Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Naleven mozaïsche wet voorkomt aanslag op leven in ziekenhuis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Naleven mozaïsche wet voorkomt aanslag op leven in ziekenhuis

DS. HARKEMA: SHAARE ZEDEK VERDIENT STEUN

7 minuten leestijd

APELDOORN — Een cheque van ƒ 11.533,46 overhandigde donderdagmiddag K. Bokma, directeur van het Reformatorisch Dagblad, aan ds. H. Harkema, voorzitter van de Stichting Shaare Zedek. De stichting, opgericht in 1981, met in het bestuur leden van diverse kerken der geref. gezindte, heeft als doel financiële en morele hulp te geven aan het orthodoxe Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. Het bedrag, overgedragen in één van de gebouwen van de krant, vormt de opbrengst van bij een rebus-actie van het RD geplakte postzegels.

Acties in het RD vanaf 1975 zorgden voor bijna anderhalf miljoen gulden. Weliswaar zit tachtig procent van de Israëlische bevolking in een ziekenfonds. De uitkeringen liggen echter ver beneden de kostprijs. Ziekenhuizen verkeren dus doorlopend in geldnood. In de hal van het Shaare Zedek hospitaal hangen gelukkig diverse plaquettes die getuigen van forse schenkingen uit het buitenland.

De acties in de krant hebben, aldus ds. Harkema, een goodwill gekweekt die wij niet graag verloren lieten gaan. De mensen bleven ook na beëindiging van de campagne giften overmaken. Het RD zag het als dagblad evenwel niet op zijn weg liggen voortdurend stimulerend en coördinerend op te treden. Daarom hebben een aantal vrienden van Israël een aparte stichting, los van het RD, opgericht. De stichting organiseert voorlichtingsbijeenkomsten, werft donateurs en tracht zo tijdens gemeente-avonden, voorlichtingsbijeenkomsten, bejaardenmiddagen en via scholen geld bijeen te krijgen. Propagandist is A. D. Goijert, te 't Harde.

Orthodox

Het feit dat Shaare Zedek „orthodox" heet doet het bij ons publiek goed, maar, zo vragen wij ds. Harkema: waar komt dat orthodoxe karakter nu in openbaar?

In de dagelijkse praktijk en in het beleid, zo antwoordt hij, richt men zich geheel naar wat voor de Joden de Schriften zijn. Dat is voor ons mede reden om dat ziekenhuis te steunen. Want het vormt voor ons een waarborg tegen zaken als abortus en euthanasie.

De sfeer wordt in het Shaare Zedek ziekenhuis bepaald door de mozaïsche wetgeving. Inderdaad, zo geeft ds. Harkema toe, dat betekent - om een enkel voorbeeld te noemen - dat er op de sabbath geen water gekookt wordt; dat er op die dag geen licht ontstoken wordt maar dat er wel een klepje voor het reeds op vrijdag aangeknipte bedlampje geschoven wordt als het schijnsel hinderlijk is. Het betekent dat de lift die op de sabbath niet bediend wordt de hele dag constant van boven naar beneden schuift, van verdieping tot verdieping heen en weer.

Maar juist in de mozaïsche wetgeving zit zo duidelijk het element van de barmhartigheid. Daarom staat het Shaare Zedek ziekenhuis open voor elke bevolkingsgroep, voor Joden, moslims en christenen. En het is toch niet zo dat de staf van het hospitaal het kalf in de put laat verdrinken. Noodgevallen krijgen ook op de sabbath hun behandeling.

Respecteren

De nederzetting Nes Ammim, gekenmerkt door christelijke presentie zonder evangelieverkondiging, zo vragen wij ds. Harkema, doet veel christenen de zondag inruilen voor de sabbath. Goed gereformeerd als wij zijn keuren we dat af. Vervalt de stichting Shaare Zedek niet in dezelfde fout door juist zo'n orthodox ziekenhuis te steunen?

Dat ligt bij het Shaare Zedek ziekenhuis toch anders, aldus ds. Harkema die zegt dat hij zelf niet over Nes Ammim begonnen zou zijn. Daar immers gaat het om christenen die de sabbath gaan houden, in Jeruzalem zijn het geboren Joden die de voorvaderlijke wetten in acht nemen. Dat respecteren wij in zekere zin. Practisch levert het wel de moeilijkheid op dat wij elkaar op zaterdag niet kunnen bereiken. Omgekeerd houden zij rekening met onze zondag. De staf van shaare Zedek weet dat onze opstelling anders is dan die van christenen in Nes Ammim.

Reformatorisch

Bovendien leeft bij ons de hoop en verwachting dat de Joden nog eens zien dat de liefde van Christus ons bij dit diakonale werk dringt. Paulus had grote droefheid en gedurige smart om Israël. Hij spreekt over de toegenegenheid van zijn hart en het gebed tot God voor Israël tot hun zaligheid.

Zouden wij dan achterblijven? Toen wij de oprichtingsvergadering van onze stichting hadden was daar een vertegenwoordiger van het Shaare Zedek ziekenhuis bij. Ook toen hebben wij in het gebed gevraagd of de Joden de schellen van de ogen mogen vallen. Niet om daarmee te zeggen: wij zijn heiliger dan zij. Maar omdat zij de beminden zijn om der vaderen wil.

Onze stichting staat op de grondslag van Gods Woord en de Drie formulieren van enigheid. Behalve de bovengenoemde hoop (die ons werk draagt) hangt daarmee samen ons beleid dat zich (uitsluitend) richt op een project dat reformatorisch verantwoord is. Verantwoord in de zin van artikel 7 van de Geloofsbelijdenis, dat zich houdt aan de „goddelijke Schriften" als „onfeilbare regel." Deze Schriften maken dat men zich in het Shaare Zedek ziekenhuis bij het medische werk aan normen houdt die voor ons volkomen aanvaardbaar zijn, aldus ds. Harkema.

Niet kritiekloos

In de folder van de stichting, zo luidt een opmerking aan de voorzitter, staat over Israël: „meer dan de helft van de begroting is bestemd voor defensie. Dat is bittere noodzaak. Israël moet een groot en sterk leger op de been houden." U wilt toch niet zeggen dat u de strijd in Libanon ziet als defensief?

Die folder, aldus ds. Harkema, is gemaakt vóór Libanon. De moeilijkheden in Libanon zijn niet allereerst ter beoordeling van ons Nederlanders, al roept deze kwestie vragen bij ons op. De aanval is overigens soms de beste verdediging. Wat in de folder staat is echter principieel juist: Israël moet een sterk leger hebben. Maar Israël kan ook fouten maken. Ons werk in de stichting Shaare Zedek betekent niet per definitie kritiekloos acher Israël staan.

Ik betwist, aldus ds. Harkema, dat onze hulp aan het ziekenhuis indirect steun is aan oorlogsgeweld, omdat, indien de staat meer geld voor ziekenhuizen zou moeten uittrekken, de defensiebegroting omlaag zou moeten. Dat zijn theoretische constructies die voor bepaalde partijen opgeld doen. Wij steunen de staat niet, maar het volk.

Roeping

U ziet het werk van de stichting Shaare Zedek als uitvoering geven aan de diakonale roeping van de christelijke gemeente, zo legden wij ds. Harkema voor. Maar diakonale hulp is toch echt kerkelijk werk?

Kuyper zou in zijn dagen gezegd hebben: wij kennen de kerk als instituut maar ook de kerk als organisme, aldus de voorzitter. Er zijn vele instituten, er is echter slechts één kerk. Ons stichtingsbestuur is samengesteld uit leden van de gereformeerde gezindte. Wij vinden dat die samenwerking waar mogelijk moet! We hebben elkaar hard nodig. Wat er afgescheurd of -gebroken of -gestoten is hoort eigenlijk nog bij de kerk der vaderen. Het is - onder toenemende polarisatie binnen de Hervormde Kerk nodig de handen ineen te slaan met hen met wie wij ons geestelijk verbonden weten. Hoewel de historie natuurlijk niet zomaar teniet gedaan kan worden.

Jammer

Is dat concurrentie, zo vragen wij ds. Harkema, terwijl wij een papier van de Nederlandse Stichting Verpleegkundigen voor Israël (VVI) onder zijn neus houden? Dat papier vestigt met kapitale letters aandacht op het Shaare Zedek ziekenhuis als project dat steun ontvangt van de VVI.

Als ik mij niet vergis, aldus ds. Harkema, worden vanuit de VVI ook projecten gesteund waar de reformatorische normen inzake het leven niet in acht genomen worden, waar wél abortus en euthanasie gepleegd worden. De VVI, zo zegt ds. Harkema, is ouder dan onze stichting. Maar het lijkt wel alsof zij, nu wij vooral om principiële redenen het Shaare Zedek ziekenhuis zijn gaan steunen, daarop ook bijzonder de aandacht zijn gaan vestigen, om ingang te vinden onder het reformatorisch publiek en mee te delen in de financiële milddadigheid die door onze acties op gang gekomen is. Dat vindt ons bestuur jammer!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 december 1982

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Naleven mozaïsche wet voorkomt aanslag op leven in ziekenhuis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 december 1982

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken