Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Samenwerkingsverband voor gehandicaptenzorg Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Samenwerkingsverband voor gehandicaptenzorg Zeeland

6 minuten leestijd

GOES — Sinds 1973 bestaat er in Zeeland een, voor Nederlandse begrippen, uniek samenwerkingsverband op het gebied van gehandicaptenzorg. Eenentwintig voorzieningen (dagverblijven, tehuizen, etc.) van verschillende signatuur (Algemene, Protestant-Christelijke, Gereformeerde Gemeenten, e.a.) werken samen op het gebied van deskundigheid, administratie en secretariaat. Een overkoepelende stichting, genaamd Stichting Sociale Voorzieningen voor Gehandicapten in Zeeland coördineert en begeleidt dit werk, gebundeld in een Centraal Buro. De directeur van deze stichting, de heer W. de Ruiter, vertelt hoe de stichting in 1973 van de grond kwam.

Doordat een vijftal afzonderlijke stichtingen behoefte had aan deskundigheid doch dit niet in alle gevallen kon realiseren, werd besloten een samenwerkingsverband aan te gaan op die terreinen die gezamenlijk verzorgd konden worden. Om dit samenwerkingsverband te coördineren en te ontwikkelen werd de Stichting Sociale Voorzieningen voor Gehandicapten opgericht.
De aanwezige deskundigen, zoals psychologen, pedagogen, logopedisten, muziektherapeuten, e.a. werden bij deze stichting ondergebracht. Tevens kreeg de stichting tot taak administratieve werkzaamheden te verrichten voor de aangesloten instellingen op het gebied van personeels- en financiële zaken.
Als voorbeeld noemt de heer De Ruiter de loonadministratie. Van bijna 300 personeelsleden, werkzaam bij de aangesloten stichtingen, wordt deze centraal geregeld.

Zelfstandigheid
Belangrijk uitgangspunt was dat iedere stichting haar zelfstandigheid behield. Het aannemen van personeel bleef bijvoorbeeld een aangelegenheid van de betreffende stichting.
Het aantal aangesloten stichtingen is in de loop der jaren sterk uitgebreid. Waren dat aanvankelijk vijf stichtingen, momenteel zijn dat er al elf. Het aantal dagverblijven en tehuizen waarvoor wordt gewerkt is meer dan verdubbeld en ligt nu rond de 25.

De verschillende stichtingen zijn verdelen in stichtingen voor verstandelijk, lichamelijk en sociaal gehandicapten. De huisvesting voor verstandelijk gehandicapten is meestal een gezinsvervangend tehuis. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het wonen in kleinere wooneenheden, namelijk dependances van vier tot zes bewoners. Overdag verblijven zij in een dagverblijf of werken zij in de sociale werkplaats of het vrije bedrijf.

Sociale werkplaats
De lichamelijk gehandicapten werken eveneens in de sociale werkplaats of het vrije bedrijf. Sommigen van hen verblijven overdag in het activiteitencentrum. Zij wonen, evenals sociaal gehandicapten, in pensiontehuizen. Dagbesteding van deze laatsten gebeurt in de sociale werkplaats of in het tehuis zelf. Over de dagbesteding van de bewoners van het pensiontehuis „Toevlucht" kan in dit verband al worden medegedeeld dat binnenkort in Kapelle-Biezelinge een pand zal worden aangekocht dat geschikt zal worden gemaakt voor dagopvang voor die bewoners die momenteel nog overdag in het tehuis verblijven.

Financiën
Een ander voordeel van het samenwerkingsverband ligt volgens de heer De Ruiter op het financiële vlak. Alle stichtingen krijgen subsidies toegewezen op grond van door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg opgestelde criteria. De stichtingen moeten bij dit Centraal Orgaan een aanvraag indienen met een begroting voor toekenning van subsidie. Door de stichting worden deze aanvragen getoetst en begeleid. Het geld dat uitgekeerd wordt, door de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) wordt beheerd door de stichting. Dit heeft als voordeel dat wanneer de ene stichting bijvoorbeeld door nieuwbouw schulden heeft en de andere stichting een positief saldo, er de afspraak bestaat met de bank dat er een totaalberekening plaatsheeft van schulden en saldi, ter vaststelling van de rente.

Bezuinigingsgolf
De bezuinigingsgolf is in deze sector tot nu toe gelukkig meegevallen. „De stofkam gaat er door, maar dat kan ook wel", oordeelt De Ruiter. Dat deze bezuinigingen beperkt blijven is te danken aan het feit dat de sector relatief gezien goedkoper is ten opzichte van internaten. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat niet iedereen uit een internaat in een gezinsvervangend tehuis kan wonen. Dit is afhankelijk van de mate van handicap.
De achtergrondgedachte van de stichting is dat mensen, wanneer dit mogelijk is, deel moeten nemen aan het maatschappelijk verkeer. Er wordt naar gestreefd mensen zo zelfstandig mogelijk te laten.

Als iemand geschikt is voor een dependance wordt zo snel als mogelijk overgegaan tot plaatsing.
De andere mogelijkheid is het begeleid kamerwonen; een woonvorm waarin de gehandicapte nagenoeg geheel zelfstandig is. De begeleiding wordt daarbij verzorgd door het maatschappelijk werk.

Wachtlijst
De heer De Ruiter acht het van groot belang dat er in de nabije toekomst voorzieningen in de vorm van tehuizen en dagverblijven bijkomen, zodat er beter kan worden voldaan aan de behoefte.
Wie bedenkt dat er een landelijke wachtlijst bestaat van ruim 1200 verstandelijk gehandicapten, zal beamen dat extra voorzieningen zeker geen overbodige luxe zijn.
Het is eveneens te hopen, zo merkt De Ruiter op, dat in de toekomst de eigen levensbeschouwing van de stichtingen herkenbaar mag blijven. Er bestaat duidelijke behoefte aan tehuizen met een eigen signatuur. Het is voor de bewoners van groot belang dat zij zich kunnen bewegen binnen hun „eigen klimaat". In Zeeland wordt aan dit verlangen redelijk tegemoet gekomen. Kort geleden is bijvoorbeeld door de Gereformeerde Gemeenten het gezinsvervangend tehuis De Beukelaar voor verstandelijk gehandicapten geopend in's-Gravenpolder.

Gezinssituatie
Er wordt weleens gezegd: „Het allermooiste zou zijn dat er middelen bestonden, waardoor het kind thuis kon blijven". Dat dit echter een ideaal is dat nooit geheel verwezenlijkt kan worden weet De Ruiter als geen ander. Toch moet in alle gevallen worden geprobeerd een woonvorm te zoeken die de gezinssituatie het dichtst benadert. Het meest haalbare onder de huidige omstandigheden is dan ook het begeleid kamerwonen. Door de Stichting Sociale Voorzieningen voor Gehandicapten in Zeeland wordt hiernaar ook zoveel mogelijk gestreefd. „Hopelijk zal hiervoor ook in de toekomst de nodige ruimte aanwezig zijn", aldus de heer De Ruiter.


Aangesloten stichtingen

1. Stichting Dagverblijven Schouwen-Duiveland-Zierikzee Kinderdagverblijf en dagverblijf voor ouderen „Brugzicht".

2. Stichting Gezinsvervangend Tehuis Schouwen-Duiveland Gezinsvervangend tehuis „Schouwenoord" te Zierikzee, alsmede 8 dependances te Zierikzee.

3. Stichting „De Bevelanden" voor Philadelphia Dagverblijven en Tehuizen in Goes
Kinderdagverblijf „De Zunneguus" te Goes
Dagverblijf voor ouderen „De Rank" te Goes
Gezinsvervangend tehuis „De Karnemelkshoeve" te Goes
Dependance van G.V.T. „De Karnemelkshoeve" te Goes

4. Zeeuwse Stichting voor Sociaal Pedagogische Welzijnszorg te Hulst
Dagverblijf voor ouderen „Eeckenstein" te St.-Jansteen
Dagverblijf voor ouderen „De Schelp "te Oostburg
Gezinsvervangend tehuis „Ter Steene" te St.-Jansteen

5. Stichting Dagverblijf voor geestelijk gehandicapten in Midden-Zeeuwsch-Vlaanderen
Kinderdagverblijf „De Tjasker" te Zaamslag
Dagverblijf voor ouderen „De Dagboog" te Terneuzen

6. Stichting Sociale Voorzieningen voor Gehandicapten West-Zeeuwsch- Vlaanderen
Gezinsvervangend tehuis „De Zwaan" te Schoondijke

7. Stichting Accommodaties lichamelijk gehandicapten
Pensiontehuis „De Schans" te Goes
Aktiviteitencentrum Goes e.o. te Goes
Pensiontehuis „De Ganzeveste" i.o. te Goes

8. Stichting Pensiontehuizen der Gereformeerde Gemeenten
Gezinsvervangend tehuis „De Eersteling" te Moerkapelle
Gezinsvervangend tehuis „De Beukelaar" te 's-Gravenpolder

9. Prot. Chr. Stichting voor Geestelijke en Sociale Zorg aan hulpbehoevenden op Goeree en Overflakkee
Gezinsvervangend tehuis „Refugium" te Sommelsdijk
Gezinsvervangend tehuis „Salem" te Dirksland
Gezinsvervangend tehuis „Sjaloom" te Sommelsdijk

10. Stichting Gezinsvervangend tehuis Midden-Nederland
Gezinsvervangend tehuis in Goes in aanbouw.

11. Aspirant-lid: Stichting „Het Bosdorp" te Hulst.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 14 september 1983

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Samenwerkingsverband voor gehandicaptenzorg Zeeland

Bekijk de hele uitgave van woensdag 14 september 1983

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken