Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een  mijlpaal  bij  tachtig jaar Geref. drankbestrijding

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een mijlpaal bij tachtig jaar Geref. drankbestrijding

,,EEN DAG KENT 1000 GEVAREN -ALCOHOL VERDUBBELT ZE"

5 minuten leestijd

Ds. 1.. H. Ruitenberg in Den Haag werd dit jaar 75 jaar, ter gelegenheid waarvan hem een bundel met zijn artikelen werd aangeboden. Deze predIkant. als geheelonthouder geboren en heel zijn leven gebleven, zegt hierover: .. Het heeft niets te maken met braafheids-vertoon, noch met zedemeesterij, al zijn er verleidingen in die richting. Het heeft wel te maken met een bepaalde kijk op het alcoholisme. en deze kijk leidt tot geheelonthouding, wanneer het besef van persoonlijke verantwoordelijkheid op dit punt is ontwaakt."

Standvastig

De eerder genoemde predikant heeft het vol gehouden en vele anderen met hem. Toch liegen de cijfers er niet om, dat er heel wat personen rondlopen, die zo standvastig niet bleven, waarbij het van kwaad tot erger kwam. Daartegen zijn er allerlei verenigingen gekomen in de loop der jaren.

De Gereformeerde Vereniging voor Drankbestrijding te Apeldoorn bereikte ditJaar een mijlpaal. Tachtig jaar geleden werd de vereniging opgericht.

H et begin vormde een advertentie, die ds. W. A. Dekker. gereformeerd predikant te Hoogeveen, in een aantal kerkelijke bladen plaatste. De advertentie bevatte de oproep om zich in Utrecht op een bijeenkomst te beraden over de houding die men aan moest nemen ten aanzien van het alcoholgebruik en zijn funeste gevolgen. Deze predikant was er in zijn gemeente mee geconfronteerd. wat voor ellende de drank met zich mee kon brengen. Door de lange werktijden, de lage lonen en de slechte huisvesting grepen de vade rs en de oudere kinderen naar de drank. Met het nare gevolg dat moeder de vrouw geen geld had om de noodzakelijke boodschappen in huis te halen.

Probleem

HIerbij moeten we toch wel een kanttekening plaatsen. We leven nu heel andere tijden; van lage lonen. in slechte huizen, te lange werktijd en is geen sprake Toch is het ook nu een groot probleem, dat er naar de drank die gegrepen wordt, nu ook door hen geen werk hebben en via allerlei instanties uitkerIngen krijgen, die weer in drank omgezet worden. da

Het liep niet hard in maart 1900. er waren In Utrecht 25 personen gekome n, die zich bogen over de vraag of er Gereformeerde vereniging moest die iets ging doen tegen het alcoho en of dat wel een afzonderlijke vereniging moest zijn. Er bestonde n in het begin van deze eeuw namelijk al ee aantal verenigIngen. die zich met de drankproblematiek bezig hielden. Men stelde het echter als id eaa alle Gereformeerden, die tegen he l om nu gebruik van drank waren in een vereniging onder te brengen. Men vond elkaar uiteindelijk in juli 1900 te Zwolle in de volgende formulering: "Leden der vereniging kunnen zij zjjn, die instemming betuigen met de grondslag en het doel en dit betonen door zich van alle alcoholisme of alleen van gedistilleerde dranken te onthouden".

De verentging stelde om niet in doperse wateren terecht te komen, dat de zonde nimmer in enige stof gelegen is en dus ook niet in de drank als zodanig. In 1914 werd het artikel veranderd waardoor algehele onthouding voor de leden verplicht was. Dit standpunt wordt ook anno 1980 nog steeds ingenomen.

Baanbrekend

De eerste voorzitter van deze vereniging was ds. W. H. Gispen, met eerste secretans de heer J. Menderaa heeft hij baanbrekend werk verricht. De huidige voorzitter de heer J. Wartena te Amersfoort zegt in een brochu re gelegenheid van het tachtigjarig uitgekomen. dat men uit wil gaan aan de drankbestrijding van het Woord God. Men heeft altijd in het oog gehouden de Bijbel niet als wetboek zien. te M en ziet de Bijbel als het onfeilbare oord van Go d. Omdat we doo r de eigen Gereformeerde kring bezwaren vanuit de Schrift aangedragen krijgen de tegen het werk van onze vereniging moeten we ook vanuit de Bijbel aantonen dat het misbruik van drank verkeerd is, zo stelt Wartena in een andere brochure (Bijbel en alcohol).

dele laatste folder constateert men dat de Bijbel het bestaan van alcoholische dranken niet miskent. Deze drank in de vorm van een lichte wijn is door gIstIng tot stand gekomen. Dat heeft niets te maken met onze gedistilleerde sterke dranken. Toen de eere aan het volk Israël land Kanaän schonk. waarschuwde H het ij bij het gebruik van de wijn de geboden van God niet te overtreden. De profeten waarschuwen, zo wordt gesteld in de laatstgenoemde brochure. bij de wijn geen kruiden te doen, met het gevolg dat cr een bedwelmende werking optreedt. Naar aanleIding van het Nazireërschap, bekend uit de Bijbel, en uitspraken van Paulus roept men er elkaar toe op in deze vereniging geen alcohol te gebru iken. We stelden geen reclame te WIllen maken voor een vereniging van geheelonthouders. Wat dan wel met dit verhaal? Oudejaarsavond, een avond waarop men misschien wel gasten ontvangt. Het kan zijn dat er onde r zijn die ZIek geweest zijn van de alcohol. Een glaasje sherry, een borrel. een glaasje bier kan weer fataal zijn!

Hulp
Om deze mensen te helpen is de hulp Ds. W. H. Gispen van de omstanders nodig. Biedt geen sterke drank aan en als men deze mensen echt wil helpen, dan wordt er in hun aanwezigheid ook geen sterke drank geschonken. Dat hoeft vandaag geen punt te zijn, er zijn genoeg alcoholvrije drankjes te koop. Vergeet niet dat voor deze mensen ook weinig alcohol te veel kan zijn.

Alcohol verhoogt de sfeer, zo zegt men vandaag, vroeger was het de gewoonte alleen op bruiloften en verjaardagen het glas te heffen, nu wordt elke gelegenheid aangegrepen om een glaasje te drinken en we doen er allemaal aan mee! We vertrouwen erop dat velen hun maat zullen weten en het bij een glaasjes laten. Oudejaarsavond avond van bezinning - ook op dit kan bezinning wel eens nodig zijn. Denk aan een gelin met opgroeiende Wie regelmatig drinkt loopt het dat hij of zij op een keer zoveel hij dronken wordt. D aarom. wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 30 december 1980

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Een  mijlpaal  bij  tachtig jaar Geref. drankbestrijding

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 30 december 1980

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken