Bekijk het origineel

Ex-ministers wassen handen in onschuld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ex-ministers wassen handen in onschuld

CDA noemt rapport onthutsend

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Ex-minister van Verkeer en Waterstaat Tuynman heeft gisteren hardnekkig ontkend dat hij de Tweede Kamer onjuiste of onvolledige gegevens heeft verschaft over de Oosterscheldewerken. Ook ex-minister Westerterp wast zijn handen in onschuld. Hij zegt geen enkel beschikbaar cijfer achter gehouden te hebben.

De reacties van de oud-bewindslieden staan haaks op het beeld dat uit het gisteren gepresenteerde Oosterschelde-rapport van de Rekenkamer naar voren komt. Dat rapport wijst uit dat de kosten van de doorlaatbare dam in de Oosterschelde steeds kunstmatig zijn gedrukt om te voorkomen dat de Tweede Kamer dit project onderuit zou halen.

Onthutsend
Oud-minister Tuynman, die zelfs nog in 1980 krantenberichten over kostenoverschrijdingen bestempelde als „indianenverhalen", verweert zich thans met het argument dat hem kennelijk niet alle gegevens hebben bereikt. In soortgelijke bewoordingen reageerde ook de huidige minister van V en W, mevrouw Smit-Kroes, al voegde zij er wel aan toe dat ambtenaren niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gevoerde beleid.

De CDA-fractie noemt de rapportage van de Rekenkamer onthutsend. „Zeven jaar geleden is op basis van een politiek compromis met als doel de instandhouding van het kabinet-Den Uyl een besluit genomen waarvan de draagwijdte onvoldoende is doorzien, zo stelt het CDA vast.

De toenmalige premier en huidige oppositie-leider Den Uyl karakteriseerde de CDA-verklaring gisteravond als „een stoot onder de gordel". „Ons kabinet stond in 1976 helemaal niet op het spel.

Geen enkele minister heeft met zijn portefeuille gezwaaid. De verhalen die daar de ronde over doen, raken kant noch wal", fulmineerde Den Uyl. Verder verklaarde hij dat in het kabinet bij herhaling aan topambtenaren en de minister van V en W de vraag was gesteld of de kostenramingen reëel waren. Die vraag werd volgens Den Uyl steeds positief beantwoord.

Misleidend
Het ex-CDA-Kamerlid Schakel, die in de Oosterschelde-debatten namens zijn fractie (toen nog AR) het woord voerde, vindt op zijn beurt de uitlatingen van Den Uyl misleidend. „In 1974 zou een drietal ministers hun zetels ter beschikking stellen als er geen doorlaatbare dam zou komen. Er is dus wel degelijk sprake van een beslissing die onder politieke druk is genomen."

Maar ook het CDA heeft boter op het hoofd als zij stelt dat de draagwijdte van de beslissing in 1976 niet was te overzien, zo valt uit de woorden van Schakel op te maken. „In 1974 heb ik een motie ingediend met als strekking: die Oosterschelde moet dicht. Ik was toen al bang voor een financieel debacle. Maar die motie kreeg onvoldoende steun, ook in mijn eigen kring. Als goed democraat heb ik me bij die beslissing neergelegd.

Maar het gaat niet aan om thans te stellen dat de draagwijdte van die beslissing niet kon worden overzien. Ik heb dit zonder meer zien aankomen", aldus Schakel.

Zie ook pagina drie: Van Rossum: De Kamer is gewoon beetgenomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 december 1983

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

Ex-ministers wassen handen in onschuld

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 december 1983

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

PDF Bekijken