Bekijk het origineel

Integrale milieuvergunning op komst voor bedrijfsleven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Integrale milieuvergunning op komst voor bedrijfsleven

Extra geld voor aanpak verslavingsziekten

4 minuten leestijd

DEN HAAG — Er zal een integrale milieuvergunning komen. Hiermee kan men het bedrijfsleven in belangrijke mate tegemoetkomen. Niet langer verschillende vergunningen met slecht op elkaar afgestemde eisen maar een milieuvergunning die alle milieu-eisen omvat.

Dit staat te lezen in de begroting 1982 van het ministerie van Volksgezondheid en milieuhygiëne. Het overzichtelijker maken van vergunningen en procedures is een van de belangrijkste thema's uit de begroting. Voor het instellen van een uniforme milieuvergunning zal de wet algemene bepalingen milieuhygiëne worden uitgebouwd tot een milieubasiswet. Ook op Volksgezondheid zal het overzichtelijker maken van het beleid een van de belangrijkste doelstellingen worden.

Presentatie

Volgens mevrouw Gardeniers van Volksgezondheid en milieuhygiëne zal dit er toe moeten leiden dat op haar beleidsterrein „velen er toe zullen worden gebracht tijdig rekening te houden met de uiteindelijke gevolgen van hun handelen". De bewindsvrouwe denkt aan een verbeterde presentatie en inrichting van haar beleid. Meer participatie en democratie in de gezondheidszorg zijn hierbij de sleutelwoorden. De minister geeft echter wel toe dat deze maatregelen door sommigen als bedreigend worden ervaren.

De totale begroting van V en M bedraagt 3840 miljoen hetgeen een verlaging betekent van 845 miljoen ten opzichte van de vorige begroting. Extra geld is er dit jaar beschikbaar voor bijvoorbeeld de aanpak van de verslavingsziekten. Een bedrag van 5 miljoen is uitgetrokken om de toegankelijkheid van hulpverleningsinstanties te verbeteren. Naast de directe aanpak via de consultatiebureaus voor alcohol en drugs wordt ook een herziening voorbereid van de drank- en borecawet. Daarnaast zal een wetsantwerp worden ingediend ter bescherming van de niet-roker.

Strenger

Op het gebied van de milieuhygiëne is de aanpak van de bodemsanering 2en van de grootste posten. Hiervoor is voor komend jaar een bedrag uitgetrokken van 80 miljoen. Om dergelijke problemen strenger aan te pakken en zo mogelijk te voorkomen is de interimwet bodemsanering bedoeld. Men hoopt dat deze op 1 januari 1983 in werking kan treden. De daadwerkelijke wet bodembescherming zal nog wel enkele jaren op zich laten wachten.

Het mvoeringsplan wet voorzieningen gezondheidszorg zal nog dit jaar worden ingediend. Er zal in komen te staan wat de stand van zaken is betreffende richtlijnen, kwaliteitseisen en -normen. Op het terrein van de medische proeven zal voor een wettelijke bescherming worden gezorgd. Deze zal moeten inhouden dat geen medische proeven kunnen worden genomen zonder een positief advies van een onafhankelijke commissie.

Vanwege een poging om te komen tot een besparing op de kosten van het ziekenfonds zal een herbezinning plaatsvinden van het verstrekkingspakket. Enerzijds zal hierbij een beperking aan de orde zijn maar ook zal men trachten onnodige en onnodig dure voorzieningen te voorkomen.

Staatssecretaris Lambers geeft opnieuw te kennen dat zij de dumping van radio-actief afval zo spoedig mogelijk zal beëindigen. Thans wordt onderzocht welke definitieve verwijderingsmogelijkheden er zijn. Voorlopig zal het afval op land worden opgeslagen in afwachting van een andere oplossing. Gezocht wordt thans naar geschikte locaties voor de tijdelijke opslag op land.

Op het gebied van de afvalstoffen zal extra aandacht worden geschonken aan het huishoudelijk chemisch afval zoals verfresten, batterijen, oplosmiddelen en dergelijke. Onderzocht wordt nu of er per gemeente geen speciale punten kunnen worden ingesteld waar dit afval apart wordt ingezameld. In groter verband heeft het ministerie steun toegezegd aan het afvalverwerkingsbedrijf, de AVR. Stoffen die daar niet kunnen worden verbrand zullen worden vervoerd naar een verbrandirigsfirma in Duitsland. De kosten daarvan neemt het ministerie voor zijn rekening.

Eigen bijdrage

De hoge prijzen van de geneesmiddelen in ons land in vergelijking met het buitenland zijn aanleiding geweest voor een onderzoek. Het vaststellen van geneesmiddelen die wel of niet door het ziekenfonds worden vergoed is nog in volle gang. Volgens het ministerie blijft een beheersing van de prijzen in deze sector van groot belang omdat de eigen bijdrage niet is ingevoerd.

Het departement heeft op spoed aangedrongen om zo snel mogelijk op het terreip van de kosten van geneesmiddelen een rapport te ontvangen van een speciaal daartoe ingestelde commissie. De uitkomst hiervan is van groot belang bij de ombuigingen in de Volksgezondheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 21 september 1982

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Integrale milieuvergunning op komst voor bedrijfsleven

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 21 september 1982

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken