulden), Strijen (350.000 gulden) en Maasdam en' Puttershoek (ieder 175.000 gulden). Daarnaast blijft er een schuldenlast over van 190 miljoen gulden plus de adschrijving van de • tunnel en de apparatuur. Sluiten van de Kiltunnel heeft geen zin, want de boekwaarde van 190 miljoen gulden blijft gehandhaafd. Dat bedrag kunnen de deelnemers evenmin opbrengen.

Om de lasten enigzins dragelijk te maken moet het Rijk volgens de deelnemers ongeveer 130 miljoen gulden op tafel leggen. Wethouder P. C. Janse van Dordrecht, tevens penningmeester van het Wegschap, verklaarde al in januari van dit jaar tegen over onze krant: „Rijkswaterstaat heeft zich altijd van de aanleg van de Kiltunnel gedistantieerd, hoewel ze uiteindelijk wel voor de uitvoering hebben zorg gedragen. De hogere eisen met betrekking tot de tunnel en de aanleg van het industrieterrein Moerdijk zijn ook voor rekening van het Rijk."

Tijdens een eerste bespreking met de vaste kamercommissie, vorige week donderdag, werd door de Tweede-kamerleden echter herhaaldelijk de vraag gesteld in hoeverre het rijk verplichtingen heeft ten opzichte van de schuldenlast van de tunnel. Gedeputeerde Diepenhorst: ,,Wij hebben dat niet zwart op wit, maar volgens ons is het absoluut onmogelijk voor het Rijk om zich aan iedere verantwoordelijkheidheid te onttrekken. De tunnel verbindt notabene een drietal rijkswegen .

De schuldvraag zal wel altijd onbeantwoord blijven. Vast staat dat een veelheid van factoren (verkeerde raming voertuigen, inflatie, prijsstijgingen, ontwikkeling Moerdijk) een rol heeft gespeeld. Opmerkelijk is het in dit verband ook dat de definitieve afrekening van de tunnel, die door rijkswaterstaat is gebouwd, nog steeds niet door de gemeenten en de provincie is ontvangen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 december 1980

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Kiltunnel is loden last provincie en gemeenten

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 december 1980

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken