Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

In de bouw heerst groot gebrek aan vertrouwen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

In de bouw heerst groot gebrek aan vertrouwen

4 minuten leestijd

tuur dan andere bedrijfstakken. Vrijwel alle werknemers die in Nederland in dienst treden bij een bedrijf weten tamelijk precies wat ze gaan verdienen. Dat ligt allemaal vast in de CAO's. Bij de bouw ligt dat heel anders. In de bouw CAO worden voor wat de beloning betreft slechts minimumlonen gegarandeerd. Via allerlei toeslagen en onkostenvergoedingen komt het „marktloon" tot stand dat de individuele ondernemer met zijn werknemers afspreekt. In een tijd van hoogconjunctuur in de bouw stijgt het marktloon, in de huidige situatie staat het onder druk. We hebben dan ook de indruk dat het nu ontstane conflict wel degelijk mede te maken heeft met de malaise in de bouw.

Nu onder druk van de omstandigheden de marktlonen van de bouwvakkers dalen is het begrijpelijk, dat de bonden graag naar een wat andere loonstructuur. toe willen. Dat is op zich -wel een reëel verlangen. De lonen die in de CAO zijn vastgelegd liggen ergens in de buurt van de minimumlonen en het schijnt momenteel zo te zijn dat m bepaalde delen van het land ook vakbekwame metselaars en timmerlieden maar weinig meer verdienen dan het CAO-loon. Er is nu eenmaal een groot aanbod en daarvan profiteren "de werlcgevers, die ook alles op alles moeten zetten om" werk te bemachtigen. De kosten moeten zoveel mogelijk worden gedrukt, omdat juist de betaalbaarheid een van de belangrijkste oorzaken van de bouwmalaise is. Door het grote aanbod van arbeidskrachten kunnen de loonkosten op het ogenblik gedrukt worden. Dat is nu eenmaal het logische gevolg van de werking van marktlonen. ^ring van een nieuwe loon- en tunctieIstructuur. Men erkent dat het huidige Systeem; waarbij vakantierechten op lonen via zegels wordt geregeld, een volslagen ouderwets en achterhaald systeem is. De bouwondernemers willen een heel nieuw systeem opzetten, maar dan moeten ook de vakantiebonnen verdwijnen. Dat zou gelijktijdig moeten geschieden. Omdat echter per 1 mei juist een nieuw zegeljaar voor de vakantiebonnen is ingegaan willen de werkgevers nu een CAO afsluiten die, met kleine wijzigingen, de nu gevolgde praktijk nog een jaar voortzet. Bovendien zouden de werknemers dan een intentieverklaring moeten afgeven dat ze bereid zijn volgend jaar de nieuwe functie- en loonstructuur in te voeren waarbij dan tevens de vakantiebonnen komen te vervallen.

Vakantiebonnen

Met die laatste voorwaarde'hebbende bonden echter grote moeite. Na veel intern overleg hebben zij zich wel bereid verklaard om de vakantiezegels te laten verdwijnen, maar zij eisen wel garanties dat de bouwvakkers daar niet minder van worden.

Het kan niet worden ontkend dat het zegelsysteem voor de werknemers inderdaad van grote waarde is. Dit systeem werkt namelijk als volgt. De bouwvakkers hebben momenteel recht op betaald verlof van ,24 vakantie- en snipperdagen en 6 feestdagen per jaar. In totaal dus zes weken vrijaf met behoud van loon. Er blijven in de bouwnijverheid dus 46 werkweken over. Werknemers in de bouw krijgen wekelijks hün vakantierechten via het vakantiebonnensysteem verstrekt. Per week dus l/46ste deel van hun jaarrechten. Een paar maal per jaar, voor de vakanties en/of verlofdagen kan men deze rechten verzilveren. De' werkgevers, die dus verplicht zijn deze vakantiebonnen aan deze bij het Sociaal fonds bouwnijverheid.

Daar zit echter nog wat meer aan vast want aan de aankoop van de vakantiezegel zijn de volgende koppelingen verbonden: • De premie voor het bedrijfspensioenfonds, waarmee de pensioenrechten worden opgebouwd. O De bijdrage voor het risicofonds, waaruit de vorstverletuitkeringen worden betaald. # De bijdrage-voor het opleidings- en ontwikkelingsfonds, waaruit o.a. de bereoepsopleidin^en worden bekostigd. [9 De premie voor de collectieve ongevallenverzekering waaruit bij ongeval een uitkering wordt verstrekt.

De aankoopwaarde van de zegel voor de werkgevers is dan ook aanzienlijk meer dan de afgedrukte verzilveringswaarde voor de werknemers.

Werkgeversvoorstellen

Het algemeen verbond bouwbedrijf (AVBB), het overkoepelend orgaan van een aantal werkgeversverenigingen in de bouw hebben voorgesteld om de vakantiebonnen af te schaffen. Een belangrijk argument daarvoor is wel, dat er nogal wat fraudes met deze zegels worden gepleegd. Telkens weer kan men berichten lezen over het in omloop zijn van valse vakantiebonnen. Als vervanging van het bonnensysteem bieden de werkgevers aan om bij feest- snippervakantie en ziektedagen het loon door te betalen. Bij vorstverlet zal dan 90 procent van het loon worden uitbetaald. De vakantietoeslag zal worden vastgesteld aan de hand van een percentage vanhetbruto-loon.

,,Wij kunnen ons in redelijkheid niet voorstellen dat dit voorstel bij de werknemers op weerstanden zal stuiten, want deze loonstructuur is eigentijds en zal de individuele rechtspositie van de werknemer versterken", zo zei voorzitter A. M. Terlinaen van het Nederiands verbond van ondernemers in de bouwnijverheid de vorige maand in zijn jaarrede voor de leden van zijn verbond.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 23 mei 1981

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

In de bouw heerst groot gebrek aan vertrouwen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 23 mei 1981

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

PDF Bekijken