Bekijk het origineel

VRG vol vertrouwen voor de toekomst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VRG vol vertrouwen voor de toekomst

Ondanks minder goed begin in 1982

3 minuten leestijd

AMSTERDAM-UTRECHT — tTlG is 1982 niet bepaald erg goed «gonnen. Het is echter beslist 'oorbarig, daar nu al conclusies oor het gehele jaar aan te verbinlen. Na de gebeurtenissen in 1981, oen de prognoses naar beneden noesten worden bijgesteld, is het lestuur nog voorzichtiger geworlen dan hij al was. Overigens zegt lit niets over het vertrouwen in de oekomst. Dit zei mr. G. Boomsma an de raad van bestuur bij de preentatie van het jaarverslag.

Als er iemand teleurgesteld is over Ie gang van zaken van VRG in 1981, an is het wel het bestuur. Over de reultaten in absolute zin is men niet ntevreden. De omzet steeg van ƒ 539 iln tot ƒ 582 min. Het bedrijfsresulaat nam toe met 18 pet tot ruim ƒ 22 ün. De nettowinst was nog altijd 5,2 min tegen ƒ 6, min in 1980. De eleurstelling zit meer in het feit, dat « winstdaling vorig jaar te wijten is leweest aan problemen, waarvan was emeend dat deze voldoende het loofd waren geboden. Daar komt als Xteme factor dan nog de rente-ontrikkeling bij. De rentelasten waren uim ƒ 13 min. Drie jaar geleden was lat nog maar ƒ3,2 min. • De interne problemen die met name B het vierde kwartaal voor tegenvalers zorgden waren in de etikettendiisie Frankrijk en Spanje en bij de lapiergroothandel in Australië. In de tikettendivisie trad een onverwacht lerstel niet op, doordat opnieuw inrijpen in Frankrijk onvermijdelijk ileek. Het nieuwe management faalie. Herstructureringskosten drukten Ie winst van VRG met ƒ 1,5 min. Hoe loot het effect van de maatregelen p de winst van dit jaar zal zijn, is nu lOg niet goed te beoordelen. Om verdere verliezen voor de groep te voorkomen werd het belang in Spanje verkocht (om niet) aan de Portugese licentie-houdster van de Amerikaanse Avery. Deze verkocht ook haar belang van 35 pet aan de Portugezen.

De etikettendivisie raakte door de ontwikkelingen in de rode cijfers. Dit drukte ook de winst van de hele groep. De machinedivisie kon wel terugzien op een goed jaar. Ondanks de problemen in Australië daalde het bedrijfsresultaat van de papierdivisie slechts gering. In Australië kreeg VRG te maken met langdurige stakingen bij toeleveranciers en de ongunstige economie. Felle concurrentie zette de marge onder druk. Er trad bovendien een krachtige kostenstijging op en er was sprake van een onvoldoende onder controle houden van debiteuren- en voorraadposities. Inmiddels zijn maatregelen genomen.

VRG blijft een zeker optimisme' koesteren over de mogelijkheden in de toekomst. Dit geldt ook voor de Avery-etiketten-divisie. Het slecht verlopen „Spaanse avontuur" is voorbij. Er is sprake van een flinke concurrentie in de sector en daardoor van een koude sanering. Het bestuur is er echter van overtuigd, dat men de situatie aan kan en dat men tot de overlevenden in de branche in Europa gaat behoren.

De daling ,van de nettowinst betekent wel dat er een dividendvoorstel is gekomen, waarbij een verlaging wordt voorgesteld van de uitkering van ƒ 3,30 tot ƒ 3. Deze daling blijft echter procentueel beneden die van de winst. Hierbij is mede in aanmerking genomen het toch wel bijzondere karakter van bepaalde winstdrukkende factoren. In de aandeelhoudersvergadering denkt men meer te weten over de gang van zaken in het eerste kwartaal van 1982.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 26 april 1982

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

VRG vol vertrouwen voor de toekomst

Bekijk de hele uitgave van maandag 26 april 1982

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken