Bekijk het origineel

Nog geen begeleidingsdienst voor scholen Alblasserwaard

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nog geen begeleidingsdienst voor scholen Alblasserwaard

Financiering waarschijnlijk struikelblok

3 minuten leestijd

NIEUW-LEKKERLAND — Zowel Nieuw-Lekkerland als andere gemeenten in de Alblasserwaard staan bepaald niet te trappelen om een geheel nieuwe schoolbegeleidingsdienst (SBD) op te richten. Het grootste bezwaar is het bedrag wat het de gemeente per jaar gaat kosten.

In de Nieuwlekkerlandse raad is de SBD al verschillende malen aan de orde geweest. Om een aantal redenen heeft nog geen aansluiting bij de huidige SBD in Dordrecht plaats gevonden. Een klein gedeelte van de Alblasserwaard maakt nog maar gebruik van deze SBD in Dordrecht. De provinciale adviescommissie inzake onderwijsaangelegenheden in Zuid-Holland wil nu tot een schoolbegeleidingsdienst voor de gehele Alblasserwaard en Vijfheerenlanden komen. De Alblasserwaard is tot op heden een witte vlek in de provincie Zuid-Holland wat betreft schoolbegeleidingsdiensten. De gemeenteraden in de Alblasserwaard hebben begin van dit jaar dan ook hierover hun mening moeten zeggen. Die mening geeft in het algemeen aan dat men bepaald enthousiast is. De provinciale commissie heeft het ministerie voor de nieuw op te richten dienst een betere subsidieregeling los weten te krijgen. Voorwaarde is dan wel een minimum aantal leerlingen van 20.000. In overleg met de dienst in Dordrecht zal men proberen om tot één dienst voor de gehele Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden te komen. In de raad van Nieuw-Lekkerland" zijn de meningen verdeeld. Het college van b en w wilde in principe besluiten tot toetreding tot de nieuw op te richten schoolbegeleidingsdienst.

Onderzoek
Op voorstel van de SGP besloot de raad in principe mee te werken aan het onderzoek naar de haalbaarheid van een schoolbegeleidingsdienst. De SGP was nog niet zover om reeds te besluiten tot definitieve toetreding. Men is ook van mening dat er een mogelijkheid dient te zijn om uit te treden, wanneer deze dienst te duur zou worden. Bij het CDA zal ook het kostenaspect zwaar meetellen, om verder mee te werken aan de totstandkoming van deze dienst. De PvdA en VVD hebben zich niet verzet tegen de wijziging van het voorstel maar stelden zich toch positiever op ten opzichte van deze nieuwe dienst. Bij het Protestants Christelijk onderwijs in Nieuw-Lekkerland is de toetreding tot deze nieuwe dienst nog steeds een open vraag.

Geen alternatief
Het bestuur van de vereniging van scholen met de Bijbel is in principe geen voorstander van een algemene schoolbegeleidingsdienst. Echter is er voor dit schoolbestuur nog geen beter alternatief aanwezig, waardoor toetreding tot de nieuwe dienst nog niet direct definitief wordt afgewezen. Daar men toch een voorstander blijft, van een Protestants Christelijke Dienst zal eventuele aansluiting bij de nieuwe dienst nooit een definitieve aansluiting betekenen.

Zal het bijzonder onderwijs op een gegeven moment kiezen voor een eigen dienst, dan zal de gemeente niet verplicht zijn ook deze dienst financieel te steunen. Over een dergelijke gang van zaken is door de rechter reeds een uitspraak gedaan. Wanneer de dienst er zal komen, is met name de SGP er een voorstander van dat de bijdrage van de gemeente op basis van het aantal aangesloten leerlingen zal bepaald worde en niet op basis van een bedrag per inwoner. Het onderscheid dat de Rijksoverheid inzake subsidie voor samenwerkingsdiensten en richtingsdiensten (bijvoorbeeld Protestants Christelijk) maakt, acht de SGP niet op zijn plaats.

De SGP vindt het bepaald geen gelijkstelling dat bij een richtingsdienst een dubbel aantal leerlingen aangesloten moet zijn om voor subsidie in aanmerking te komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 mei 1981

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Nog geen begeleidingsdienst voor scholen Alblasserwaard

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 mei 1981

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken