Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Religieuze theorieën geen uitweg uit chaos

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Religieuze theorieën geen uitweg uit chaos

6 minuten leestijd

Er zijn mensen die slechts een postbus hebben of telefoonnummer een adres ontbreekt in hun correspondentie. Dat is jammer, want ik zou best eens willen praten met Joost van Steenis, woonachtig te Amsterdam en schrijver van de, kennelijk algemeen verspreide, brieven van een autonoom. Ik zou met hem best eens willen praten over zijn ideaal: chaos en revolutie tot ,^rondige verandering van onze maatschappij" en over het Bijbelwoord „waakt dan, want gij weet niet in welke ure uw Heere komen zal." Joost wil - tien kantjes keurig stencil met gironummer wél chaos maar een veel „grondiger" chaos dan tijdens de jongste stakingen. Ik denk dat zijn verhaal model staat voor stille krachten in onze samenleving die wij niet altijd onderkennen. De schrik slaatje om het hart!

Joost zag in de stakingen slechts „het tegenhouden van een zekere verslechtering in het rijkste deel van de wereld." „De leidende klasse, de ordenende klasse... had nauwelijks last van de actie. Als ik praat over chaos, praat ik over een chaos, die overal is, maar vooral bij de leidende klasse..." Aldus Joost.

Zet zijn brieven in het licht van de krantekoppen en de schrik slaat je om het hart. Welke koppen? Deze bijvoorbeeld: „Europa niet christelijk maar nog wel religieus". Dat zou blijken uit een internationaal onderzoek, waarvan het resultaat begin februari in Heerlen wordt gepresenteerd. Of deze kop: „WestEuropa teert op resten christelijk verleden." Dat zei dr. F. cle Graaff tijdens de recente winterconferentie van de CSFR in Epe.

Is het een wonder dat het er met de toekomstverwachting van menigeen niet best uitziet? En anderen - christenen - putten zich weer uit de toekomst te doorgronden door nauwgezette bestudering en uitleg van de Bijbelse profetieën.

De Amerikaan Tim LaHaye schreef al in 1972 (Ned. vertaling '78): „Het is interessant om te zien dat hoe dichter we bij het jaar 2000 komen, hoe banger de mensen worden voor de toekomst en hoe meer ze beheerst worden door de 'ondergangsgedachte'." Hoewel LaHaye zelf onderkent: „Ook aan het jaar 1000 ging een dergelijke hysterie vooraf..." doet hij in zijn boek 'Het begin van het einde braaf mee aan deze 'hysterie'.

En er is de laatste jaren zoveel al verschenen over de eindtijd. Ik denk aan Hal Lindseys pennevruchten. Aan 'Door het oog der profeten' van A. Luijber dat tijdens de recentelijk gehouden Bijbeldag van de ICCC in Gouda zelfs gratis verspreid werd. Aan 'Naar een nieuwe bedeling of Gods Woord over de toekomst' door H. J. Verwoerd enz.

Maar bieden al deze boeken het betrouwbare perspectief? Bieden zij basis voor het anker der hoop? Het is niet onaardig om daar, steekproefsgewijs, eens op toe te zien.

Gog en Magog

Een bekend gegeven in de diverse boeken niet zelden nogal anti-communistisch gekleurd die de hedendaagse mens (soms met de belofte van de opname van de gemeente vóór de grote verdrukking) boven de angst van de chaos uit willen tillen, is de combinatie 'Gog en Mpgog'. Deze wordt gebruikt in Ezechiël 38 en 39 en in Openbaring 20:8,9.

La Haye schrijft: „De profetie uit Ezechiël 38 en 39 geeft ons een van de belangrijkste voorspellingen die betrekking hebben op Rusland en de tijd waarin wij leven. Ze laat zich. bijna lezen als een krant..." „Er zijn drie tekenen die Rusland aanwijzen als de hoofdrolspeler in dit drama: de etymologie van de genoemde namen; het anti-godsdienstige karakter van Rusland en de aardrijkskundige ligging van het land."

Mesech (Ez. 38:2 en 39:1) heet dan Moskou, en Tubal heet Tobolsk. LaHaye sluit hierin nauw aan bij 'zijn vriend Hal Lindsey'. De aanvallen van Rusland zouden zich dus in het bijzonder op Israël richten.

Tweede komst

Zonder te onderzoeken of Ezechiëls profetie misschein eerder vervuld is dan in de eindtijd, situeren vele van de christelijke toekomstvoorzeggers de Oudtestamentische profetieën zonder meer als voorafgaand aan de tweede komst, de wederkomst van Christus. Maar de speculaties over Gog en Magog lopen bij degenen die tevens aan een duizendjarig rijk geloven volkomen vast.

Die chiliastische neiging hebben de meeste van deze schrijvers. LaHaye immers begint zijn boek met de 'gulden interpretatieregel' te citeren: „Wanneer de letterlijke zin van de Bijbel duidelijk is, zoek dan geen andere betekenis, maar vat elk woord op in zijn oorspronkelijke, letterlijke betekenis, tenzij de onmiddellijke context duidelijk in een andere richting wijst."

Maar zij die Gog en Magog letterlijk als Rusland in de eindtijd interpreteren en tegelijk aan een duizendjarig rijk geloven, lopen vast. Zij moeten zo eerlijk zijn toe te geven dat Gog en Magog pas optreden na dat zogenaamde duizendjarig rijk. Daarop wijst terecht H. J. Verwoerd in zijn al genoemde boek. Veel eerder heeft Wilhelmus Brakel er al op gewezen in zijn Redelijke Godsdienst. In tegenstelling hiermee plaatsen Lindsey en LaHaye het optreden van Gog en Magog in de huidige politieke situatie.

Eenvoudig

Eenvoudiger dan de soms willekeurig uit de Oudtestamentische profetieën geplukte en door elkaar gebruikte teksten in de toekomstvoorzegging van die christelijke schrijvers die inspelen op de angst voor een chaotisch wereldeinde, spreekt de kanttekening op onze Statenvertaling. Die noemt eenvoudig Gog bij de naam: Antiochus Epifanes, die in de tijd van de Makkabeeën het Joodse volk gruwelijk heeft onderdrukt.

Dr. J. G. Aalders sloot zich daarbij in zijn dissertatie (1951) getiteld 'Gog en Magog in Ezechiël' aan. Zo heel eenvoudig dateert hij Ezechiël 38 en 39. Israël wordt in hoofdstuk 37 terugkeer uit de ballingschap voorzegd. „Welke ballingschap? Wanneer wij Ezechiël voor de mensen van zijn tijd niet in raadselen willen laten spreken, dan moeten wij hier wel denken aan de Assyrisch-Babylonische ballingschap. Immers, in die ballingschap verkeerden de toehoorders... Wie zou dan ooit op het idee kunnen komen, dat een andere, nog ver in de toekomst liggende ballingschap werd bedoeld?... Dan ware de Schrift zelf misleidend te noemen."

Zeker, de profetieën uit Ezechiël betreffende Gog en Magog „bevatten verscheidene trekken die boven een historische vervulling uitreiken en onmiskenbaar heenwijzen naar de catastrofale gebeurtenissen van het wereldeinde..." En de verschijning en ondergang van Gog - hoewel een historisch evenement - vormen een typische voorafschaduwing van het optreden en het lot van de anti-christelijke wereldmacht met haar machinaties tegen het koninkrijk van God in het einde der dagen. Vandaar ook Johannes' aansluiting aan Ezechiël in de Openbaring.

Uitweg

Of het nu om brieven van een autonoom gaat waarin de chaos wordt gepredikt, om de constatering dat West-Europa teert op de resten van een christelijk verleden of dat Europa niet christelijk meer is. maar slechts religieus: religieuze theorieën zoals hier met een enkel voorbeeld aangehaald, bieden geen uitweg.

Die uitweg is er slechts in het zaligmakend geloof dat niet rationaliseert of theoretiseert, niet in Gods raad indringt met menselijk vernuft, maar belijdt dat geen dood, leven, engelen, overheden, machten, tegenwoordige of toekomende dingen, geen hoogte, diepte of enig ander schepsel zal kunnen scheiden van de liefde Gods in Jezus Christus.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 7 januari 1984

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Religieuze theorieën geen uitweg uit chaos

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 7 januari 1984

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken