Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ruilverkaveling bij Kapelle en Wemeldinge bijna klaar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ruilverkaveling bij Kapelle en Wemeldinge bijna klaar

Eerste plannen reeds in 1964 gemaakt

4 minuten leestijd

KAPELLE — De werkzaamheden voor de ruilverkaveling Kapelle- ontwatering veel te wensen over. Ook Wemeldinge zijn bijna klaar. In de achterliggende jaren is er ruim 3.600 <1« f^^T^^T^ ^'•?'"^g^ ^«'"''^ "'«* hectare grond verkaveld. Het eerste begin van de ruilverkaveling Kapel- ^e°rtaveling over te gTan^"""'^ °" le-Wemeldinge dateert al van 1964, toen de drie centrale landbouworga- gen van de uitgangspunten was de nisaties een aanvraag tot ruilverkaveling indienden. Een jaar later werd realisering van een wijdmazig, maar

tige leidingen en de daarin voorkomende kunstwerken, liet de

de aanvraag goedgekeurd. Toch duurde het nog tot halverwege de jaren zeventig voordat er daadwerkelijk een schop de grond in ging.

Het gebied dat in de achterliggende jaren is verkaveld, wordt begrensd door de Wilhelminapolder, de Oosterschelde, het Kanaal door Zuid-Beveland, de Willem Annapolder en de oude Rijksweg tussen Vierwegen en Kloetinge. In dit gebied komen zowel oudland- als middellandgronden voor. De oudlandgronden zijn reeds voor het jaar 1000 bedijkt. De middelDe landgronden zijn lichter, kalkrijker en minder structuurgevoelig dan de oudlandgronden.

Vóór de ruilverkaveling vertoonde het gebied het beeld van een mozaïekverkaveling; de percelen waren klein en veelal grillig van vorm. Het gemiddelde aantal kavels per bedrijf bedroeg zes. Van de landbouwbedrijven bedroeg de gemiddelde bedrijfsgrootte 12,.7 hectare. Van ,de kavels met boomgaarden was 19 procent kleiner dan 0.5 hectare, 43 procent kleiner dan 1 hectare en 65 procent kleiner dan 2 hectare. Van de hardfruitbedrijven had 71 procent het hardfruit op 3 of meer kavels.

Wat de ontsluiting van het gebied betreft, waren er naast enkele grotere wegen een groot aantal plattelandswegen, die regelmatig over het gebied verspreid lagen. In het algemeen waren deze wegen echter onvoldoende, omdat de tracés bochtig waren, de kruinbreedten gering en de wegconstructies matig tot slecht. De constructies bestonden veelal uit een in de van grind en puin, die later was afgedekt met enkele oppervlaktebehandelingen van wegenteer en grind. Voor de ontsluiting moest ook dikwijls gebruik gemaakt worden van serai- en onverharde wegen.

Als gevolg van een te geringe afvoercapaciteit van de bestaande lozingsmiddelen, alsmede van de te geringe afmetingen van de veelal bochkwalitatief goed wegennet, dat zou voldoen aan de eisen van agrarisch en niet-agrarisch verkeer. Daarnaast moest er een goed waterlopenstelsel komen, waardoor de gewassengroei optimaal zou worden en de mechanisatie ongehinderd door kon gaan. Tussen de wegen en waterlopen dienden grote en goed gevormde kavels te ontstaan.

Een ander uitgangspunt was, dat enkele onderdelen van het bestaande landschap behouden moesten blijven. In de Kapelse Moer moest circa 140 hectare natuurgebied intact blijven en verder moesten de Deesche Watergang en een gedeelte van de langs de Oosterschelde gelegen inlagen behouden blijven. vast. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben de plannen in januari 1984 definitief vastgesteld. Zij beraden zich alleen nog over de toewijzing van wegen en waterlopen aan de openbare lichamen. tratie te zien van zowel eigendom als gebruik. Het aantal kavels is enorm teruggelopen en de oppervlakte per kavel is vergroot. Er zijn nog ongeveer 600 kavels overgebleven voor agrarisch gebruik. De oppervlakte varieert van circa 5 are kleinfruit tot circa 20 hectare akkerbouw. De oppervlakte kleinfruit is sterk teruggelopen. In de hardfruit-sector heeft In het gebied van de ruilverkaveling zijn nieuwe wegen en waterlopen aangelegd. deze is gepaard gegaan met een bescheiden vergroting van een aantal bedrijven tot 10 hectare. Ook in de akkerbouw en veehouderij zijn de kavels vergroot en geconcentreerd, zo mogelijk bij de bedrijfsgebouwen. Daarbij zijn een aantal bedrijven vergroot tot circa 30 hectare.

Om de vernieuwing van de fruitteelt in het betreffende gebied tijdig van de grond te krijgen is in samenhang met de uitvoering van de werken reeds overgegaan tot het opnieuw in delen en toedelen van de kavels. Me vrijwillige medewerking van de eige naars werd circa 250 hectare opnieu\ ingeplant en 150 hectare boomgaar verwisselde met medewerking van d plaatselijke commissie van eigenaai Veel van deze verouderde boomgaar den werden gerooid. Op de nieuw toe gewezen kavels is door de nieuwe g€ bruikers op grote schaal gebruik ge maakt van de mogelijkheid om me subsidie de nieuwe kavels te draine ren en andere verbeteringswerken ui te voeren. Op een enkele uitzonderin na hebben alle grondgebruikers reed hun nieuwe kavels in gebruik geno men.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juni 1984

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Ruilverkaveling bij Kapelle en Wemeldinge bijna klaar

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juni 1984

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken