Bekijk het origineel

Kritiek op B en W van Middelburgse fracties

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kritiek op B en W van Middelburgse fracties

Tijdens algemene beschouwingen

3 minuten leestijd

MIDDELBURG — Tijdens de algemene beschouwingen van de fracties van de gemeenteraad van Middelburg is maandag door alle fracties kritiek geleverd op de voorstellen van het college van B en W om de onroerend-goedbelasting te verhogen met elf procent voor de gebruikers en om te komen tot de invoering van een rioolrecht.

Het college is gevraagd van deze verhogingen af te zien en elders in de begroting middelen te zoeken ten einde een sluitend geheel te krijgen. De fractie van de PvdA heeft een alternatief bezuinigingsplan opgesteld.
Door met een eigen bezuinigingslan te komen wil de fractie komen tot een rechtvaardiger verdeling van de bezuinigingen tussen de verschillende gemeentelijke diensten. Maar vooral wil zij in dit plan de inwoners die van een minimum-inkomen moeten leven, ontzien. In haar bezuinigingsplannen is dan ook de vermindering van de belastingopbrengsten, wanneer deze groep hiervan vrijgesteld mocht worden, verwerkt. De verminderde opbrengst voor de gemeente Middelburg wordt door de PvdA-fractie geraamd op 200.000 gulden.

De fractie van de SGP/RPF/GPV stelt het college voor, om de verhoging van het gebruikersdeel van de onroerend-goedbelasting ongedaan te maken. Zij wilde eventuele extra uitkering uit het gemeentefonds van 220.000 gulden hiervoor gebruiken.
Ook de VVD- en CDA-fractie wijzen een verhoging van de gemeentelijke belastingen van de hand.
De factie van D'66 stelt het college voor om de onroerend-goedbelasting met hoogstens drie procent te laten stijgen en de fractie van Progressief Middelburg stelt voor met hoogstens vier procent. Beide fracties wijzen zeer verontwaardigd de invoering van rioolrecht af. De fractie van Progressief Middelburg heeft een alternatieve begroting voor 1984 ingediend.
Opmerkelijke post is een voorstel om de gemeentelijke schouwburg te verkopen. Dit levert de gemeente Middelburg 450.000 gulden op in de jaren 1985, 1986 en 1987 (huidig nadelig saldo is 380.000 gulden per jaar.)
De vrijkomende middelen in de alternatieve begroting wil Progressief Middelburg, na kwijtschelding van de belasting voor inwoners met een minimuminkomen, gebruiken voor de bouw van een slechtweer-voorziening/ multifunctioneel zwembad. In samenwerking met de gemeente Vlissingen en de provincie.
De fractie van de SGP/RPF/GPV wijst de opvang van kinderen tussen nul en twee jaar van de hand. Volgens de nota van aanbieding blijkt hier grote behoefte aan te bestaan. De fractie stelt dat „een goede gezinsfeer voorwaarde is voor de ontwikkeling van gezonde kinderen tot evenwichtige mensen.

Afvloeiing
In tegenstelling tot alle andere fracties die pleiten voor behoud van de werkgelegenheid bij de gemeentelijke diensten wil de VVD-fractie door natuurlijke afvloeiing het aantal personeelsleden bij de diensten enigszins verminderen. Zij denkt dat de bezuinigingen ook de post salarissen moet omvatten. De fractie stelt in haar algemene beschouwingen dat het in dienst houden van onnodig veel ambtenaren een aanklacht is op de toch al smaller worden beurs van de inwoners van Middelburg.
De fractie van D'66 vraagt het college welke mogelijkheden er zijn om een deel van de zondag de winkels in Middelburg open te stellen. Tevens zal zij een motie indienen om als gemeente af te zien van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Afgezien van de fractie van PvdA, Progressief Middelburg en D'66 vraagt ook de CDA-fractie om de inwoners met een minimuminkomen vrij te stellen van rioolrecht en onroerendgoedbelasting. De derving van inkomsten kan opgevangen worden door de extra uitkering uit het gemeentefonds.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 29 november 1983

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Kritiek op B en W van Middelburgse fracties

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 29 november 1983

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken