Bekijk het origineel

Natuurpark Lelystad: educatief en recreatief

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Natuurpark Lelystad: educatief en recreatief

Uitbreiding in fasen vordert

5 minuten leestijd

Het houden van diersoorten die ineen dierentuin moeilijk te houden zijn, in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. In leefsituaties die ook aantrekkelijk zijn voor het publiek, om dieren te kunnen observeren in een andere sfeer dan die van een dierentuin.

Zo formuleerde Nico Dijkshoorn, opzichter natuurterreinen, zijn antwoord op mijn vraag wat de bedoeling van natuurpark Lelystad is. Geen gewoon dierenpark, want het aantal soorten blijft beperkt tot vooral die, welke in dierentuinen een nogal kwijnend bestaan moeten leiden. Hier is ruimte waarin men van de dieren een ander beeld krijgt. Natuurlijker, levendiger. Het park is flink aan het uitbreiden en hard op weg om een intructief dierenverblijf te worden. Sinds eind 1981 is er ook een semi-reservaat ingericht voor het bedreigde Przewalskipaard.

Initiatief

Tien jaar geleden leefden er bij een aantal mensen ideeën over een natuurlijk dierenpark. Suggesties daarover werden overgenomen door mensen van Artis, die samenwerking zochten met de Rijksdienst voor de IJsselmeerpoIders. Daar was geschikte ruimte voor een park, dat eens 500 ha groot zal zijn. Waar grote hoefdieren zo gunstig mogelijke leefomstandigheden hebben.

Met de ontwikkeling ervan werd acht jaar geleden begonnen en als eerste dieren kwamen eland, wisent en rendier. Van de laatste werden al 29 jongen en van de wisenten zeven nakomelingen geboren. Met de eerste elanden ging het niet zo goed. Die zijn vervangen door drie jonge uit de dierentuin van Helsinki. Voor elanden en rendieren bleken wilgetwijgen geschikt als variatie in het voedselpakket. Daarvan komt voldoende uit het bosonderhoud in de polder. Aan dergelijke aspecten wordt veel aandacht besteed, want het uitgangspunt blijft, dat de dieren optimale leefomstandigheden moeten hebben.

Bedreigde soorten

De laatste jaren is er een nieuw aspect bijgekomen: zorg voor bedreigde diersoorten. Bewust werden die de eerste jaren niet gekozen, omdat ervaring moest worden opgedaan met het houden van dieren op grote terreinen. Eind 1981 kwamen de eerste Przewalskipaarden. Tijdens mijn bezoek liepen er twee merries en een hengst, terwijl er juist twee merries waren bijgekomen, die nog een maand in quarantaine moesten blijven. Daarmee beschikt het park over een mooie fokgroep. De bedoeling ervan is om nakomelingen uit te wisselen met andere grote wildparken of eventueel uit te zetten in vrije staat, waar dat mogelijk is. Ook in Beekse Bergen en in de Ooypolder bij Nijmegen zijn Przewalskipaarden.

Een jaar geleden kwamen ook Pater Davidsherten in natuurpark Lelystad. Oorspronkelijk komen ze uit Noord-China. Men heeft lange tijd gemeend dat de soort was uitgestorven. Tot de pater naar wie dit hert werd genoemd, er een aantal ontdekte in de keizerlijke tuinen in Peking. Dit roedel komt uit Engeland en er is al een kalf geboren.

Niet als beheersvorm

.„Wij denken niet zo in termen van „grote grazers", zegt Nico Dijkshoorn, „een aanduiding die bij ons alleen voor de wisent geldt. Wij moeten wel beheer uitoefenen. Gedeelten distels maaien we om beter gras en kruiden te krijgen. Alleen elanden eten wat jonge scheuten en bloemknoppen van distels. Klein hoefblad is nog lastiger; de grote bladeren belemmeren grasgroei. Ook hebben wij de indruk dat de bloemen diarreevormig veroorzaken. We hebben liever distels dan hoefblad, maar de terreinen mogen er niet door worden overwoekerd. Om het park aantrekkelijker te maken hebben we enkele kraanvogels, eenden en ganzen. De laatste fungeren wel als beheerders; ze vreten in de waterpartijen aan de rietranden, die daardoor prachtig in toom worden gehouden. Zonder ganzen zou dit met mankracht moeten gebeuren.

Wilde dieren?

Net zomin als in een dierentuin, zijn de bewoners van het natuurpark echt wild. Alleen al door het feit dat ze het hele jaar worden bijgevoerd, mede om de dieren bereikbaar te houden, voor het toedienen van geneesmiddelen als dat vereist is. Want ze kunnen worden bedreigd door parasieten, omdat de bezettinsgraad vrij hoog is, zelfs in deze grote ruimte.

Regelmatig is er toezicht van deskundigen uit Artis, die de supervisie over de dieren houden en voor aanschaf, eventueel uitwisseling zorgen. Naargelang er meerterreinen in gereedheid worden gebracht verruimen de mogelijkheden. Men wil nog een waterwildpark met een zo volledig mogelijke collectie Europese en Aziatische watervogels.

Voor een verdere toekomst wordt gedacht aan een informatiecentrum en mogelijk een restaurant. Hoe moet men, als het park klaar is, de bezoekers opvangen en toch voldoende rust handhaven? Hoe kan men alles bezichtigen als de afstanden voor velen te groot worden om het wandelend te doen? Met de auto of openbaar vervoer kan men het park gemakkelijk bereiken, maar dan? Fietsen beschikbaar stellen? Nog veel zaken vragen aandacht en voorzieningen in de komende jaren bij de uibreiding van het park. Nu al komen er 50.000 bezoekers per jaar.

Tijd tekort

Van omvang, plannen en inrichting kreeg ik een goede indruk, toen opzichter Dijkshoorn met mij het terrein doorkruiste en heel prettig toelichting gaf. Opnieuw, toen ik 's middags enkele uren alleen wandelde. Langs kalm grazende wisenten. Even rusten bij de diepliggende waterplas, waar de kraanvogels lopen. Glooiingen en heuvels, verspreide populieren, ruige begroeiing. Meerkoeten, ganzen, eenden, een waterhoen, enkele roerloze reigers. Een droge zandplek waar een groep kieviten geniet van de zon, evenals ik. In het gras nog een grote groep in siesta. Stilte om me heen. Dan naar het nieuwe gedeelte met de Pater Davidsherten, tot hun buik in het water. Een groenpootruiter langs de oever.

Terug langs de elanden. Ondiep water in een greppel, waar zeker twintig kneutjes kwetterend een bad nemen. Bruine sigaren van lisdodden, uitgeplozen distels, het eerste geel in de rietkragen. Bloeiende zulte, nog enkele teunisbloemen aan de top van de zaadstengels. Ik kom tijd tekort en ruimte om meer te beschrijven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 13 oktober 1982

Reformatorisch Dagblad | 64 Pagina's

Natuurpark Lelystad: educatief en recreatief

Bekijk de hele uitgave van woensdag 13 oktober 1982

Reformatorisch Dagblad | 64 Pagina's

PDF Bekijken