Bekijk het origineel

Bemoediging van Guthry voor hen die twijfelen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bemoediging van Guthry voor hen die twijfelen

Twee verschillende uitgaven tegelijk

6 minuten leestijd

UTRECHT-BARNEVELD — Er ontstond bij mij een kleine verwarring toen op de redactie op het oog twee totaal verschillende boeken binnengebracht werden met dezelfde titel. Dat moet een misverstand zijn, dacht ik, bij het zien van „Des Christens Groot Interest". IJverig heb ik beide exemplaren ter hand genomen om ze te „wegen".

Het dikste exemplaar bevat ruim vijfhonderd bladzijden en is uitgegeven bij Den Hertog's Uitgeverij in Utrecht, het andere is een uitgave van de Stichting tot Verspreiding van Christelijke lectuur (SVCL) uit Barneveld.

Voor dat ik iets ga zeggen over de inhoud van „Des Christens Groot Interest" wil ik ingaan op de twee verschillende boeken. Het is natuurlijk jammer dat tijd en energie verloren gaan als twee uitgevers bezig zijn met één boek. Dat moet eigenlijk beter gecoördineerd worden. Waar zit het verschil nu in, behalve in de prijs die voor de kleine uitgave f 24,90 (174 blz) en voor de grote f 52,50 (512 blz) bedraagt? Het verschil is hieruit te verklaren dat de uitgave van de SVCL enkel en alleen een vertaling is door H. van Maanen van het boek van ds. W. Gunthrie. Het is wel een complete vertaling in tegenstelfling tot wat men zou vermoeden als men het verschil in dikte van de boeken ziet.

Aanhangsels
De uitgave van Den Hertog van ,,Des Christens Groot Interest" van ds. W. Guthrie bestaat voor maar 133 bladzijden uit de eigenlijke uitgave van het boek. De rest bestaat uit drie aanhangsels en een bijdrage van drs. E. F. Groenendijk. Het eerste aanhangsel bestaat uit 32 schetsen van gelovigen die, volgens liun eigen schriftelijke mededelingen, tot verzekering van hun deel aan Christus gebracht zijn. Drs. Groenendijk zegt ervan dat die verslagen ontbeend zijn aan een uitgave van ds. Henry Walker (1652). Verder zegt hij: "Deze getuigenissen zijn volgens een en hetzelfde, ongetwijfeld afgesproken, schema opgebouwd". Het tweede aanhangsel bevat blijken van godzaligheid, vertoond in het leven en sterven van verschillende vormen. Die biografieën zijn ontleend aan de verzameling van ds. Samuel Clarke (1599-1683). In dit geval gaat het om vertegenwoordigers van vooral de hogere standen.

Het derde aanhangsel tenslotte bestaat uit de levenswandel en het sterven van enige „voorname" vromen, waaronder het levens- en stervensverhaal van John Knox, waaraan toegevoegd onder andere een driezang tussen een bekommerde, verlichte en ervaren ziel.

Een beschrijving door drs. Groenendijk van de aanhangsels en van het werk van Guthrie zelf vormen dan met die aanhangsels de hoofdmoot van het lijvige boek, namelijk driehonderd zeventig bladzijden.

De vertaling van de uitgave van Den Hertog is beslist niet van recente datum. De uitgever vermeldt dat het gaat om een herdruk van een heruitgave uit 1957 van uitgeverij J. P. van den Tol te Dordrecht. Het makkelijk lezen van dit boek is zeker voor jongeren niet weggelegd. Daarvoor zijn de zinnen te lang en worden te ouderwetse uitdrukkingen gebruikt.

H. van Maanen heeft uitstekend aangevoeld, hoewel hij niets afwist van de plannen van Den Hertog, dat een meer eigentijdse vertaling op zijn plaats zou zijn. Op die manier hoopt de Stichting tot Verspreiding van Christelijke Lectuur een breder en vooral jonger publiek te bereiken.

De SVCL-uitgave heeft mijns inziens twee pluspunten. Het eerste is de prijs, meer dan de helft goedkoper, het tweede is de betere leesbaarheid. Met wat goede wil kan men de uitgave van Den Hertog uitgebreider noemen, gezien de aanhangsels. Men moet dan wel uitgaan van de uitgave van Koelman. Beide boeken zien er keurig verzorgd uit. Beide zullen hun weg dan ook wel vinden.

,,Melodie"

Over de vertaling van de SVCL-uitgave nog dit: ds. G. S. A. de Knegt schreef een voorwoord en H. van Maanen heeft in zijn vertaling kans gezien de „melodie" van de Statenvertaling in eigentijdse woorden te laten doorklinken.

Maar nu iets over de inhoud van „Des Christens Groot Interest". Het gaat in de eerste plaats om het zalig deelhebben aan Christus. Het gaat om de opbouw van het geloofsleven. De allerbelangrijkste gewetensvraag die aan de orde komt is hoe men weten kan of men een kind van God is.

Guthrie geeft de lezer in het eerste deel als het ware een handleiding met behulp waarvan men kan uitvinden of men werkelijk in staat der genade verkeert. De mens in de genadestaat is een nieuw schepsel door geloof en bekering. Wie deze kenmerken ervaart kan dan tot zekerheid van zijn genadestaat komen.

Geen bezit

Deel twee is eigenlijk geschreven voor hen, die na het lezen van deel één, tot de conclusie gekomen zijn dat zij de kentekenen van een zaligmakende kennis aan Christus niet bezitten.

Ds. G. S. A. de Knegt schrijft dan ook in het voorwoord bij de SVCL-uitgave het volgende: „In onze tijd, waarin de kennis van Christus en hoe men deel aan Hem krijgt minimaal is, is het van belang dat wij ons laten onderwijzen door deze oudvader. In het bijzonder zie ik het graag in handen van vele jongeren, omdat zij vaak heen en weer geslingerd worden en niet meer weten waar het nu precies om gaat. Voor oud en jong geldt immers dat het van fundamenteel belang is in Christus ingelijfd te zijn door een oprecht geloof, wil het voor eeuwig welzijn."

Ik zou het eigenlijke werk van Guthrie als volgt willen samenvatten: Een aantal eenvoudige opmerkingen bestemd om hen die twijfelen te bemoedigen. Als men het werk van Guthrie aan wil schaffen zal men om tot een beslissing te komen enkele zaken op een rijtje moeten zetten. Dat zijn dan de portemonnee, de leesbaarheid en of men al dan niet een sieraad in de boekenkast wil hebben.

Als jonge mensen eraan gaan beginnen kan ik echter niet anders zeggen dan dat ze de „eenvoudige", goed leesbare uitgave zonder de extra's moeten kopen, anders zal men wellicht'de tanden breken op de taal. Voor wie de extra's wil hebben, ik vergat daarbij te vermelden een brief van W. Teellinck, is het dikke boek te koop.

N.a.v. „Des Christens Groot Interest" door ds. W. Gunthrie, vertaald door H. van Maanen. Uitgave Stichting tot Verspreiding van Christelijke Lectuur. Bameveld 1981. Prijs ƒ24,90. 174 blz.

„Des Christens Groot Interest" door W. Guthrie, voorzien van drie aanhangsels, vertaald door Jakobus Koelman. Vermeerderd met een bijdrage van drs. L. F. Groenendijk. Den Hertog's Uitgeverij BV. Utrecht 1981. Prijs ƒ 52,50.512 blz.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 november 1981

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Bemoediging van Guthry voor hen die twijfelen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 november 1981

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken