Bekijk het origineel

Voldoende interferon voor uitgebreide proefnemingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Voldoende interferon voor uitgebreide proefnemingen

Produktietechniek geheel onder de knie

4 minuten leestijd

RIJSWIJK — Dank zij allerlei nieuwe technieken is er op het ogenblik zoveel van het menselijk eiwit interferon beschikbaar dat op uitgebreide schaal proeven kunnen worden genomen met kankerpatiënten. Het zal echter nog ongeveer vijf jaar duren voordat met enige zekerheid vastgesteld kan worden iti hoever de 25 jaar geleden ontdekte stof gebruikt kan worden bij de bestrijding van deze ziekte.

Dit deelde interferondeskundige dr. H. Schéllekens van het primatencentrum van TNO in Rijswijk mee met het oog op de tweede internationale TNO-confereritie over interferon, die van 19 tot en met 22 april in Rotterdam wordt gehouden. Tijdens de eerste bijeenkomst twee jaar geleden drongen de toen aanwezige 400 deskundigen uit verscheidene delen van de wereld aan op een verhoging van de produktie van het bestrijdingsmiddel, waarvoor toen nog miljoenen liters bloed nodig waren.

Door middel van genetische manipulatie is het thans mogelijk geworden onbeperkte hoeveelheden van het menselijk interferon te produceren. Men heeft de techniek nu geheel onder de knie, zodat uitvoerige klinische proeven kunnen worden genomen, aldus de TNO-deskundige.

Verantwoord

In het verleden zijn op verschillende plaatsen in de wereld al proeven met deze biologisch meest actieve stof, die men tot nu toe gevondenheeft, genomen. Zij waren vanwege do geringe beschikbaarheid van interferon van beperkte aard. Nu kunnen volgens de heer Schéllekens proeven worden genomen, die wetenschappelijk verantwoord zijn.

In het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam wordt bij patiënten met tumoren in de dikke darm, die moeilijk te bestrijden zijn, onderzoek verricht, waarbij gebruik wordt gemaakt van interferon. Ook op de afdeling oncologie van het academisch ziekenhuis in Leiden worden in samenwerking met het Rotterdams radiotherapeutisch instituut kankerpatiënten met interferon behandeld.

De medische onderzoekers willen in eerste instantie bekijken of interferon ongewenste bijwerkingen heeft. Daarna zullen zij bezien bij welke vormen van kanker interferon effectief is en bij welke doseringen. Tenslotte hoopt men vast te kunnen stellen in hoever een behandeling met interon beter is dan andere tot nu toe gebruikte geneeswijzen.

Grote vraag

Ofschoon de bij 'verschillende klinische proeven hier en in het buitenland tot nu toe bereikte resultaten bemoedigend zijn, weet men nog niet precies wat de uitwerking van interferon is en met welke doseringen de beste resultaten bereikt kunnen worden. De grote vraag is nog waarom het bestrijdingsmiddel bij de ene patiënt niet en bij de andere wel uitwerking heeft.

Evenmin heeft men er een verklaring voor waarom interferon alleen bij bepaalde vormen van kanker enig effect heeft. Een andere moeilijkheid is dat er verschillende soorten interferon zijn met elk een eigen uitwerking. Nu er voldoende van dit menselijk eiwit ter beschikking is om uitgebreide proeven te neinen hopen de deskundigen binnen enkele jaren een antwoord op deze vragen te kunnen vinden:

Combinatie

Dr. Schéllekens is van mening dat interferon nimmer een algemeen bestrijdingsmiddel van kanker zal worden. Het is veel waarschijnlijker dat het eiwit in combinatie met andere geneeswijzen gebruikt gaat worden, afhai^Jjelijk van het soort kanker en de patiënt. Ook de dosering on het te gebruiken type interfon spelen een belangrijke rol. Het zogenaamde gamma-interfcron blijkt een wonderlijk soort middel te zijn met een veel groter effect. Vol- : gens sommige deskundigen zou het de j groei van kankercellen tien tot honderd keer sterker afremmen dan andere soorten interferon.

Interferon zal binnenkort algemeen ter beschikking komen voor de bestrijding van virussen. De Amerikaanse farmaceutische Schering Corporation is deze maand begonnen aan de bouw van een grote fabriek in Brinny Innishannon in Ierland voor de produktie van het zogenaamde alpha-interferon. De onderneming, die 106 miljoen dollar voor dit project heeft uitgetrokken, zal van hieruit in de loop van het volgende jaar de gehele wereldmarkt bedienen. Ook in Nederland is de registratie van het bestrijdingsmiddel tegen verschillende ziekten aangevraagd.

Twijfels

Uit proeven met interferon is vast komen te staan dat het middel bijzonder effectief is bij het tegengaan van verkoudheden. Ook zouden volgens de farmaceutische industrie hersenen leverontsteking, ooiinfecties en mazelen met interferon doelmatig bestreden kunnen worden. Over deze laatste mogelijkheden heeft de TNOdeskundige echter zijn twijfels.

Het gebruik van het bestrijdingsmiddel op grote schaal bij allerlei toepassingen acht de heer Schéllekens minder wenselijk, zolang nog niet vast staat welke bijwerkingen interferon heeft. Er zijn griopachtige verschijnselen, zoals koorts, vermoeidheid en lamlendigheid, geconstateerd maar zelfs haaruitval en coma waren in enkele gevallen het gevolg van het gebruik van interferon.

Overigens .verdwenen deze verschijnselen snel, maar men heeft nog niet vast kunnen stellen bij welke dosering deze neveneffecten zich voordoen. Bovendien kan het massaal gebruik van interferon een verschuiving geven in de epidemiologische situatie van de virussen. Mensen zouden wellicht gevoeliger kunnen worden voor andere infecties, die dan gaan overleven, aldus dr. Schéllekens!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 april 1983

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Voldoende interferon voor uitgebreide proefnemingen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 april 1983

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken