Bekijk het origineel

uil' stad en streeH;

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

uil' stad en streeH;

3 minuten leestijd

HARDINXVELD—GIESSENDAM — Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank in Hardinxveld-Giessendam heeft de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam een fraai boekwerk uitgegeven. Het boek draagt de titel „Hardinxveld en Giessendam van vissers- en hoepniakersdorpen naar industriegemeente".

Het boek geeft uitvoerig weer hoe de industrie zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld van visserij, griendcultuur, aannemerij, hoepmakerij. binnenscheepvaart, landbouw en veeteelt tot de vestiging van nieuwe industrieën, de veranderingen op agrarisch gebied en de aannemerij en de omschakeling in de binnenscheepvaart. Het boek heeft dan ook als ondertitel meegekregen: de sociaal-economische koerswijziging van twee Hollandse dijkdorpen van de 19e naar de 20e eeuw.

Het boek is geschreven door drs. P. den Breejen K. A. zn. uit Utrecht. Hij is een Hardinxvelder van geboorte en vanaf het begin bestuurslid van de Historische Vereniging HardinxveldGiessendam. Als uitgangspunt voor het schrijven van het boek had de heer Den Breejen al een begin op de plank liggen in de vorm van een in 1955 nooit uitgegeven doctoraalscriptie voor sociale geografie over Hardinxveld. Hierin werd de overgang van de oude naar de nieuwe beroepsstructuur in de eerste helft van deze eeuw behandeld.

Indeling

De schrijver heeft kans gezien om het 292 pagina's tellende boek in een duidelijke en prettig leesbare tekst weer te geven. De tekst wordt verlevendigd door vele tabellen en overzichten en ongeveer 140 foto's. Na een voorwoord door de directeur van de Rabobank, de heer T. Groene weg en een inleiding door de schrijver is het boek onderverdeeld in een viertal hoofdstukken die op hun beurt weer zijn verdeeld in een aantal paragrafen.

Tenslotte beslaat het boek zeventien bijlagen en een illustratieverantwoording. Om een indruk te geven van de inhoud geven wij enige historische gegevens weer

De gemeente Hardinxveld-Giessendam ligt in Zuid-Holland, de Alblasserwaard, langs de rivier de Merwede, aan de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen en aan de Rijksweg A 15. De gemeente wordt doorsneden door het riviertje de Giessen, dat door een sluis in de Merwede uitmondt en door het Kanaal van Steenenhoek, dat in 1818 werd aangelegd voor de uitwatering van de Linge. De oppervlakte van de gemeente is 1.962 hectare, waarvan 1.706 hectare land. Het inwonertal is ruim 16.000, verdeeld over twee kernen, te weten BovenHardinxveld met bijna 5.000 en Giessendam-Neder-Hardinxveld met ruim 11.000 inwoners.

De gemeente is op 1 januari 1957 ontstaan uit een samenvoeging van het overgrote deel van de voormalige gemeente Hardinxveld (79 procent van de oppervlakte en bijna 99 procent van de inwoners) en het belangrijkste deel van de voormalige gemeente Giessendam (46 procent van de oppervlakte en 82,5 procent van de inwoners). Het kleine riviertje de Giessen vormde de grens tussen de beide gemeenten.

StructuuT

In landelijk verband bezien had Hardinxveld in de vorige eeuw een uitgesproken aparte structuur. Als centrum van griendteelt, (dorp zonder boeren), eerste hoepmakersgemeente en tweede riviervissersplaats van ons land, waar bovendien de aannemerij een grote rol speelde, was het met geen andere Nederlandse geIJzergletenj Versteeg, gebouwd in 1899, in het pand waar tot voor kort de gemeentewerkplaats was gevestigd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 februari 1984

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

uil' stad en streeH;

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 februari 1984

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken