Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Probleemdrinkers en verslaafden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Probleemdrinkers en verslaafden

5 minuten leestijd

West

Enige tijd geleden beantwoordden we in de rubriek Vragen staat vrij een vraag over verslaafden, alcoholisten en probleemdrinkers. Het antwoord was niet geheel juist gesteld en van verschillende kanten bereikten ons reacties. Een ervan kwam van de heer K. J. Waleboer, die er een verhaal aan vastknoopte over alcoholverslaving. We geven zijn relaas hierbij verkort weer.

Wanneer men over verslaving leest of hoort spreken, dan is men ook meteen geneigd om te denken aan een alcoholist of iets dergelijks. Deze reactie is niet onjuist, maar wel onvolledig. ledere sterk doorgedreven interesse in een bepaald iets is een zekere vorm van verslaving. In onze taal zien we daar een aantal voorbeelden van. We kennen de drankzucht, geldzucht, speelzucht. Ook de gierigen, zoals wraakgierig, leereierig en geldgierig. Zo ook de woede in haar verschillende vormen als rookwoede, danswoede en verzamelwoede. Tenslotte nog de manie, zo kan autorijden een manie zijn.

Alcohol

Ik wil mij echter beperken tot alcohol en daarbij alle andere consumptiemiddelen.even terzijde stellen. Bij alcohol zijn wel een aantal gegevens die in overeenstemming zijn met drugs b.v. doch de uitwerking en de bijverschijnselen en de behandeling, begeleiding zijn zeer verschillend. We dienen daarom eerst een onderscheid te maken in de voorgaande stadia, alvorens over de verslaving te spreken. Iemand is niet meteen maar verslaafd, daar gaat een andere, ja meer perioden aan vooraf.

De kennismaking

Het gebruik van de verschillende spijzen en dranken is aan de mens toegestaan. Alle spijzen en dranken zijn er voor de mens tot een normaal*gebruik. We mogen kennis nemen van alle spijzen en dranken. Het is de mens geoorloofd alles te eten en te drinken. Het is ook een alleszins geaccepteerde gewoonte in onze tijd, dat we in aanraking komen met alcoholhoudende dranken van verschillende soorten.

In de Bijbel wordt nooit gesproken over de wijn of enige andere dranken als iets verkeerds in de drank zelf. Integendeel, de Heere geeft de wijn als een genadegift in Ps. 104 : 15. Het gevaar zit niet in de gave. Het gevaar zit in het zondige gebruik. We zien dit zo duidelijk in de geschiedenis van Noach en ook de Spreukendichter waarschuwt voor het gevaar dat er schuilt in het overmatig gebruik van de wijn (Spr. 20:1).

Alcoholhoudende dranken van diverse soorten zijn in onze tijd als een vrij acceptabele gewoonte aanvaard om die te gebruiken. Dit gebruik wordt met allerlei redenen omkleed. Allerlei oorzaken kunnen er zijn om tot het gebruik van de drank te komen.

Achtereenvolgens een aantal redenen hoe men komt tot het gebruik van alcoholhoudende dranken. Men drinkt om niet uit de toon te vallen; vanwege het beroep dat men uitoefent; omdat men een kerel wil zijn; door sociale omstandigheden; omdat er moeilijkheden zijn; omdat men zich een houding wil geven; uit genotzucht; om aan verantwoordelijkheid te ontkomen; om zich op iemand te wreken; om de zenuwen te kalmeren; om spanningen op te lossen; uit behoefte aan protest; om de realiteit te ontvluchten.

Als het gebruik van alcoholhoudende dranken een vorm gaat aannemen van een zekere regelmaat, zodat het lichaam er niet meer buiten kan, dan is er sprake van een geregeld gebruik. Het lichaam gaat er naar staan en met een steeds terugkerende regelmaat moet er gedronken worden. Het gebruik is gestegen van speciale gelegenheden naar een regelmatig gebruik. Door het regelmatig gebruik kan het lichaam er naar gaan staan. Dan heeft dit geringe gebruik geen resultaat meer en de hoeveelheid zal^.steeds meer worden. Er ontstaat dan een vorm van gewenning aan het gebruik van alcohol.

Gewenning

Bij de gewenning moeten we wel gaan oppassen. Want wat is de redfen van het oplopende gebruik? Gaat het gebruik van alcoholhoudende drank een bewuste ontspanning geven? Heeft het gebruik een bepaald resultaat op de lichaamstoestand? Dan steekt nu het gevaar de kop op. We kunnen nu zeggen dat er een groot gevaar aanwezig is tot een steeds meer gaan drinken. De drinker raakt zich bewust van de ontspannende werking van de alcohol. Bewust van de ontremmende werking. De drinker gaat zich vrijer en prettiger voelen in de aanvang, omdat de aanvankelijk aanwezige spanningen verdwijnen. De drinker gaat het verdwijnen van de spanningen ervaren en het lichaam zal daar steeds meer aan gewennen. Dit heeft tot resultaat dat het gebruik eerder zal toenemen dan afnemen. We zien dan ook dat deze mensen stiekem iets meer drinken dan anderen. Schielijk drinken.

Het gaat nu niet meer om de smaak, maar om het resultaat. De gewenning geeft als gedrag dikwijls te zien een mistroostige en verdrietige stemming. Een verwijt aan de omgeving. Zo iemand heeft steeds weer te laat spijt van zijn teveel drinken. Krijgt een zekere minderwaardigheid ten opzichte van weinig of niets drinkers.

Het overmatige gebruik

Het overmatige gebruik van alcoholhoudende drank is de kritieke fase tussen gewenning en de verslaving. De persoon is meestal-de controle over zijn drinken kwijt. Zijn controlerende gedachte is verzwakt. Meestal is deze drinker vanuit zichzelf niet meer in staat om zichzelf een halt toe te roepen. Hij is niet in staat om een rustpauze aan te gaan. Zijn lichaam vraagt naar aléohol. Hij gaat zijn gedrag rechtvaardigen. Hij zegt: „Wie heeft het zo moeilijk sis ik?"

Bij deze drinker ontstaat het begin van een of ander diep conflict in zijn persoonlijkheid. Daarom begint hij uit te zien naar steeds meer mogelijkheden om te drinken. De alcohol betekent niet meer de drank, maar de ontremmende werking van zijn spanningen.

Verslaving

Als we nu de verslavingscriteria bezien, dan kan deze drinker als een potentiële verslaafde aangemerkt worden. Verslaving is meer dan het je steeds weer te buiten gaan aan een bepaald consumptiemiddeX ledere doorgedreven menselijke interesse in een bepaald iets kan in een verslaving ontaarden indien er een alles overheersende gedragsvorm uit voortvloeit. Als algeme

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 mei 1981

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

Probleemdrinkers en verslaafden

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 mei 1981

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

PDF Bekijken