Bekijk het origineel

Natuur allerlei

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Natuur allerlei

3 minuten leestijd

Dassen bedreigd

De nog in ons land huizende dassen, waarover we in maart schreven, worden steeds meer bedreigd. Door allerlei wijzigingen in het landschap tengevolge van wegenaanleg, ontgronding en ruilverkaveling in Brabant en Limburg, moeten veel van hun „burchten" verdwijnen. Aldus het antwoord van minister Braks van Landbouw en Visserij, op kamervragen.

Door de aanleg van rijksweg 73 en de tracé-verlegging van de snelweg om Maastricht, de ruilverkaveling in Mergelland en de ontgrondingen in de gemeente Beers (N.Br.), moeten daar zeker acht dassenburchten worden opgeofferd. Doordat het dassenmilieu elders ook op andere wijze wordt aangetast, komen er ongeveer 110 dassen in de knel. Het verdwijnen van tenminste twee burchten voor rijksweg 73 is het meest schadelijk voor de stand, want daardoor zal voor zeker vijftig dassen het leven onmogelijk worden gemaakt.

Op andere plaatsen krijgen dassen te maken met aantasting van hun leef- en fouragegebieden en van de verbindingen ertussen. Bij de gemeente Beers zijn al tien dassenburchten verdwenen, terwijl er nog drie worden bedreigd. Bij al die activiteiten is ongeveer 50% van onze dassenpopulatie betrokken. Over de precieze stand in ons land zal de nationale dassentelling duidelijkheid geven; de resultaten hiervan zullen aan het eind van dit jaar beschikbaar zijn.

Bij de uitvoering van genoemde wegenprojecten zal een uitgebreid milieuonderzoek worden gehouden, waarbij de das en zijn leefomgeving een belangrijke plaats zullen innemen. Als dat nodig blijkt zullen dassentunnels worden aangelegd, met de daarbij behorende wildroosters, om de schade voor het beschermde dier zoveel mogelijk te voorkomen. De das wordt beschermd ingevolge het Verdrag van Bern, dat ook door Nederland is ondertekend. In ons sterk gecultiveerde land blijft er nauwelijks biotoop voor hem over.

Stichting Bos en Hout

Er is nu een instelling die zich er voor gaat inzetten dat ook in de toekomst voldoende hout en houtprodukten beschikbaar zullen zijn in ons land, de pas opgericht Stichting Bos en Hout. Die zal er ook op toezien dat het beheer op haar doelstellingen wordt afgestemd. De Stichting wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en dat van Landbouw en Visserij, alsmede door het bedrijfsleven dat belang heeft bij de bosbouw.

In het bestuur zitten vertegenwoordigers van bosbouw, papierindustrie, houtverwerkende industrie en houthandel. De Stichting wil een beleid dat maximaal rekening houdt met het belang van hout en van het bos dat het moet leveren. Hout wordt schaarser in de gehele wereld, terwijl de behoefte blijft groeien. Daarom moet een bosarm land als Nederland zich inzetten om eigen houtproduktie tot het uiterste te ontwikkelen. In ons land wordt voor meer dan vier miljard gulden per jaar aan hout ingevoerd.

Roodwangschildpadjes

In ons land worden jaarlijks vele tienduizenden, volgens het lid van de Tweede Kamer A. de Graaf een miljoen, roodwangschildpadjes ingevoerd, omdat het zulke leuke diertjes zijn. Volgens vraagsteller gaan die op enkele honderden na alle dood. De staatssecretaris van CRM, G. C. Wallis de Vries kan dat aantal niet bevestigen. Hij zei wel dat het de bedoeling is om op grond van artikel 3, lid 4, van de Wet op de dierenbescherming, te komen tot een maatregel van bestuur om soorten aan te wijzen die niet als huisdier kunnen worden gehouden. De vraagsteller suggereerde om handel in schildpadden onder de 10 cm. te verbieden.

Hoewel de belangstelling voor het houden van dieren, met name voor kinderen, moet worden gestimuleerd, dienen dergelijke kwetsbare soorten daartegen te worden beschermd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 juli 1981

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Natuur allerlei

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 juli 1981

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken