Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verkaveling „De Stelle

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verkaveling „De Stelle" op Goeree afgesloten

Passering van toedelingsacte

3 minuten leestijd

GOEDEREEDE — Op dinsdag 1 november is ten overstaan van notaris mr. G. E. H. ter Braak van Dirksland officieel de acte van toedeling van de ruilverkaveling „De Stelle", gelegen in de gemeenten Goedereede en Dirksland, gepasseerd. Het passeren van deze zogenaamde toedelingsacte wordt aangemerkt als het juridische sluitstuk van deze ruilverkaveling.

De landbouwbedrijven werden, voordat deze ruilverkaveling ten uitvoer kwam, in hun bedrijfsvoering belemmerd door tekortkomingen in de ontsluiting, de waterbeheersing en de verkaveling van hun landbouwpercelen. Door de huidige eisen en de nog te verwachten ontwikkelingen in de landbouw waren verbeteringen dan ook zeer gewenst.
Reeds in 1971 werden de ruilverkavelingsaanvragen door gedeputeerde staten van Zuid-Holland goedgekeurd. Tijdens de voorbereiding van de ruilverkaveling bleek uit een ingestelde enquête onder de belanghebbende eigenaren en gebruikers in het gebied ten westen van Ouddorp, dat het overgrote deel van deze belanghebbenden de omstandigheden voor hun bedrijfsvoering acceptabel achtten.
Om die reden werd dit gedeelte buiten de ruilverkaveling gehouden en werd de blokgrens direct ten oosten van de woonkern Ouddorp gelegd. Het overblijvende ruilverkavelingsblok kreeg hierdoor een grootte van 3700 ha. Inmiddels is voor dit gebied ten westen van Ouddorp in de loop van 1983 wel een ruilverkavelingsaanvraag ingediend.

Fietspaden
Behalve een betere inrichting van het ruilverkavelinsgebied „De Stelle" voor de landbouw is het tevens mogelijk gebleken voorzieningen te treffen ten dienste van de landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden in het gebied, alsmede ten behoeve van eenvoudige vormen van openluchtrecreatie.
Zo zijn in het kader van deze ruilverkaveling fietspaden aangelegd langs de haven van Goedereede en in het verlengde van de Oostdijkseweg. Hierdoor is een aantrekkelijke fietsroute ontstaan vanaf Goedereede richting GoedereedeHavenhoofd naar Ouddorp en omgekeerd.
Ten westen van de woonkern Stellendam is een boselement aangeplant ter grootte van ongeveer 40 ha, het zogenaamde Stellebos. Voorts zijn in ruilverkavelingsverband de zogenaamde erfbeplantingen gestimuleerd door middel van het verlenen van subsidies. Bestaande bedrijven konden hierin een subsidie ontvangen van 70 procent. In het kader van het landschapsplan zijn ook een aantal dijken beplant. Doel van deze beplanting is het accentueren van de dijken in het landschap.

Zoet water
Voordat de nieuwe kavels zijn ingericht en toegedeeld zijn de wegen en waterlopen in het ruilverkavelingsgebied verbeterd. Wat de watervoorziening betreft kan melding gemaakt worden van de mogelijkheden die geschapen zijn om zoet water in te laten.
Ook aan de gemeente Goedereede zijn gronden toegewezen. In de eerste plaats kan genoemd worden een perceel grond nabij de Kruse te Ouddorp. Het ligt in de bedoeling op dit perceel een nieuw sportterreinencomplex te realiseren. Tegen deze plannen zijn door omwonende echter bezwaren ingediend. Wellicht kan nog in 1984 met de werkzaamheden een aanvang worden gemaakt.
Voorts is aan de gemeente een kavel van circa 8,5 ha toegewezen in de Halspolder te Stellendam. Door het college van burgemeester en wethouders was de wens uitgesproken deze grond toegewezen te krijgen aan de zuidzijde van de Langeweg en ten oosten van de Voorstraat te Stellendam.
Deze toewijzing achtte het college wenselijk in verband met het voornemen ter plaatse de bebouwing van de woonkern Stellendam te kunnen uitbreiden. Deze wens van B en W werd evenwel door de ruilverkavelingsoommissie net gehonoreerd. Wellicht kan de nu verkregen grond in de Halspolder worden uitgeruild tegen de grond nabij de woonkern Stellendam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 9 november 1983

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Verkaveling „De Stelle

Bekijk de hele uitgave van woensdag 9 november 1983

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken