Bekijk het origineel

van onze binnenlandredactie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

van onze binnenlandredactie

3 minuten leestijd

lijke strafbaarstelling wordt bepleit.

Nu zal de argeloze lezer mogelijk denken dat tegen een dergelijk voorstel weinig bezwaren zullen bestaan. Het is immers een kwalijke zaak dat groeperingen als de Nederlandse Volksunie aanzetten tot geweldpleging jegens homofielen omdat het om een minderwaardig soort mensen zou gaan. Dergelijke praktijken doen denken aan de vervolging van homofielen door het Nazi-bewind in de Tweede Wereldoorlog en dienen dan ook ten sterkste te worden tegengegaan. Wettelijke strafbaarstelling, zoals het CDA wil, is een van de mogelijkheden daartoe.

Toch schuilt onder het CDA-gras een addertje. Althans, naar de mening van Bob de Raadt, medewerker van de belangenorganisatie voor ex-homofielen „Onze Weg" te Amsterdam. Hij is („niet omdat ik zo'n fervent CDA'er ben maar om mijn invloed aan te kunnen wenden") lid van het CDA-overleg homofilie en heeft in die kring nadrukkelijk op het gevaar van eventuele wettelijke strafbaarstelling gewezen.

De Raadt: „In de ontwerp-resolutie wordt voorgesteld het aanzetten tot haat, discrirhinatie of geweld tegen homofiele geaardheid strafbaar te stellen. Maar wat ik mis, is een omschrijving van de begrippen haat en discriminatie. Als daarmee wordt beoogd om mensen die ervoor pleiten homofielen naar concentratiekampen af te voeren voor de rechter te dagen heb ik geen enkele moeite met deze formulering. Maar als ik zie dat in het advies over de wettelijke bestrijding van discriminatie wegens homofilie ook voor strafbaarstelling wordt gepleit en als ik dan lees wat in dat advies onder di.scriminatie wordt verstaan, word ik op zijn minst argwanend".

Discriminatie (II)

De Raad doelt hier op een advies dat destijds in opdracht van het ministerie van CRM is opgesteld en dat ten grondslag lag aan het bekende voorontwerp van een wet gelijke behandeling. We citeren uit dat advies: „Afzonderlijke maatregelen zullen moeten worden getroffen ter bestrijding van de opzettelijke discriminatie van homofielen 'als groep. Het gaat hier, naast de opzettelijke belediging van en ophitsing tegen homofielen als groep vooral om twee andere vormen: de voorstelling van homofilie als (niet alleen een zonde maar ook) een ziekte, die kan worden genezen. Deze voorstelling, die vooral uit ..evangelische" hoek komt, gaat gepaard met actieve propaganda voor genezing.

Deze voorstelling van homofilie moet als grievend voor homofielen worden beschouwd (die immers onwillig zouden zijn om zich van een zondige ziekte te laten genezen). De pogingen tot „genezing" zijn vanuit het oogpunt van geestelijke volksgezondheid schadelijk te noemen En vervolgens worden dan in het advies in een adem de opvattingen van de Nederlandse Volksunie genoemd.

Als deze „vormen van discriminatie" wettelijk strafbaar worden gesteld kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Dan wordt hulpverlening aan (ex-)homof ielen op een wijze zoals dat door Heil des Volks en Onze Weg gebeurt domweg onmogelijk gemaakt. En dan lopen, om nog maar wat te noemen, de commentatoren van de evangelische omroep en de hoofdredacteuren van reformatorische bladen en tijdschriften do kans voor de rechter te worden gedaagd als zij het vraagstuk van de homofilie vanuit de Bijbel willen belichten.

Om dat te voorkomen, wil Bob de Raadt van hot CDA-parlijbestrur weten wat het beoogt met die wettelijke strafbaarstelling. ..Als dat niet duidelijk wordt gemaakt, ben ik faliekant tegen dit voorstel. Dan dreigen christenen op een grove wijze te zullen worden gediscrimineerd", zegt hij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 11 oktober 1983

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

van onze binnenlandredactie

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 11 oktober 1983

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken