Bekijk het origineel

Zeven procent meer winst voor Unilever

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zeven procent meer winst voor Unilever

Goede mogelijkheden voor verdere groei

3 minuten leestijd

ROTTERDAM — Unilever heeft vorig jaar over de hele wereld een nettowinst behaald van ƒ 1686 miljoen, wat zeven procent meer is dan in 1982 (ƒ 1579 miljoen). Per aandeel van ƒ 20 steeg de winst van ƒ 28,34 tot ƒ 30,26. Voorgesteld wordt een hoger slotdividend uit te keren van ƒ 8,58 (ƒ 7,60) per aandeel. Eerder werd een onveranderd interimdividend uitgekeerd van ƒ 4,44, waardoor het totale dividend over 1983 ƒ 13,02 (ƒ 12,04) bedraagt, zo heeft het concern bekendgemaakt.

De verkopen van Unilever zijn met 6 procent gestegen tot bijna ƒ 60 miljard (ƒ59.434 tegen 55.903 miljoen). Het verkoopvolume was 2 procent hoger. Unilever slaagde erin om in 1983 in alle produktgroepen haar marktposities te handhaven en zelfs in veel gevallen te verstevigen, dank zij een sterk merkartikelenbeleid en de steeds snellere internationale overdracht van succesvolle nieuwe produkten binnen het concern.

De in de gehele organisatie toegenomen efficiëntie had een gunstige invloed. De produktiviteit ging met 6 procent omhoog. De verkopen en resultaten zijn, na een zwak begin in het eerste kwartaal, gedurende het jaar geleidelijk omhoog gegaan. Na de daling van de nettowinst met 19 procent in het eerste kwartaal, steeg deze in volgende kwartalen met respectievelijk 8 en 9 procent.

In het vierde kwartaal is deze trend aanmerkelijk versterkt. De mettowinst steeg met 21 procent van ƒ 306 tot ƒ 370 miljoen. De winst per aandeel ging omhoog van ƒ 5,49 tot ƒ 6,64. Op vergelijkbare basis verbeterde het verkoopvolume met 4 procent, zo blijkt uit de voorlopige jaarcijfers.

Over het gehele jaar steeg de bedrijfswinst in Noord-Axnerika met 46 procent bij een volumestijging van 9 procent. In het laatste kwartaal was het volume 13 procent hoger. In Europa was er in 1983 een bescheiden maar duidelijke verbetering van de resultaten, die vooral goed merkbaar was in het vierde kwartaal. Het toen aanzienlijk betere resultaat weerspiegelt de inspanningen van de bedrijven voor een bevredigend winstniveau in Europa.

Volume en winst van UAC International waren in 1983 aanmerkelijk lager, voornamelijk door de voortdurende economische problemen in Nigeria. Voor de overige activiteiten buiten Europa en Noord-Amerika waren de resultaten hoger bij een met 4 procent gestegen verkoopvolume. Zij droegen opnieuw belangrijk bij tot de totale winst.

Wat de vooruitzichteh van het concern betreft ziet Unilever goede mogelijkheden voor verdere groei. Unilever is verder voorzichtig optimistisch over een verdere verbetering van het economisch klimaat.

In een toelichting op de jaarcijfers wijst Unilever erop dat de financiële positie van het concern sterk is. De netto liquide middelen stegen van ƒ 1,6 tot ƒ 2,3 miljard. De investeringen stegen van ƒ2 tot ƒ 2,2 miljard. De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling gingen omhoog van ƒ 808 tot ƒ 914 miljoen.

Er is een nauwe samenwerking tot stand gekomen tussen de centrale research en de engineering-afdelingen, waarmee een versterking van de produktietechnologie is bereikt. De sterke nadruk op de vergroting van de concurrentiekracht heeft ook in 1983 hoge kosten met zich meegebracht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 7 maart 1984

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Zeven procent meer winst voor Unilever

Bekijk de hele uitgave van woensdag 7 maart 1984

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken