Bekijk het origineel

Nieuwbouw „De Driestar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nieuwbouw „De Driestar" krijgt eindelijk gestalte

Wachten is op goedkeuring GS Z-Holland

4 minuten leestijd

GOUDA — Het begint er nu op te lijken, dat het riieuwbouwplan van de scholengemeenschap „De Driestar" tot uitvoer kan worden gebracht. Een korte, doch zeer moeizame periode is nu afgesloten.

Dit moeizaam slaat zeker niet op de medewerking van de zijde van Gedeputeerde Staten en van het Goudse college van B' en W. Het moeizame slaat veel meer op de omwonenden van de nieuw te bouwen school. Deze omwonenden hebben een grootscheepse actie op touw gezet, om het nieuwe gebouw in ieder geval niet óp de nu vastgestelde plaats te krijgen. Tot op heden heeft de ondernomen actie nog niet tot het beoogde resultaat geleid. Wel zijn er enkele wijzigingen tot stand gekomen, mede onder invloed van de ingediende bezwaarschriften tegen het bouwplan. De hui-' dige directeur van „De Driestar", ir. M. Houtman, licht een en ander toe over de noodzaak van de uitbreiding. • „Al sinds 1982 heeft „De Driestar" besprekingen gevoerd met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen over het grote ruimtegebrek. Aanvankelijk werd onderhandeld over noodlokalen. Sinds de splitsing binnen de scholengemeenschap in een PABO-afdeling en een afdeling AVO beschikt de PA over zeventien lokalen. De rest van de lokalen is voor het AVO beschikbaar. De PA komt vijf a zes lokalen tekort, het AVO echter zeventien lokalen. De gedachte kwam toen naar voren, om de gehele PA (straks dus PABO), uit het huidige gebouw te lichten. Dit moest natuurUjk wel op het ministerie op tegenstand stuiten, gezien het feit, dat dit nieuwe gebouw irii 1977 voor de PA gereed kwam".

Stroomversnelling

„In juni/juli 1983 is het plan in een stroomversnelling geraakt. Ambtelijk wilde men in Den Haag meewerken. Op 15 juli vorig jaar zette minister Deetman zijn goedkeurende handtekening onder de uitbreidingsplannen. Een akkoord voor 23 lokalen en twee gymzalen".

Directeur Houtman kan met recht zeggen, dat het om een flink complex gaat. Hij kan ook zeggen, dat er door alle partijen hard aan gewerkt is, om alles zo snel mogelijk verder rond te krijgen. Het ministerie liet tevens weten, dat er een arphitect mocht aangewezen worden. Architect Bos mt Baarn, met veel ervaring op scholennieuwbouwgebied, zorgde ervoor, dat de tekeningen en dergelijke al in de eerste week van september klaar waren. Zodoende kon het gehele plan binnen. korte tijd ook met de gemeente Gouda worden doorgesproken.

„Op die locatie waren oorspronkelijk woningen, een winkel en kantoren gepland. Nu het gebied tussen de flatgebouwen aan de Dreef en de Ble\alandweg een openbare bestemming kreeg, was tegenstand van die flatbewoners zeker te verwEichten", zo merkt Houtman op.

Inspraak

Er volgden inspraakavonden, die niet altijd erg rustig zijn verlopen. Toch ging de Goudse gemeenteraad akkoord in oktober met de grondverkoop aan de scholengemeenschap. Het verdere bouwplan kon toen snel ontwikkeld worden. In de raadscommissie kwamen eerst ook wel de bezwaren naar voren. De VVD wilde het gebied tussen de twee flats groen Houden. De PvdA zag de noodzaak wel in van bebouwingsverdichting in de royaal'opgezette flattenbuurt, mede gezien de Goudse financiële omstandigheden. Men wilde" echter de twee gymzalen bij het nieuwe gebouw weglaten.

„Geen sprake van. De gymzalen moeten in het gehele PABO-gebeuren geïntegreerd kunnen worden. Die zalen kan je onmogelijk van het geheel loskoppelen", zo deelt de vastberaden directeur mee.

Om toch aan de bezwaren tegen het bouwplan tegemoet te komen, zijn de fietsenstalling en het parkeerterrein verplaatst naar de zuidzijde van'de Bleulandweg, waar het. „oude" gebouwencomplex zich ook bevindt. Het nieuw te bouwen complex krijgt drie verdiepingen met leslokalen, twee gymzalen en een collegezaal. noodzakelijke kleedruimten zijn expres aan de woningenzij de geproj ecteerd.

Procedure

Op de vraag hoelang alles nu nog gaat duren, antwoordt Houtman: „De gemeente Gouda is nu akkoord. Alles is nu naar GS. Natuurlijk dienen de bezwaarde bewoners wel hun klachten in. Geeft GS toestemming aan Gouda om van de artikel 19-procedure gebruik te maken, dan kan Gouda de bouwvergunning spoedig afgeven. Voor de bewoners is er dan nog de mogelijkheid om schorsing via een AROB-procedure te bewerkstelUgen. Dan zou alles nog wel enige tijd kunnen aanlopen. Toch hoop ik, dat alle procedures in de loop van dit jaar' afgerond zullen zijn. Als de bouwtijd dan ongeveer een jaar in beslag gaiat nemen, zouden de nieuwe lokalen bij het begin vgji het cursusjaar 1985-1986'in gebruik genomen kunnen worden". • Voorlopig zullen de ongeveer 160 nieuw aan-gemelde PABO-studenten en studentes het aanstaande cursusjaar in het te kleine gebouw aan de Ronsseweg worden ondergebracht.

Vooral uw slaapcomfort

de beddenspecialist

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 maart 1984

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Nieuwbouw „De Driestar

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 maart 1984

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken