Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Pachtregistratie in kader iTuilverkaveling Flakkee

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Pachtregistratie in kader iTuilverkaveling Flakkee

Eerste schatting gronden in '83/'84

3 minuten leestijd

GOEREE-OVERPLAKKEE — De ruilverkaveling „Flakkee" is gestart. Voor het komende jaar staat een paclitreg^istratie op het programma. In de winter 1983/1984 moeten de gronden op hun waarde geschat worden.

Reeds in 1978 werd een voorontwerp voor de ruilverkaveling „Flakkee" gepubliceerd. Dit voorontwerp is onderwerp van bespreking geweest tijdens de destijds gehouden voorlichtingsen inspraakavonden.

In het genoemde voorontwerp werd aangegeven welke problemen door middel van de ruilverkaveling konden worden aangepakt, welke verschillende oplossingen er mogeiyk waren en hoeveel de globale kosten zouden bedragen.

In het voorontwerp werden de totale kosten van de ruilverkaveling geraamd op een bedrag van bijna 100 miljoen gulden.

Inspraakrapport

Nadat over het voorontwerp de nodige inspraak- en voorlichtingsavonden gehouden waren verscheen in mei 1980 een inspraakrapport. In dit rapport werd een overzicht gegeven van de ontvangen schriftelijke reeicties en van de inhoud van de eindverslagen van de onderscheidene inspraakgroepen.

Deze reacties hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het definitieve rapport van de ruilverkaveling .Jlakkee" dat in september 1980 is verschenen.

Omvang ruilverkaveling
. De uit te voeren ruilverkaveling omvat een gebied met een oppervlakte van circa 15.400 hectare. De totale kosten van de ruilverkavelingswerken worden thans geraamd op ongeveer 140 miljoen gulden.

Hierin is niet begrepen een bedrag van bijna 10 miljoen gulden voor het treffen van voorzieningen in de waterbeheersing ten behoeve van natuurterreinen. Deze kosten komen voUedig ten laste van het Rijk.

• Stemming

Nadat alle inspraakrondes, voorUchtingsavon1 den en dergelijke achter de rug waren kon op 19 i-november 1981 tot stemming worden overgeI gaan. Een grote meerderheid bleek, speciaal wat [ de oppervlakte betreft, voor de ruilverkaveling te hebben gestemd.

Hierna kon worden overgegaan tot het vormen van een zogenaamde plaatsehjke commissie, die met de uitvoering van de ruilverkaveling is belast.

Plaatseiyke commissie

De plaatselijke commissie werd op 2 september jongstleden geïnstalleerd.

In de commissie, die tiit acht leden bestaat, zijn vertegenwoordigd de Hollandse Maatschappü van Landbouw, de partikuliere natuurbeschermingsorganisaties, de gemeentebesturen van de gremeenten Dirksland, Middelhamis en Oostflakkee, het waterschap Goeree-Overflakkee, de Christelijke Boeren- en Tuindersbond, de KathoUeke Land- en Tuinbouwbond en een vertegenwoordiger voor met name de kleinere bedrijven.

Plannen voor 1963
Tussen het moment van de stemming en nu is de situatie in Nederland dermate verslechterd, dat het beschikbaar komen van kredieten anders verloopt dan de Plaatselijke Commissie zich in eerste instantie had voorgesteld.

De uitvoeringsprocedure van het ruilverkavelingsplan was in eerste instantie gesteld op tien jaar, maar is inmiddels verlengd tot achttien jaar.

Hierteg^en heeft de Plaatselijke Commissie haar bezwaren uitgesproken. De commissie is van mening dat door de stemgerechtigden is gestemd voor een uitvoeringsduur van tien tot twaalf jaar en dat men nu niet gedwongen mag worden 6 jaar langer over de uitvoering te doen.

Pachtregistratie

Na de pachtregistratie zullen alle in het ruilverkavelingsblok gelegen gronden op hun waarde worden geschat.

In de wrinter van 1983/1984 zal daarom zo mogelijk een eerste schatting worden uitgevoerd.

Voor deze schatting wordt door de PlaatseUjke Commissie een aantal schatters benoemd, die in groepjes van drie alle gronden in het ruilverkaveUngsblok schatten.

Verwacht wordt dat de'schatting zo'n vijf è, zes maanden in beslag zal nemen. De uitkomsten van deze schattingen zullen na verwerking ter inzage worden gelegd en na een eventuele bezwarenbehandeling worden vastgesteld.

Aanpassing

In de loop van 1983 zullen voorts de aanpassing en de bouw van gemalen en het graven van een hoofdwatergang in het gebied West I in voorbereiding worden genomen.

Kom kijken en passen onze nieuwe collectie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 19 januari 1983

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Pachtregistratie in kader iTuilverkaveling Flakkee

Bekijk de hele uitgave van woensdag 19 januari 1983

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken