Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerken gediend met wijsheid van boven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerken gediend met wijsheid van boven

Chr. Geref. Schooldag te Apeldoorn

5 minuten leestijd

APELDOORN — De studie kan en mag gericht zijn op die wijsheid, die niet naar de mens is, maar die de Heere God op het oog heeft. Laten we oppassen voor het gevaar, dat men door de verkregen theologische kennis meent de macht over het Woord te hebben. Verkregen wijsheid kan een groot gevaar inhouden, maar ook tot grote zegen zijn.

Aldus prof. dr. J. P. Versteeg, zaterdagmorgen tijdens de opening van de Theologische Hogeschooldag van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Voor dit doel had men ook dit jaar de Hervormde kerk aan de Loolaan te Apeldoorn weer gehuurd.
Als uitgangspunt voor zijn toespraak nam de Apeldoornse hoogleraar 1 Korinthe 1 vers 19 „Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen". Als mensen zich op een slimme manier wijsheid willen vergaderen en zich zo veilig willen stellen zonder uit te gaan van Gods Woord, dan is dat te veroordelen. Paulus waarschuwt hier ook al tegen.

Eer van God
Toch mag de wijsheid bijgebracht worden, die de eer van God op het oog heeft, het zal ook op de school moeten gaan om die wijsheid, waarmee alleen de Heere gediend kan worden. Dat dan niet de wijsheid van de wereld, maar de wijsheid die van boven komt ten dienste zou mogen staan van onze kerken, aldus prof. Versteeg.
Ds. J. Oosterbroek uit Harderwijk sprak over het thema „Dorsten naar God." De predikant vertelde tijdens een reis naar de DDR onder de indruk gekomen te zijn van het werk van God in Luthers leven. Toch was Luther ook een mens met zijn strijd.
Het op- en neergaan in het geloof vinden we niet alleen bij Luther, maar ook bij Calvijn, het heeft niet alles met de karakterstructuur te maken. Ook de Schriften tekenen ons het leven van Gods kinderen met z'n ups and downs. Vooral zien we dat in de Psalmen.
Gods kinderen mogen wel eens zingen: „Hij was het Die mijn heil bewerkte", zo blijft het echter niet altijd. Het dorsten naar God is een kenmerk van Gods levende volk, aldus ds. Oosterbroek. Als we de Heere niet kennen in de diepe Bijbelse zin, dan kennen we dat niet, laten we ook vandaag eerlijk met elkaar omgaan. Als de Heere Zich echter verborgen houdt, dan ontstaat er een heimwee en een dorsten naar God, aldus de spreker.
Het Comité Vrouwenactie Bibliotheek Theologische Hogeschool was ook het afgelopen jaar weer actief geweest. Prof. Versteeg kon meedelen dat aan de bibliothecaris vijfenzeventigduizend gulden overgemaakt was en aan de penningmeester van de school vijfenzestigduizend gulden! De hoogleraar onderstreepte in zijn dankwoord dat dit geld echt nodig is, mede gezien de bezuinigingen, die ook in Apeldoorn een rol gaan spelen.

Gebed
Ds. A. W. Drechsler te Haarlem assessor van het curatorium - deed bij de opening van de middagbijeenkomst voorbede voor het werk aan de Theologische Hogeschool. Hij gedacht hierbij zowel aan de hoogleraren en medewerkers als aan de studenten. Dat gebed is nodig, zo beklemtoonde hij later in een korte toespraak. Daarom is dat gebed zo belangrijk, omdat wij dienaren des Woords in onze kerken nodig hebben, die wetenschappelijk toegerust mogen worden onder de leiding van de Heilige Geest.
Ds. Y. Buttalangi, die in ons land verblijft in verband met de generale synode, die deze week in Rotterdam bijeenkomt en waar ook de zaken van de zending aan de orde zullen komen, bracht de groeten van de Torajakerk in het Mamasagebied in Indonesië

Hij vertelde dat de kerken in Indonesië bezig zijn met een worsteling op weg naar eenheid, in het bijzonder wat de kerken betreft die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken van Indonesië. Ook is er een worsteling om te komen tot volwassenwording van z'n kerk.
Prof. dr. J. van Genderen, die de dogmatische vakken doceert aan de Theologisch Hogeschool sprak zaterdagmiddag over „De volharding als roeping en gave". De hoogleraar merkte op dat we dit jaar allerwegen stilstaan bij Luther. We hebben veel met hem gemeen. Toch denkt hij anders over de volharding der heiligen.

Volharding
Met heiligen worden ware gelovigen bedoeld, aldus de hoogleraar, tegenover de volharding van hen staat de afval. Vooral onder de leer van Pelagius, die de weg koos voor de vrije wil, en het Pelagianisme heeft Luther zwaar geleden. Hij zei hierover „als het van ons afhangt dan staat alles op losse schroeven". Toen het licht voor Luther opging heeft hij daarvan dan ook moeten getuigen.
Toch blijkt uit Luthers geschriften dat hij van de volharding der heiligen soms niets wilde weten. Want, zo stelt hij, een kind van God weet niet of hij stand zal houden. Hij zegt dat de volharding niets anders is dan telkens weer opnieuw beginnen.
Toch zal de Heere Z'n kerk bewaren tot de zaligheid. We kunnen onszelf en elkaar niet bewaren, de Heere moet ons bewaren. God alleen is het begin, het midden en het einde van de volharding. De oproep tot volharding klinkt duidelijk in de Brief aan de Hebreeën, de Brief van Jakobus en de Openbaring van Johannes. De leer van de volharding is tot Gods eer en tot troost van de gelovigen, aldus prof. Van Genderen, laten we dan ook vasthouden aan deze volgorde dat het een roeping en een gave is. In zijn kwaliteit als president-curator sloot ds. K. Boersma te Hoogeveen de schooldag en gaf de aanwezigen de tekst uit 1 Petrus 5 vers 7. „Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u" mee naar huis.
Ons samenzijn en onze voorbede vandaag was maar geen formaliteit aldus ds. Boersma. De schoolgemeenschap heeft uw belangstelling nodig, het is vooral in deze tijd zo belangrijk, dat we elkaar zien en spreken. Laten we dan ook gezamenlijk onze bekommernissen voor de Heere neerleggen, dat betreft dan de kerken, de school en ons gezamenlijk leven, want dan staat er „Hij zorgt voor u".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 5 september 1983

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Kerken gediend met wijsheid van boven

Bekijk de hele uitgave van maandag 5 september 1983

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken