Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ontwrichting van gezin is aanval van de satan

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ontwrichting van gezin is aanval van de satan

Bondsdag Chr. Geref. Vrouwenverenigingen

9 minuten leestijd

DEN HAAG — Een harmonisch gezinsleven is van het grootste belang. Het is dan ook nodig dat de moeder thuis is. De ontwrichting van het gezin is één van de aanvallen van de satan. Aldus prof. dr. L. Strengholt te Heiloo, donderdag op de 33e Bondsdag van de Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen.

In verband met de staking van de HTM, moesten de vele leden, die per trein kwamen met een aantal particuliere bussen en volkswagenbusjes van het Haagse station naar het Congresgebouw gereden worden. Daardoor moest de presidente mevr. A. P. van Schaik-de Bruyne wat later dan ze zich voorgesteld had de bijeenkomst openen.

In haar openingswoord stond zij stil bij het door haar gelezen Schriftgedeelte Johannes 14 de verzen 1 tot 14. De Heere Jezus zegt daar heel speciaal „Ik ben de Weg, Ik ben de Waarheid en Ik ben het Leven".

Veilige weg
Onze wegen lopen vaak dood, aldus de presidente. Wij hoeven niet te zeggen dat wij alleen de waarheid gevonden hebben. Jezus Christus is de Weg tot de Vader. Geen gemakkelijke weg om te gaan, maar het is wel een veilige weg.

Jezus Christus is ook de Waarheid. Dat is vaak moeilijk voor mensen, maar Hij is ook het Leven. We hoeven het niet in onszelf te zoeken. Jezus onze Heiland is ook het Licht der wereld, daar zullen wij vandaag aandacht aan schenken in ons programma, aldus mevr. Van Schaik tenslotte.

Prof. Strengholt, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam ging in zijn referaat in op de geestelijke milieuverontreiniging. Het thema van het referaat luidde: „Wij behoren niet aan de duisternis toe".

Oe hoogleraar vond het een droevige gaak dat een dergelijk onderwerp aan de orde moest komen. Het is een ernstige zaak, daar moeten we ons bewust van zijn, want er is iets mis met onze cultuur. We leven in een verschrikkelijke wereld en dat in veel opzichten. Dat kunnen we horen, zien en lezen, we kunnen wel spreken van een materiële en geestelijke vervuiling.

Er is een proces van verval op geestelijke en cultureel gebied. Het lijkt wel of we geslagen zijn met machteloosheid. Het is geen droom, maar werkelijkheid. Ons eigen leven, ons christen zijn, is in het geding, aldus Strengholt.

Kunst
Hij ging er vervolgens op in waar hij zoal de geestelijke verontreiniging zag. Als eerste noemde hij de moderne kunst. Vroeger was daarin iets van de liefde te bespeuren voor de schepping van de Heere. De moderne kunst biedt een wanhopige poging om geheel vrij te zijn, het laat een verwrongen wereldbeeld zien.

Vervolgens ging hij in op de muziek. Popmuziek, zo stelde hij, is een expressie van de geest van onze tijd. Een drang naar algehele vrijheid. We kunnen hier wel spreken van verslaving, het geeft beslist geen rust. Deze muziek is een concurrent van de ware dienst van God.

Een ander punt, dat genoemd werd, was de literatuur. Op dit terrein is ook heel wat te koop. De hedendaagse auteurs rekenen af met hun verleden en met God. Hij wil z'n lezers schokken met z'n taalgebruik (vloeken enz.). In de wereld van boeken en tijdschriften is vrijheid het trefwoord. Schaamteloos ligt alles in de boekhandels.

Spreker wees erop, dat het geen zaak van boeken, TV en films alleen is. Wat te denken van partnerruil, samenwonen enz. dat door bepaalde christenen vergoelijkt wordt? Hij benadrukte de gevaren bij het voortgezet onderwijs, waar de leerlingen over allerlei zaken voorgelicht worden.

Bent u niet te somber, zo hoor ik u vragen, aldus Strengholt. Zeker niet, de Heilige Schrift waarschuwt ons ook voot de toenemende wetteloosheid in de laatste dagen. Het getekende beeld is zeker niet te zwart of te somber.

Vrijheidsdenken
De mensen waren vroeger zeker niet beter, ik zou u voorbeelden kunnen noemen over onzedelijke geschriften. Bij overtreding ging het geweten spreken. Het eigene van het moderne vrijheidsdenken is, dat men hieraan een einde gemaakt heeft. We maken zelf wel uit wat goed en kwaad is!

Voor het bewustzijn van de moderne mens bestaat er geen absolute norm. De mens is mondig en zijn eigen heer. We zijn geëmancipeerd ook in de afschuwelijke kreet „Baas in eigen buik". Dan ga je je medemens als bedreiging zien van je eigen vrijheid, aldus de hoogleraar.

Het denken van de mensen is aangetast, zo vervolgde hij. De mens plaatst zich in de plaats van God. We zien nu schaamteloze omkeringen. Men zegt dan dat abortus provocatus een weldaad is voor de vrouw, die in nood verkeert. Gereformeerde theologen namen Van 't Reve in bescherming toen hij God vergeleek met een ezel! Het abnormale wordt normaal, we moeten dit zien als satanische omkeringen. Zo vond Strengholt het emancipatiestreven en het feminisme onbijbels.

Na zo op vele gevaren gewezen te hebben kwam spreker bij het thema: de tekst uit I Thessalonicensen 5 vers 5. Het is niet aan ons te danken dat we kinderen des lichts zijn, we zijn door Gods genade gekomen tot het licht. Dat zal moeten blijken uit onze woorden en daden. Liefde tot hen die in het kwaad verstrikt zitten zal van ons uit moeten gaan. Massaliteit en moderniteit zal ons vreemd moeten zijn. Men kan zijn geluk en vrijheid alleen vinden door onderwerping aan de levende God.

Bloemengroet
Op deze Bondsdag werd afscheid genomen van het bestuurslid mevrouw M. H. de Jonge-Schreuders uit Apeldoorn, in haar plaats werd mevrouw A. P. Bouwmeester uit Amersfoort welkom geheten. De zittingstermijn van de penningmeesteres mevrouw K. Geleynse werd met een periode van vier jaar verlengd. Bloemengroeten zond men naar de koningin en prinses Juliana.

Donderdagmiddag was er een klederdrachtenshow van het Schevenings Visserij Museum. Waarna over het thema „Een stad op een berg" samenzang was, begeleid door Jaap Zwart jr., die z'n vader verving en declamatie door mevrouw P. I. Breedveld-van Dijk te Papendrecht. Dit alles afgewisseld met het lezen van enkele bijbelgedeelten door het hoofdbestuurslid mevrouw L. van Nielen uit Den Haag.

De slotmeditatie werd uitgesproken door drs. J. C. L. Starreveld te Delft die als uitgangspunt nam: „Gij zijt als lichtende sterren in de wereld". Een collecte voor de kosten van deze dag bracht ƒ11.698,56 op. Aan het einde van de dag werd nog gecollecteerd voor de extra buskosten, die men moest maken in verband met de staking in Den Haag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 15 May 1981

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Ontwrichting van gezin is aanval van de satan

Bekijk de hele uitgave van Friday 15 May 1981

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken