Bekijk het origineel

„Begrip voor zorgen in het Westen^

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

„Begrip voor zorgen in het Westen^

Uiteenlopende reacties op voorstel Reagan

3 minuten leestijd

De CDA-fractie in de Tweede kamer constateert dat de Amerikaanse president blijk geeft van begrip voor „de grote zorgen die onder de Westeuropeanen leven over de gevaren, die met name hun werelddeel zouden kunnen bedreigen als gevolg van een eventuele verdere excalatie van de wapenwedloop". Ook schaart Reagan zich bij de meeste Westeuropese landen volgens het CDA met de opvatting dat het doel van het dubbelbesluit van de Navo is om via onderhandelingen te bereiken dat zowel het Russische kemwapenarsenaal wordt uitgedund als aan Navo-zijde geen nieuwe middellange-afstandsraketten worden geplaatst.

Ook de PvdA-fractie reageerde verheugd over hét feit dat Reagan zich zo „positief" heeft uitgesproken over het belang van wapenbeheersing. De socialisten betreuren het echter dat de Amerikaanse president niet wil meewerken aan de ratificatie van SALT II en in plaats daarvan nieuwe onderhandelingen wenst.

Nul-optie

De Tweede kamerfractie van de WD meent dat president Reagan van de VS een aanbod heeft gedaan dat neericomt op „een nul-optie in de ware zin des woords: geen plaatsing van Pershing-2 en kruisraketten indien de Sovjetraketten voor de middellange afstand worden ontmanteld" andere mogelijkheden, die uitgaan van handhaving van systemen voor de middellange afstand aan de kant van het Warschaupact, „zouden neerkomen op de nul voor het westen en de optie voor de Sovjet-Unie ," zo meent de WD-f ractie.

„Dat kan niet de bedoeling zijn," aldus het commentaar van de WD. „De Amerikaanse president wijst er terecht op dat de Sovjet-Unie een zeer grote voorsprong heeft wat betreft raketten voor de middellange afstand".

De fractie van D'66 meent dat president Reagan een juiste koers heeft ingeslagen. Maar tegelijkertijd vindt de fractie dat de drie gebieden waarop Reagan met de Sovjet-Unie wil onderhandelen '— middellange afstandsraketten, strategische kernwapens en conventionele bewapening — „problemen" zullen opleveren die samenhangen met onduidelijkheden en onvolledigheid in het openingsbod van de VS.

Onrealistisch

Het voorstel van president Reagan is volstrekt onrealistisch en dat weet Reagan zelf ook. Propagandistisch is het echter een buitengewoon aardig voorstel en vormt het voor de Amerikanen het beste alibi om uiteindelijk toch 572 middellange afstandsraketten in West-Europa te plaatsen. Daar is volgens mij dit voorstel ook voor bedoeld. Dat zegt secretaris Mient-Jan Faber van het interkerkelijk vredesberaad in een eerste reactie. Volgens het samenwerkingsverband van de groepen „stop de neutronenbom" en „stop de kemwapenwedloop" was Reagans rede een propagandaverhaal. Zoals gewoonlijk werd de schuld van de kernwapen-, wedloop uitsluitend bij de tegenstander gelegd en werd een vals beeld gegeven van de militaiie krachtsverhoudingen. 'Mi iéKiRs^jSSSfate'

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 november 1981

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

„Begrip voor zorgen in het Westen^

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 november 1981

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken