Bekijk het origineel

Dwarse houding Walen baart Brussel zorgen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dwarse houding Walen baart Brussel zorgen

Gemoederen verhit door ernstige moeilijkheden in staalindustrie

4 minuten leestijd

JRUSSEL — De Waalse staaiustrie verkeert in zware moeiheden. Vooral de provincies negouwen en Luik worden irdoor getroffen. Nu was Walië vroeger een heel rijk gebied t veel mijnbouw en industrie, grootste centra waren de steden ik en Charleroi. In vergelijking rmee was het vrij arme Vlaanen toen een achtergebleven ged en de Vlaamse economie laide voornamelijk om de land-

IIW. 3eze situatie is de laatste tientallen en totaal omgedraaid. Wallonië is eds armer geworden en Vlaanderen, ; zich snel geïndustrialiseerd hééft, eds rijker. De V/aalse kolenmijnen in negouwen zijn buiten bedrijf geld; dat was niet de enige sector van de lalse economie die werd bedreigd, want een paar jaar geleden heeft de Belgische regering deze zaak tot een oplossing gebracht door een staatsdeelneming in het kapitaal van 40 procent.,5^;j| Door rechtse kringen is er toen over ge-*-*^*! ven door de oprichting van zo'n geweldig concern.

Groepsegoi^me
klaagd dat een oplossing aUeen maar Nu gaat het m Europa m de staalinverkregen kon worden door een halve dustrie ontzettend slecht, en een van de nationalisatie. zwakste sectoren hiervan is juist Wallonië. Het moet van de EEG en van de Cnnh nn HP hnnatp Belgische regering veel steun hebben \.,UUl!> up UK nuuglt; ^^ ^^ ^j^ ^een te kunnen blijven. Er zul

Daar dus de Belgische staat zoveel kapitaal in de staalsector gestoken heeft, heeft de staat ook een grote zeggenschap, waarmee de minister van Economische zaken belast is. Op het ogenblik is deze minister de Vlaamse socialist Willy Claes. Maar terwijl de grote staalconcerns in Luik en Charleroi, volkomen van staatssteun afhankelijk, zijn, hebben de directies van de tw^e grootste bedrijven, Cockerill te Luik en De Driehoek van Charleroi, besloten een fusie aan te gaan. Het Belgische kabinet was hiervan officieel niet op de hoogte. De man die hier blijkbaar we! van op de hoogte was, was André Cools, toen voorzitter van de Waalse Socialistische Partij. Als partijvoorzitter had hij meer macht dan een minister en het schijnt dat hij „zijn" Wallonië economisch wat sterker wilde maken en vooral een groter aanzien wilde geom op i len in de komende jaren duizenden arbeidsplaatsen minder komen; dit is reden tot voortdurende opwinding onder de vakbonden, vooral de zeer rode vakbonden in Luiki die daarin voedsel krijgen van de rode vakbondsleider Georges Debunne. Maar nu is het merkwaardige dat, terwijl de Europese industrie hoe langer hoe meer geïnternationaliseerd moet worden, de Walen elkaar wijs maken dat er veel Waals geld afvloeit naar Vlaanderen en jiaarom zich van Vlaanderen willen isoleren. (In werkelijkheid is eerder het omgekeerde het geval, dat er veel Vlaams geld naar Wallonië komt!) Dit egoïstische Waalse groepsbesef wordt zwaar in de hand gewerkt door Georges Debunne en mevrouw Spaak. Men maakt dan vooral bezwaar tegen de staatssteun aan verschillende Vlaamse staalfabrieken. Als antwoord op dit Waalse groepsegoïsme gaat zich in Vlaanderen nu ook een dergelijk streven ontwikkelen. In Vlaanderen komt er namelijk hoe langer hoe meer verzet tegen dat de zogenaamde basisindustrieën (onder andere staal, textiel, scheepsbouw) als een nationaal geheel beheerd worden. De Vlaamse afdeling van de christelijke vakbond wil een onafhankelijke Vlaamse economie opbouwen, waarbij ook de basisindustrieën onder 'de bevoegdheid van de gewestraden komen te vallen.

Waarschuwing

Gelukkig proberen nog veel leidende figuren in België d?ze versnippering tegen te gaan. Tot hen die de laatste dagen daartegen hun stem verheft hebben behoren minister-president Eyskens, de minister van economische zaken Willy Claes, Leo Tindemans, voorzitter van de Christelijke Volkspartij, Jef Houthuys, voorzitter van de christelijke vakbond en Edmond Leburton, oudvoorzitter van de Belgische Socialistische Partij. Leburton heeft er krachtig tegen gewaarschuwd in zijn redevoering van verleden week vrijdag ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid. Het is echter te vrezen dat Georges Debunne en linkse medestanders de boventoon zullen krijgen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 6 mei 1981

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Dwarse houding Walen baart Brussel zorgen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 6 mei 1981

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken