Bekijk het origineel

Marineluchtvaartdienst kijkt uit naar de Orion

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Marineluchtvaartdienst kijkt uit naar de Orion

Neptunes bijna twintig jaar in dienst

5 minuten leestijd

Nog ongeveer een jaar zal de Marineluchtvaartdienst (MLD) en groot deel van haar taken moeten uitvoeren met de sterk verouderde Lockheed Neptune. Eind 1982 komen de eerste van dertien nieuwe Orion P-3C patrouillevliegtuigen naar Nederland. Op dit moment vindt in Jacksonville, in de Amerikaanse staat Florida, reeds de opleiding plaats van Nederlandse Orion-bemanningen en onderhoudspersoneel. In 1984 moet de vervanging van de Neptunes volledig zijn afgerond. Op het marinevliegkamp Valkenburg is men druk bezig met verschillende (bouw-)werkzaamheden om de Orion onderdak te kunnen bieden.

Het 320-squadron van Valkenburg vliegt thans nog met zes Neptunes die bijna twintig jaar oud zijn. De oorlogstaken van het squadron omvatten maritieme verkenning en onderzeebootbestrijding. Een geheel andere taak van de MLD is de opsporings- en reddingsdienst (OSRD). Deze taak wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd met onder meer de Noord- en Zuidhollandse Reddingsmaatschappijen, Scheveningen Radio en de Koninklijke Luchtmacht. Het materieel dat de MLD normaal ter beschikking staat omvat verder Lynx helikopters en patrouillevliegtuigen van het type Brequet Atlantic.

Zoals bekend wordt de Atlantic al meer dan negen maanden aan de grond gehouden nadat op 15 januari een vliegtuig van dit type verongelukte. De Neptune staat er wat betreft het opsporen en patrouilleren dan ook alleen voor, wat een belangrijke taakverzwaring betekend voor het 320-squadron. Omdat de OSRD-taak primair blijft, kan een aantal secundaire taken niet worden uitgevoerd.

Marinetaak
De Nederlandse opsporings- en reddingsdienst is een direct gevolg van de ondertekening door ons land in 1947 van het verdrag van Chicago. In dat verdrag wordt het luchtverkeer geregeld en wordt in een afzonderlijk artikel tevens aangegeven dat elke verdragsluitende staat maatregelen moet treffen voor hulpverlening aan luchtvaartuigen die boven zijn grondgebied in nood verkeren. Voor ons land houdt dit in dat het verantwoordelijk is voor het vluchtinlichtingengebied van de luchthaven Schiphol. Buiten Nederland strekt dit gebied zich uit tot ongeveer 185 km op de Noordzee.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat (als eerste verantwoordelijke) en het ministerie van Defensie kwamen overeen dat de verplichtingen die voortkwamen uit het verdrag, bij de Koninklijke Marine zouden worden ondergebracht. In 1951 leidde dat tot de oprichting van de OSRD en de aanwijzing van het vliegkamp Valkenburg als coördinatiecentrum.

Zoals reeds vermeld is de OSRD opgericht ten behoeve van de luchtvaart en officieel is dat ook nog steeds het primaire taakgebied. Dit betekent echter niet dat de MLD bijna geen werk heeft. Jaarlijks wordt met behulp van vliegtuigen en helikopters een groot aantal mensen opgespoord en gered die om uiteenlopende redenen op zee in nood zijn geraakt. Zieken en gewonden van schepen halen, het opsporen van vermiste zeilschepen en het oppikken van drenkelingen en wadlopers zijn enkele van de reddingsacties die de MLD in de afgelopen jaren onder vaak moeilijke omstandigheden heeft verricht.

Een van de meest spectaculaire acties was de redding (in 1967) van de bemanning van de sleepboot ,,Vikingbank" die bij Hoek van Holland was gestrand. Bij een stevige wind werden 's nachts alle negen bemanningsleden met een helikopter van boord gehaald. Van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart ontving de bemanning later de zilveren medaille voor uitzonderlijk vliegerschap.

Reddingen
Sedert jaren heeft meer dan 80% van het aantal acties betrekking op de scheepvaart. De helft van dit percentage betreft het overbrengen van mensen van schepen naar ziekenhuizen, al dan niet rechtstreeks. Op het moment zijn zeven ziekenhuizen in ons land voorzien van een landingsplaats voor een helikopter. In het kader van het internationaal verdrag inzake opsporing en redding op zee (van april 1979) wordt de OSRD-taak voor de scheepvaart met ingang van 1982 officieel van kracht. Voor de Marineluchtvaartdienst betekent dit onder meer een uitbreiding en verbetering van het verbindingsmateriaal. Vorig jaar bedroeg het aantal Nederlandse acties veertig, waarbij in totaal 21 patrouillevliegtuigen en 34 helikopters werden ingezet. Het aantal geredde personen door helikopters en schepen bedroeg daarbij 34; elf acties waren zonder resultaat.

Coördinatiecentrum
Dag en nacht staat er op Valkenburg een Neptune van het 320-squadron gereed om bij een noodmelding uit te kunnen rukken. Na een alarm gaat een deel van de bemanning direct naar het vliegtuig om het toestel startklaar te maken. De anderen krijgen in de zogenaamde briefing room hun instructies en de op dat moment bekende gegevens. Binnen vijftien minuten na een melding is de Neptune dan in de lucht. De bemanning krijgt een voorlopig zoekgebied toegewezen, gebaseerd op de laatste gegevens. Tijdens de vlucht geeft de bemanning zijn bevindingen voortdurend dotor aan Valkenburg. Het bureau operatipn op Valkenburg fungeert bij een noqdmelding, ongeacht van wie, of welke instantie die afkomstig is, als coördinatjecentrum. Alle opsporings- en reddingsactiviteiten worden van hieruit geleid.

Op het vliegkamp De Kooy bij Den Helder worden helikopters gereed gehouden om direct in actie te kunnen komen als Valkenburg daartoe opdracht geeft. Tegelijk wordt aan de burger- en militaire vluchtleidingscentra op Schiphol en Nieuw-Milligen gevraagd om vliegverkeer uit het luchtruim boven het zoekgebied te houden. De marinevliegers kunnen dan al hun aandacht richten op de zoekactie. Verder houdt het coördinatiecentrum contact met ziekenhuizen, de politie, Scheveningen Radio en de reddingsmaatschappijen. Ook wordt contact gehouden met de reddingsdienst van België en West-Duitsland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 november 1981

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

Marineluchtvaartdienst kijkt uit naar de Orion

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 november 1981

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

PDF Bekijken