Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

"Islam heeft anti-christelijke geest en is voluit een politieke religie"

Wassermann tijdens Theologisch convent Beyerhaus

5 minuten leestijd

FRANKFURT — "De islam heeft een anti-christelijke geest en een anti-Bijbelse leer. Deze loopt dan ook uit op de dood. De islam komt niet eerder tot rust dan dat ze politiek aan de macht komt. Denk maar aan de activiteiten van Khomeini. De islam is voluit een politieke religie. Uit gesprekken met moslims die ik nu al gedurende dertig jaar heb, blijkt dit. Als ze de islam niet de rug toekeren — geen gemakkelijke weg — dan is er voor hen geen behoudenis."

Aldus zendingsinspecteur W. Wassermann gistermiddag op de eerste dag van een driedaagse bijeenkomst in Frankfurt. Het Theologisch convent van belijdende gemeenten houdt in het Dominicaner klooster de voorjaarsbijeenkomst. Het gaat over de verhouding tot de islam. Een viertal sprekers gaat deze dagen op het onderwerp in. Vanavond zullen bekeerde moslims getuigenissen afleggen en morgen hoopt men tot uitspraken te komen, die aan de kerken doorgegeven zullen worden.

Meningsverschil

De leiding van de bijeenkomsten is in handen van prof. dr. Peter Beyerhaus uit Tubingen. Gistermiddag stelde hij dat ook in de Evangelische kerken niet eender gedacht wordt over de gesprekken met de moslims. Dat bleek al duidelijk tijdens een korte discussie met Wassermann over zijn verhaal dat de titel droeg „De islam in heilshistorische verklaring."

Een van de aanwezigen stelde, nadat hij dit verhaal had aangehoord, dat hij zich terugwaande in de zeventiende eeuw. Toen hield men er zulke gedachten op na. Dat was nu niet meer nodig. Hierna sprong een Duitser achter de microfoon, die luid en duidelijk verkondigde het wel met Wassermann eens te zijn, hij voerde Luther en Calvijn ten tonele.

Toch merkte Wassermann in een reactie hierop weer op dat we aan de moslims niet moeten vertellen wat Luther of Calvijn zegt. Hun leer behoeven we dan ook niet te brengen, maar de leer van Jezus Christus, doen we dat, dan krijgen we met hen problemen. Ze erkennen Hem namelijk niet als de Zoon van God en de moslims zijn felle tegenstanders van de leer van de drieëenheid (Vader-ZoonHeilige Geest).

„Na-christelijk"

De heer Wassermann stelde in zijn referaat dat het niet zijn bedoeling was om deze mensen te veroordelen, maar kwam toch tot de uitspraak dat de islam als een na-christelijke religie gezien moet worden. Behalve het feit dat zij het Zoonschap van Christus niet erkennen hebben zij ook geen goed woord over voor zijn kruisiging. Daar willen ze niet aan. Als we daarover met moslims spreken, zijn ze daarvoor immuun. De leer van de kruisiging is hen ten ergernis.

We kunnen met hen spreken over Adam, Abraham, David, Johannes de Doper, zelfs over Jezus, figuren die ook in de Koran voorkomen, maar niet over het verzoenend lijden van de Heere, aldus Wassermann.

De moslim kan niet van genade leven, maar moet zelf nog veel doen: zijn gebeden, vasten, Heilige oorlog, enz. De moslims leren klakkeloos gedeelten van de Koran uit hun hoofd en zijn dan verder passief. Men denkt er niet over na.

Wij als christenen staan achter de gedachte van de genade, wij zijn bevrijd, wij zijn gerechtvaardigd geworden, aldus Wassermann. Wij kunnen God onze Vader noemen. Wij hebben geen loon op onze godsdienstige activiteiten te verwachten. De moslims hebben goed in de gaten dat christenen actief zijn in hun geloofsbeleving.

Citaten

Prof. dr. J. Bauman uit Marburg sprak op deze eerste dag voor zo'n 175 belangstellenden, (komt niet vaak voor, aldus de organisatoren) over „De islam: het karakter en de pretentie In de geschiedenis en tegenwoordig."

Prof. Bauman stelde dat de Koran voor zestig procent uit citaten bestaat die gehaald zijn uit het Oude en Nieuwe Testament. Dat maakt het wel eens moeilijk om met hen te spreken. Zij kennen dezelfde personen uit de Bijbel als wij christenen. Als het maar niet over God en Christus gaat. Voor de islam is Allah de absolute almacht. Allah weet het altijd beter, Allah is de almachtige schepper, hij is de goede god. Ook heeft hij de natuur goed geschapen, aan alle mensen wordt dan ook gezegd dat ze deze AUah-moeten dienen. Hij is ook de almachtige rechter in dit en na dit leven.

Men stelt een god naast God. Voor deze zonde is als men doorgaat met dit te verkondigen, in dit en het toekomstige leven geen vergeving mogelijk. Hier ligt de grens voor ons van de absolute zekerheid. (Ook deze opmerkingen ontlokten vragen van reeds eerder aangehaalde vraagsteller tijdens de discussie).

De profeten en ook de apostelen hebben in het Oude en Nieuwe Testament gezegd dat er geen God is behalve God. De moslims zeggen, we moeten naar Allah en naar hem alleen luisteren. De islam zegt dan ook de strijd aan, aan een ieder die Allah niet gehoorzaamt. De moslims verkondigen dat de Koran aan Mohammed werd geopenbaard. Alles wat ih de Bijbel staat, zo zeggen ze, en niet overeenkomt met de Koran is vei-valsing van de Joden o£ Christenen. In de Koran staan de absolute eisen die god aan de mensen stelt.

Ook Bauman wees erop dat in het kader van hun denken de islamitische politiek een bedreiging is. Want, zo stelde hij, als men niet gelooft wat in de Koran staat, dan is men veroordeeld en dan komen we in de problemen.

Discussie

Hij stelde dat men onder de islam agressieven en toleranten kent. Ze leven naast elkaar. Ook voor Bauman was het duidelijk dat men met de persoon van Jezus Christus niet goed raad weet. Hij wordt in de Koran hoger aangeslagen dan anderen.

Tijdens de discussie met de moslims moeten we hen niet verwijten dat Mohammed ziek zou geweest zijn toen hij de openbaringen kreeg, zoals gesteld werd uit de zaal tijdens de discussie. Daar schieten we niets mee op. Zij hebben dergelijke verhalen over Jezus van Nazareth ook wel. We moeten de uitspraken van Mohammed toetsen aan de Heilige Schrift en hen met de Bijbel in de hand daarop aanspreken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 februari 1984

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 februari 1984

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken