Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GBS-actie „Enerlei spraak enerlei woord''

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

GBS-actie „Enerlei spraak enerlei woord''

Aankondiging tijdens toogdag

6 minuten leestijd

ROTTERDAM — De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) gaat een actie „Enerlei spraak - enerlei woord" houden. Nu in alle vrijheid de Bijbel nog verspreid kan worden, wil het bestuur van de GBS zijn werk onder de aandacht van meer mensen brengen. Men hoopt door de actie meer leden en donateurs te krijgen.

Ds. J. van Haaren, predikant van de Gerefonneerde Gemeente te Amersfoort, voorzitter van de GBS, kondigde de actie in zijn openingswoord aan. Bestuurslid L. M. P. Scholten te Capelle aan den IJssel ging in zijn toespraak tijdens de middagbijeenkomst verder op de actie in, die gevoerd zal worden via het blad „Standvastig", kerkelijke bladen enz.

Ds. Van Haaren memoreerde dat nu vijftien jaren geleden in 1966 de eerste toogdag gehouden werd in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan het Mijnsherenplein te Kotterdam-Zuid. Nu na vijftien jaar, zijn we weer in Rotterdam. Door ons werk is de Statenvertaling weer meer in de belangstelling gekomen. We zullen zuinig moeten zijn óp het geschenk van de Reformatie, aldus ds. Van Haaren.

Er komen vele vertalingen van de Bijbel, aldus ds. Van Haaren. Er komen echter steeds meer Bijbels die afwijken van de leer van de reformatie. Wij mogen onze geliefde Statenvertaling nog hebben, dat stemt tot blijdschap, we hebben geen andere en geen aangepaste Statenvertaling nodig.

Toekomst

We mogen dankbaar zijn, zo vervolgde GBS-voorzitter Van Haaren in zijn toepsraak, voor het vele dat in de achterliggende jaren gedaan werd. Toch zijn we er nog niet. Er moet nog heel veel gebeuren. Hij noemde: het verbeteren van de GBS-Bijbeluitgaven, het uitgeven van een Bijbel met kanttekeningen, een Bijbel voor slechtzienden, een goedkope Bijbel voor evangeüsatiedocleinden, brochures voor de jeugd, een goede Bijbel in het Frans en Duits en goede plaatjes voor de zondagsscholen. Tenslotte werd gewezen op het vele werk dat in samenwerking met het TBS in Engeland kan en gedaan mag worden in verband met de Bijbelverspreiding.

Ds. Van Haaren schonk tenslotte nog aandacht aan Psalm 119:130 „De opening Uwer Woorden geeft licht, de slechten verstandig makende". Hij wees er onder meer op dat de mens die onbekend met het Woord van God is, ongelukkig is. De natuur stelt ons de enige naam tot zaligheid niet voor. Die naam ruist ook niet langs de wolken zoals Johan de Heer doet zingen. Er is geen heiliger roeping en geen schoner zaak dan het Woord van God te mogen verbreiden.

De opening van Uw Woorden geeft licht. Dat vermag geen mens, dat is het werk van de Heilige Geest, dat kan geen knecht des Heeren of kind van God. Dat Woord maakt slechten verstandig. Het is ontdeickend licht van Gods Geest. We leren zien wat we gedaan hebben, we worden dan bepaald bij' onze hemelhoge schuld. Als verlorenen komen ze aan Zijn voeten. God doet geen onrecht als Hij hen voorbij zou gaan. Toch blijft die betrekking „Heere wees mij de zondaar genadig".

Afwijking

Ds. G. Hamstra, Christelijk Gereformeerd predikant te Elburg sprak naar aanleiding van Handelingen 2. Het thema van zijn toespraak luidde „Sola Scriptura", alleen de Schrift en „Tota Scriptura", heel de schrift.

Deze predikant wees erop dat op de Pinksterdag volgens de aloude Statenvertaling het grote werk van God openbaar kwam. Het was een grote dag voor de kerk van de Heere. Aan de hand van enkele Bijbelgedeelten wees hij aan waar de Nieuwe Vertaling van de Statenvertaling afwijkt. Hij noemde Handelingen 2:47, vervolgens de geschiedenis van Filippus en de kamerling in Handelingen 8:37 en de bekering van Saulus in Handelingen 9:5. Tenslotte wees hij nog op de geschiedenis van Cornelius met drie mannen die genoemd worden in de Statenvertaling, terwijl de Nieuwe Vertaling van twee mannen spreekt.

Op de Pinksterdag waren de discipelen eendrachtig bijeen, verwachtende en biddende. Ze verwachtten de uitstorting van de Heilige Geest. Van nature hebben wij allen de Heere de rug toegekeerd. Het zal in ons leven smart moeten worden er achter te komen hoe we als arm zondaar zalig moeten worden. Dan helpt het niet of we onze plichten trouw waarnemen, onze kinderen goed opvoeden en we als kinderen trouw naar de catechisatie gaan.

Als we werkelijk gaan zoeken dan krijgen we een gesloten mond. Dan gaan we ook graag naar Gods huis, dan zijn we jaloers op Job. In al zijn zorgen mocht hij op de puinhopen zeggen Ik weet mijn Verlosser leeft.

De predikant wees erop dat er voor gevallenen een weg ter ontkoming is. Wat onmogelijk is bij de mensen dat is mogelijk bij God. Hij wenste ook dat het eendrachtiglijk bijeen zijn door velen, ook door predikanten, meer beoefend zou mogen worden.

Kruisdrager

Ds. S. de Jong, Hervormd predikant te Katwijk aan Zee sprak als eerste in de middagbijeenkomst die nog drukker was bezocht dan 's morgens. Verschillende bezoekers moesten de middagbijeenkomst staande meemaken. Kennelijk waren er geen stoelen meer beschikbaar.

Naar aanleiding van 2 Timotheüs 3:12 sprak de predikant over „Een veel inhoudend getuigenis". Paulus schrijft vanuit de gevangenis de jonge Timotheüs. Hij wijst hem erop dat het een verwaardiging is om achter Hem kruisdrager te zijn. Die verdrukking zal slechts tien dagen duren en wat betekent dat op de eeuwigheid, aldus ds. De Jong.

De heer L. M. P. Scholten die aanvankelijk 's morgens zou spreken kreeg, daar het programma uitliep, 's middags het woord. Hij wees erop dat de naam van de actie als Bijbeltekst terug te vinden is in Genesis 11:1. „Enerlei spraak enerlei woord". Dat is al heel moeilijk in de wereld maar ook in het kerkelijk leven. Men verstaat elkaar niet meer. Zo heeft het woord zonde voor de wereldling en voor de kerkmens een heel andere betekenis.

Evangelische vertaling

Scholten wees op het gevaar van de vele Bijbelvertalingen. Men wil Gods Woord begrijpelijk maken. In dit verband sprak Scholten zijn zorgen uit over de nieuwe Evangelische vertaling van de Bijbel die op stapel staat. Van deze vertaling, waar dr. W. J. Ouweneel van de EO medewerking aan verleent, moeten we nog meer aanvallen verwachten als GBS dan van de Nieuwe Vertaling. Men gaat hier nog verder dan de Nieuwe Vertaling; de wetenschap zal bij de vertaling de toon aangeven.

Ds. P. Blok, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Capelle aan den IJssel, sprak naar aanleiding van Jesaja 14:32 over „Het gelovig antwoord van een jonge koning in bange tijd". Het was voor de jonge Hiskia een bange en boze tijd toen hij op de troon kwam. Toch mag hij de boden van de Filistijnen als antwoorden meegeven „wat zal men dan antwoorden dé boden des volks? Dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden". Ds. P. Mallan, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Rhenen, sprak over „Mijn Woord bewaren". Naar aanleiding van Johannes 14:23. Het slotwoord sprak ds. E. du Marchie van Voorthuysen, predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente te Leersum. Hij deed dit met het slotwoord van Mozes uit Deuteronomium 33:29. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst werd in totaal 28.500 gulden gecollecteerd en bracht de verkoop van de boeken 5.000 gulden op.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 26 oktober 1981

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

GBS-actie „Enerlei spraak enerlei woord''

Bekijk de hele uitgave van maandag 26 oktober 1981

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken