Bekijk het origineel

Suriname voor uitstel ontwikkelingsoverleg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Suriname voor uitstel ontwikkelingsoverleg

Aanpassing meerjarenplan aan visie regering kost tijd

3 minuten leestijd

regerend orgaan waarin o.a. president Chin a Sen en legerbevelhebber Bouterse zitten. Het beleidscentrum staat echter voor moeilijke keuzen ook al omdat de kosten van de projecten door inflatie enorm zijn opgelopen. Om meer financiële ruimte te creëren wordt zeer serieus overwogen de reservering van 400 miljoen gulden voor het Kabalebo project aan te wenden voor andere projecten, zo wordt van bevoegde zijde in Paramaribo gezegd.

De komende negentiende CONSvergadering is voor Suriname van groot belang, omdat dan voor het eerst het gewijzigde MOP met Nederland wordt besproken. In een volgende CONS-vergadering zullen definitieve beslissingen moeten volgen. Aanpassing van het MOP is door de Surinaamse regering g'ewenst, omdat zij een andere ontwikkelingsvisieheeft dan de regering van voor de coup van 25 februari 1980. Paramaribo wil vooral meer nadruk leggen op werkgelegenheid, regionale spreiding en sociale sectoren als volkswoningbouw. Echter ook door de inflatie, die de ontwikkelingsprojecten veel duurder maakt dan eerder geraamd, wordt Suriname gedwongen tot nieuwe prioriteiten.

Van de schenking van 2700 miljoen guldet), die Nederland in 1975 na de onafhankelijkheid aan Suriname ter beschikking stelde fs nu nog 1900 miljoen over, zo zegt het planbureau. Dit bedrag was in feite al toegewezen aan nog niet in uitvoering genomen projecten, maar komt door herallocatie opnieuw beschikbaar. Voorts is er nog 300 miljoen uit het pariteitsfonds, dat beschikbaar komt als Suriname hetzelfde bedrag uit eigen middelen op tafel legt.

Daarnaast is er van het garantiefonds van 500 miljoen nog 450 miljoen gulden óver (50 miljoen werd gebruikt voor de aanleg van de spoorlijn in West-Suriname). Voor dit bedrag van 450 miljoen kan Suriname door Nederland gegarandeerde leningen afsluiten.

De inflatie heeft deze bedragen echter steeds meer aangevreten. Vooral de grote projecten, waarvan de uitvoering meer jaren vergt gaan aanzienlijk meer kosten dan geraamd, en dat maakt de prioriteitstelling niet eenvoudig. De drie belangrijkste grote landbouwprojecten (alle al in uitvoering), het multipurpose corantyne project, het landbouwontwikkelingsproject Commewijne en het palnodige deviezen moeten zorgen, gaan gemiddeld het dubbele kosten van wat aanvankelijk was geraamd.

Kabaleboproject

Behalve door inflatie wordt de kostenstijging ook veroorzaakt door bijkomende voorzieningen die in de projecten zijn opgenomen, zoals industriële verwerking van de agrarische produkten en huisvesting van arbeiders en boeren. Ging men aanvankelijk uit van 420 miljoen gulden, nu komt men uit op zo'n 850 miljoen.

Het Kabaleboprojeci^ (West-Suriname), dat twee stuwdammen, bauxietwinning in het Bakbuisgebergte en een aluminiumsmelter omvat, zal in plaats van de geraamde 1200 miljoen nu uitkomen op 1800 miljoen gulden, waarvan vijfhonderd miljoen te financieren uit ontwikkelingsgeld. In Paramaribo wordt nu met zekere stelligheid gezegd dat deze vijfhonderd miljoen aan andere projecten zal worden besteed. „Een zeer reële gedachte", zo wordt van bevoegd zijde gezegd. Voor Kabalebo zou dan te zijner tijd financiering moeten worden gezocht bij internationale organisaties. Kabalebo is daarmee niet van de baan

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 oktober 1981

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Suriname voor uitstel ontwikkelingsoverleg

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 oktober 1981

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken