Bekijk het origineel

JEZUS GEEFT DE WARE RUST

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEZUS GEEFT DE WARE RUST

4 minuten leestijd

„en Ik zal u rust geven". Matth. 11:28

Aan alles is het te merken dat we weer midden in de vakantietijd zitten. Die vakantietijd die niet het minst altijd toch ook weer bedoeld is als een periode van rust en van ontspanning in het vaak zo onrustige en gejaagde leven van elke dag. Ach, en op zichzelf behoeft dat natuurlijk ook helemaal niet verkeerd te zijn, als we ons maar wachten voor bepaalde gevaren en als we bovenal ook maar nooit vergeten dat de echte, ware rust in de dingen van deze tijd en wereld toch ook nooit gevonden zal kunnen worden... Die is toch alleen in God en in Zijn Christus Zélf te zoeken en te vinden, door de persoonlijke bediening van de Heilige Geest in ons hart. Augustinus zei het reeds: „Gij hebt ons tot U geschapen en onrustig blijft ons hart in ons totdat het rust vindt in U, o God"!

Van nature kent een mens die ware rust in God niet (meer). Door onze zondeval in het paradijs zijn we Gód en daarom ook de ware rust in God kwijtgeraakt. Daarom is er trouwens ook zoveel onrust in de wereld, in de kerk en ook in je eigen hart menigmaal... Omdat we God kwijt zijn. De oorzaak ligt in het paradijs. En voorzover het nog rustig is in het natuurlijke, onherboren hart, is het niet de echte, ware, maar alleen maar een valse rust. De rust van de dood, de geestelijke dood....

Kwam u daar wel eens achter? Ja, werd u die valse rust in uw leven werkelijk al eens opgezegd? Dan krijg je met God te doen en met Zijn recht en genade en met je schuld en zonde. Dan wordt het waar: ,,Rust noch vrede wordt gevonden, Om mijn zonden, In mijn beend'ren dag of nacht". Alsook wat Asaf zingt in Ps. 73: „Wien heb ik nevens U omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, Op aarde nevens U toch lusten? Niéts is er waar ik in kan rusten"! Niéts....!

Dan kan ik niet eerder rusten voordat ik rust gevonden heb in God en ik het zeker weten mag dat alles weer goed is tussen God en mijn ziel. Dat de schuld verzoend en aan Gods recht voldaan is en ik die liefde en vrede Gods in mijn hart mag ervaren en doorleven die alle verstand te boven gaat....

Die liefde en vrede Gods, die er dan toch ook alleen maar is in en door Christus. En daarom ook op grond van Zijn borgtochtelijk verzoeningswerk. Namelijk als dét ook persoonlijk verklaard en geopenbaard mag worden aan het hart. „Vrede laat ik u, Mijn vrede geef ik u".

Hebt u er kennis aan in uw eigen hart? Alleen de Heere Jezus Christus geeft een vermoeide en beladen ziel de echte, ware rust. Neen, die vinden we nooit in iets wat deze wereld biedt. Ook in de vakantie niet. Die vinden we óók nooit in onze godsdienst en degelijkheid zonder meer. De Farizeeën vermoeiden en belastten de naar rust smachtende schare ook tevergeefs met allerlei geboden en verboden om zo in de weg van de eigengerechtigheid rust en vrede voor het hart te vinden.

Die vinden we óók niet in onze tranen, ervaringen en kenmerken enz.! Die vinden we alléén in Christus en in Zijn dierbaar bloed en borgtochtelijk verzoeningswerk...

Hebt u er kennis aan? Jezus alleen geeft de ware rust! Hier reeds in beginsel en straks daarboven in het Kanaan van de eeuwige rust zelf ook voor eeuwig en volkomen. Immers: „Er blijft dan een rust over voor het volk van God". Of behoort u nog niet bij dat volk?

Nú roept die grote Rustaanbrenger Jezus Christus het al die door zoveel natuurlijke en geestelijke lasten vermoeide en beladen zondaren nog zo lokkend en nodigend toe: „Komt henwaarts tot Mij allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven". O, laat ons dan vrezen dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van ons schijne achtergebleven te zijn! Ja, laat ons dan ons toch benaarstigen om in die rust in te gaan....

Buiten Christus wacht straks niets anders dan de eeuwige onrust, terwijl al degenen die het in waarheid in die grote Rustaanbrenger leren zoeken en vinden, hier bij tijden reeds in beginsel mogen ervaren en straks ook eens eeuwig volkomen zullen ervaren en uitwonderen:

„Hier wordt dé rust geschonken, Hier 't vette van Uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt, Hier elk in liefde dronken"!

SCHEVENINGEN DS. G. BOUW

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 juli 1981

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

JEZUS GEEFT DE WARE RUST

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 juli 1981

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken