Bekijk het origineel

Socialisme In Frankrijk rukt steeds verder op

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Socialisme In Frankrijk rukt steeds verder op

Rol van overheid begint schrikbarende vormen aan te nemen

4 minuten leestijd

Van liberaal-conservatieve zijde in ankrijk wordt erop gewezen dat desocialisatie geen proces is dat anrhalf jaar geleden, met de verkieig van Mitterrand is begonnen. Het itond allang voor Mitterrand en zou er aan toe kunnen voegen dat het een algemeen, Westeuropees verschijnsel is. De rol van de overheid in het bedrijfsleven was in Frankrijk altijd al zeer groot. De staat en de lagere bestuursorganen beheren wegen, vliegvelden, havens en de luchtvaartmaatschappij Air France. Bovendien is in Frankrijk al sinds de Tweede wereldoorlog een groot deel van de autoindustrie (Renault) en een groot deel van het bankwezen genationaliseerd.

Maar hoe diep de staat ingrijpt in het economische leven, blijkt pas goed als men nagaat hoeveel geld er aan de overheid moet worden afgedragen in de vorm van belastingen en premies voor de sociale voorzieningen. In 1960 was dat nog maar een derde van het nationaal-inkomen, volgens de begroting voor 1983 zal dat het volgend jaar de helft zijn of iets meer.

Vijfde Republiek

In 1960 kwam er een heel nieuw staatsbestel in Frankrijk met een nieuwe grondwet. De Fransen noemen dit staatsbestel de Vijfde Republiek. Het voornaamste kenmerk van deze Vijfde Republiek is dat de president niet door het parlement of door kiesmannen, maar rechtstreeks door het Franse volk gekozen wordt. De eerste president van de Vijfde Republiek was generaal Charles de Gaulle; zijn presidentschap heeft geduurd van 1960 tot 1969. De GauUe was geen socialist die overal in wilde grijpen, en evenmin een liberaal die bijna nergens in wilde grijpen. Hij meende dat de staat in het economische leven tussenbeide moest komen waar dat op een bepaald ogenblik nodig was. Daarom noemde Jiij dit systeem het interventionisme. Dit ingrijpen bleek hoe langer hoe vaker nodig te zijn, reeds tijdens het presidentschap van De GauUe. zelf. Toen De Gaulle in 1960 president werd moest nog maar 34,6 procent van het nationaal inkomen aan de staat afgedragen worden, in 1969 was dit al 38,8 procent gewor'den. (Het percentage van 34,6 procent komt ongeveer overeen met dat van de Verenigde Staten op het ogenblik en ,ligt ver beneden het niveau van Japan.

Stijgende lasten

Na De Gaulle kwam Pompidou (1969-1974). Pompidou is de enige president van de Vijfde Republiek geweest die alles in het werk stelde om de lasten voor het bedrijfsleven te verminderen van 3S,8 procent in 1969 tot 37,1 procent in 1971. Dit resultaat kon Pompidou echter niet handhaven en toen hij in 1974 aftrad was het percentage van 38,8 procent weer bereikt.

Na Pompidou met zijn liberalisme kwam Giscard d'Estaing- met zijn zogenaamd „geavanceerd liberalisme". De term geavanceerd hield in dat Giscard eigenlijk niet echt liberaal meer was en dat hij het bedrijfsleven minder vrijheid liet en zwaarder belastte dan Pompidou. De lasten stegen daardoor vrij snel. Na twee jaar, in 1976 moest er al 42, procent opgebracht worden en nog vijf jaar later bij het aftreden van Giscard, in 1981, reeds 45,1 procent.

Werkloosheid

In 1981 kwam de socialist Mitterrand aan het bewind. Toen waren alle hekken van de dam, zowel bij Mitterrand en zijn eerste minister Mauroy als bij de oppermachtige socialistische kamerfractie waarin tegenwoordig de meerderheid wordt gevormd door rode leraren en professoren. De gevolgen zijn niet uitgebleven. In 1983 zullen de totale lasten voor de Franse bevolking 50 procent of iets meer bedragen.

Het grootste gedeelte van dit gedrag moet natuurlijk opgebracht worden door mensen met hoge inkomens: artsen, advokaten, andere beoefenaars van vrije beroepen en ondernemers. De modale werknemers hebben het onder hun socialistisch bestuur natuurlijk betrekkelijk goed, tenminste zolang ze werk hebben. De werkloosheid neemt namelijk in Frankrijk snel toe en het aantal arbeidsplaatsen neemt onder het socialistische bewind van Mitterrand/Mauroy eerder af dan toe.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 oktober 1982

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Socialisme In Frankrijk rukt steeds verder op

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 oktober 1982

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken