Bekijk het origineel

„Landelijk gebied

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

„Landelijk gebied" ook in Noorderpark

Raad Maartensdijk besluit:

3 minuten leestijd

MAARTENSDIJK — De gemeenteraad heeft zich deze week weer uitgebreid bezig gehouden met hef zogenaamde Noorderpark. Voor een gedeelte van het totale plangebied, de Ruigenhoeksepolder en de polder De Gagel, liebben GS van Utrecht besloten een deelplan te laten opstellen ter uitwerking van de doelstellingen van het basisplan Noorderpark. ~

De kosten bedragen 100.000 gulden, waarvan de gemeente Maartensdijk een klein gedeelte moet bijdragen. De rest wordt betaald dóór het ministerie van CRM, de provincie Utrecht en de gemeenten Maarssen en Utrecht.

Het genoemde gebied ligt tegen de Utrechtse stadswijk Overvecht en sluit aan bij het bestaande recreatiegebied Maarsseveense Plassen. Er wordt onderscheid gemaakt in een stadsrandzone en een landelijk ge(Van een medewerker) bied. In de stadsrandzone zijn diverse recreatieve voorzieningen gepland zoals sportvelden, volkstuinen, terreinen door dagrecreatie, enz.

Het landelijk gebied komt volgens het basisplan slechts in aanmerking voor extensieve vormen van dagrecreatie. Hier zijn landbouw, natuur en landschap van groter belang.

Landelijk gebied

De discussie in de gemeenteraad van Maartensdijk spitste zich toe op de vraag of het gedeelte „landelijk gebied" in het deelplan moet worden opgenomen. In een nota van uitgangspunten wordt gesproken over recreatief medegebruik. Door de aanleg van bos, bosStroken of .houtsingels kan het landschap aantrekkelijker worden gemaakt, aldus de nota. Met name de heer C. Lam (CDA) verklaarde zich een fel tegenstander van enige vorm van recreatie in dit gebied. „Dit gebied is een goed agrarisch gebied", aldus de heer Lam, „en het open landschap is prachtig. Dat moet zo blijven, dus behoeft er niets bestudeerd te worden". Hij werd in dit standpunt gesteund door de meesten van zijn fractiegenoten, alsmede door de SGPfractie.

Burgemeester Panis stelde daar tegenover dat het opstellen van een plan nog niet betekent dat er iets gaat ver^^ anderen, want dat dat te zijner tijd nog in de vorm van een bestemmingsplan en dergelijke door de raad zelf kan worden vastgesteld. Hij achtte het een goede zaak dat er een studie wordt gemaakt van het gehele gebied.

Mevr. De Raad (D'66) dacht dat het maken van een studie nog niet hetzelfde is als het opstellen van een plan. De.heer Lam bleef echter bij zijn mening dat het landelijk gebied buiten de studie of het plan kan blijven, want dat hieraan niets veranderd behoeft te worden.

Amendementen

Hij diende dan ook een amendement in dat het gebied ten noorden van de Rui'genhoeksedijk en een lijn in het verlengde van deze dijk tot aan de Burg. Huidecoperweg, uitsluitend een agrarische bestemming dient te behouden. Hier tegenover diende het college van B. en W. een amenderhent in op de oorspronkelijke uitgangspunten voor het deelplan, waarin tot uitdrukking werd gebracht dat het gebied ten noorden van de Ruigenhóeksedijk hoofdzakelijk een agrarische functie dient te behouden en wijzigingen in het landschap niet, dan wel in zeer beperkte mate, mogen worden aangebracht. Het amendement-Lam werd met 7 tegen 6 stemmen verworpen, waarna het amendement van B. en W. met 8 tegen 5 stemmen werd aangenomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 mei 1982

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

„Landelijk gebied

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 mei 1982

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken