Bekijk het origineel

Drie miljoen extra voor werf NSM

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Drie miljoen extra voor werf NSM

Van Aardenne:werfkan nu openblijven p^fn

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Minister Van Aardenne van Economische zaken is bereid om NSM naast de al beschikbaar gestelde tien miljoen gulden nog drie miljoen gulden extra te verschaffen.

Van Aardenne verklaarde donderdagavond in de Tweede kamer goede hoop te hebben op deze wijze alsnog in staat te zijn de Amsterdamse werf open te houden.

Een briefwisseling met de gemeente Amsterdam heeft volgens Van Aardenne aangetoond, dat het „menselijkerwijs mogelijk is dat er alsnog overeenstemming komt" over een nieuwe toekomst van de werf.

Vrijdagmorgen zal er opnieuw overleg zijn met alle betrokkenen. De bedoeling is, dat de extra drie miljoen gulden met de al beschikbaar gestelde tien miljoen gulden worden ingebracht in een plan dat door de vakbeweging en de ondernemingsraad van NSM is opgesteld. Uit uitlatingen woensdag van de directie van NSM concludeerde Van Aardenne, dat ook de directie van de werf bereid gevonden zou kunnen worden op deze basis mee te doen. Van Aardenne werd nog in zijn overtuiging gesterkt door een kort overleg dat hij vlak voor zijn verklaring in de Kamer nog had gehad met de gemeente Amsterdam, die zes miljoen gulden ter beschikking wil stellen, en de vakbonden en de ondernemingsraad.

Woordvoerders van CPN, PvdA, D'66 en CDA waren de minister erkentelijk voor zijn concessie. HetCPNTweede kamerlid Bakker en PvdAwoordvoerder Van der Hek benadrukten dat het personeel van de werf en de ondernemingsraad door af te zien van rijksbijdragen voor een eventuele toekomstige afvloeiingsregeling in feite aanspraak konden maken op een tegemoetkoming van de minister.

Alle woordvoerders spraken evenels minister Van Aardenne vertrouwen uit in de levensvatbaarheid van de werf krachtens het nieuwe steunverleningsplan. Vrijdag zal het overleg tussen de minister en het bestuur van de werf worden afgerond.

Geen orders

Bakker (CPN) betoogde dat de crisis bij de NSM-werf grotendeels te wijten is aan het uitblijven van orders doordat potentiële klanten geen vertrouwen meer in de toekomst van de werf hadden. Daaraan kan nu een einde komen mits van alle kanten evenveel vertrouwen in de werf wordt betuigd als het personeel te kennen heeft gegeven, aldus Bakker.

Van der Hek (PvdA) kondigde aan dat de PvdA-fractie de ontwikkelingen rond de werf nauwgezet zal moeten blijven volgen. Als de zaak alsnog mis loopt, behoudt de PvdA zich het recht voor om de kamer eventueel tijdens het paasreces opnieuw bijeen te roepen, aldus Van der Hek. Van Houwelingen (CDA) zag hiervoor op voorhand al geen aanleiding.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben donderdagmiddag opnieuw een beroep gedaan op minister Van Aardenne van Economische zaken om een beraad te beginnen met de RSV, vakbonden, directie, raad van commissarissen en het college over de NSM. Dit beraad moet leiden tot overeenstemming tussen alle partijen waarvan de medewerking onontbeerlijk is voor het openhouden van de werf. Volgens b en w kan de NSM openblijven als drie punten worden geregeld. Dit zijn: overeenstemming met de vakbonden over omvang en voorwaarden van het door het rijk ter beschikking te stellen bedrag: overeenstemming met de RSV over de ontbinding van het erfpachtcontract voor het NDSM-terrein en de nieuwe gronduitgifte ten behoeve van het kantoor: een regeling met betrekking tot medeverantwoordelijkheid van het rijk, de gemeente en eventueel anderen, voor de NSM in de toekomst.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 april 1981

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Drie miljoen extra voor werf NSM

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 april 1981

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken