Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ook ruüverkaveling sebied Yerseke Moer

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ook ruüverkaveling sebied Yerseke Moer

Karakter mag niet aangetast

4 minuten leestijd

YERSEKE — Enkele weken geleden heeft de afdeling Landschapsbouw van het Staatsbosbeheer in Utrecht een advies voor de ruilverkaveling van de Yerseke Moer gepubliceerd. Dit advies is één van de vier adviezen die ten behoeve van de voorbereiding van een ruilverkaveling worden opgesteld. De Yerseke Moer, dat ten westen van Yerseke ligt, behoort tot de delen van Zeeland, die het vroegst bedijkt zijn, het zogeheten Oudland.

Van deze gebieden is Yerseke Moer het enige waar nog geen ruilverkaveling heeft plaatsgehad. Dit komt duidelijk tot uitdrukking in het landschap. Toch is er een aanvraag tot ruilverkaveling ingediend, om een aanpassing van het gebied te bewerkstelligen aan de veranderde agrarische technieken. De landbouwkundige ontwikkeling ondervindt namelijk stagnatie door de huidige structuur van het gebied. De verkaveling voldoet niet aan de bestaande landbouwkundige normen. Het aantal kavels per bedrijf is groot en zij liggen vaak op flinke afstand van de bedrijfsgebouwen. De percelen zijn klein en vaak onregelmatig van vorm. Verder levert de ontsluiting vooral problemen op door de grillige tracés, de aard van de verharding, de geringe kruinbreedte en het moeilijk bereikbaar zijn van een aantal percelen. Het benutten van de gebruikelijke, grote en vaak zware machines wordt hierdoor belemmerd. Ten slotte laat de waterhuishouding vaak te wensen over: voor graslandgebruik zijn de peilen over grote oppervlakten te hoog. Dit geldt ook voor ongeveer de helft van de bouwlandoppervlakte. De ontwatering is onvoldoende, waarvan de oorzaak ligt in de geringe slootafmetingen. Bovendien ligt de aanwezige drainage niet diep genoeg door de hoge grondwaterstanden, waardoor het effect niet optimaal is. De biologische kwaliteiten van de Yerseke Moer liggen vooral in het poelgebied. De plantkundige betekenis ligt enerzijds in de overgang van natte, zilte delen van het grasland naar de drogere en zoete situaties op hogere delen binnen een perceel. Anderzijds is er de overgang van de lage, zilte poelgronden naar de hogere, zoete kreekruggen. deel geen doorgaand karakter te geven. In landschappelijk opzicht dienen bepaalde structuren behouden te worden. Zo is de grillige loop van de wegen van j f j historisch belang. Daarnaast is de openliroeagebiea held van het gebied kenmerkend. Grote open ruimte zijn een zeldzaamheid in een steeds dichter bebouwd Nederland en daarom van zelfs meer dan plaatselijke betekenis.

In vogelkundig opzicht is de Yerseke Moer een van de belangrijkste gebieden in Zeeland als broedgebied en pleisterplaats. Voor verschillende vogelsoorten heeft het gebied zelfs meer dan regionale betekenis. De Yerseke Moer krijgt zelfs een nog grotere betekenis, doordat andere gebieden die van belang zijn voor vogels, in waarde dalen omdat daar allerlei ingrepen plaatsvinden, die nivellerend werken op de waarde van deze gebieden. De natuurwetenschappelijke commissie beveelt daarom aan het centrale poelgebied veilig te stellen en geeft daaraan een hoge prioriteit. Bij herinrichting van het gebied dient het accent te liggen op het handhaven van de natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarde voor een belangrijk deel van de Yerseke Moer. De commissie meent dat dit te realiseren is door het centrale dpel een eigen waterbeheersing te geven. Dit gebied, met een oppervlakte van ongeveer 500 hectare, dient vervolgens een gebruikten beheer te krijgen, dat gericht is op het behoud van de natuurwetenschappelijke betekenis. Verder dient zoveel mogelijk uitgegaan te worden van de bestaande, in het cultuurlandschap voorkomende structuren. Op grond van bovenstaande gegevens heeft de afdeling Landschapsarchitectuur een structuurschets opgesteld.

Natuurgebied

Verschillende belangrijke zaken worden daarin vermeld. Om plant- en vogelkundige waarden te behouden, zal het centrale poelgebied als natuurgebied beheerd dienen te worden, waarbij extensieve landbouw een beheersmaatregel kan zijn. Verder dient de grens, waarlangs de landbouw en de natuur elkaar beïnvloeden, zo kort mogelijk te zijn. Voorkomen moet worden, dat een watergang ter ontwatering van het landbouwgebied het peil van het natuurgebied verlaagt. In verband hiermee wordt voorgesteld om het gemaal verder naar het zuiden te leggen. Het gebied is verder gebaat met rust. Daarom wordt voorgesteld om de wegen in dit gebieds

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 augustus 1981

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Ook ruüverkaveling sebied Yerseke Moer

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 augustus 1981

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken