Bekijk het origineel

Hardinxveld mag tot 1990 zo*n 800 woningen bouwen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Hardinxveld mag tot 1990 zo*n 800 woningen bouwen

Baad steit bouw- en huisvestingsbeleid vast

4 minuten leestijd

HARDmXVELD-GIESSENDAM — Er zal ^naar gestreefd moeten worden in de periode vanaf 1 januari 1984 tot 1990 in deze gemeente te komen tot de bouw van ongeveer 650 tot 800 nieuwe woningen, waarbij als uitgangspunt wordt gekozen een jaargemiddelde van 120. Dit is één van de beleidsuitgangspunten na de eerste bijstelling van het te voeren bouw- en huisvestingsbeleid welke de gemeenteraad in zijn laatste vergadering heeft vastgesteld.

Gestreefd moet worden naar een zodanige verdeüng van deze woningen over de kernen BovenHardinxveld en Neder-Hardinxveld-Giessendam, dat in de betreffende periode in Boven-Hardinxveld ongeveer 150 nieuwe woningen worden gebouwd, daarbij in acht nemende dat het totale aantal nieuw te bouwen woningen in BovenHardinxveld vanaf heden tot en met 1992 uiteindelijk ongeveer 250 zal bedragen. Verder stelde de raad vast dat gezien de vraag naar huurwoningen in de sociale sector er getracht zal moeten worden, zoveel als'mogelijk, woningen in deze sector te realiseren. Waar dit onmogelijk bhjkt, zal vervanging moeten worden gezocht in de sector goedkope koopwoningen.

Tevens zal bezien worden in hoeverre er belangstelling bestaat voor woningen in de sector premiehuiu-. Verder zal gestreefd moeten worden naar eèn op de behoefte aansluitende differentiatie van woningtypen, waarbij voldoende aandacht dient te worden geschonken aan de bouw van woningen voor kleine gezinnen.

Te duur

De echte kleine woning — twee kamers — bhjkt niet bijzonder in trek, uitgezonderd bij de bejaarden. De groep jongere alleenstaanden, die door de onderzoekers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vooral als potentiële bewoners van de twee- en driekamer woningen werden gezien, is op dit moment als gevolg van de economische situatie, veelal niet in staat de woonkosten te dragen en bUjft bij de ouders inwonen, aldus B en W in de nota. Naar de mening van het college zal ook in de toekomst de vraag zich in overgrote mate toespitsen op de kleine vierkamer woning.

De woningen zullen in de komende jaren hoofdzakeUjk worden gebouwd in „GiessendamWest" (Beneden-Hardinxveld-Giessendam) en in „Tienmorgen" te Boven-Hardinxveld. In „Giessendam-West" worden momenteel de eerste 60 woningen gebouwd. Hier is ruimte voor ongeveer 850 woning^en. In dit plan is momenteel 95 procent van de grond in handen van de gemeente terwijl er in het plan „Tienmorgen" nog geen meter grond gemeente-eigendom is. De kern BovenHardinxveld heeft momenteel de neiging in inwoneraantal te dalen, terwijl Neder-HardinxveldGiessendam groeit.

Tienmorgen
Dit vinden B en W en de raad een verkeerde ontwikkeling. Dit gaat ten koste van het draagvlak van de voorzieningen in die kern, zoals winkels, scholen en verenigingen. Bij de meest optimistische zienswijze mag toch niet verwacht worden dat voor medio 1985 woningbouw in „Tienmorgen" zal kunnen plaatsvinden, doch eerder moeten worden gerekend op 1986, zo schrijven B en W in de nota. Immers met het taxeren, onderhandelen en daadwerkelijk aankopen van gronden zal, ook wanneer met'de eigenaren direct tot overeenstemming kan worden gekomen, toch al gauw een jaar zijn gemoeid. Pas wanneer daarover enige zekerheid bestaat kan in redelijkheid een woningbouwplan ontwikkeld worden. Rekent men dan nog de tijd, die nodig zal zijn voor ontsluiting en bouwrijpmaken, dan zal het jaar 1985 ongetwijfeld een eind zijn verstreken, aldus het college.

De gemeenteraad kon zich in grote lijnen vinden in de door het college voorgestelde beleidsuitg^ngspimten, en spraken dan ook hvm compliment uit voor de 31 pagina's tellende nota. Door verschillende fracties in de raad werd er op aang^rongen om zo snel mogelijk met de bouw van woningen in „Tienmorgen" te starten. Wethouder K. van der Plas (SGP) kon mededelen dat voor 15 aprü aanstaande de taxaties van de gronden bij het college binnen moeten zijn. „Misschien is het mogehjk om dan binnen niet al te lange termijn zo'n 10 è. 15 woningen in ,,Tienmorgen" té bouwen", aldus de wethouder.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 april 1984

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Hardinxveld mag tot 1990 zo*n 800 woningen bouwen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 april 1984

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken