Bekijk het origineel

Wereldraad buigt zich over opvolging Potter

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Wereldraad buigt zich over opvolging Potter

Centraal Comité in Geneve van start

4 minuten leestijd

GENEVE — In Geneve is maandag de vergadering van liet Centraal Comité (bestuur) van de Wereldraad van kerken geopend. Honderddertig afgevaardigden zullen hier het beleid dat tijdens de Assemblee in Vancouver uiteen werd gezet, nader uitwerken. Eén van de belangrijkste zaken die voor deze tien dagen durende vergadering op de agenda staat is de verkiezing van een nieuwe secretaris-generaal.

nan

Hoewel de opvolging van dr. Philip Potter pas donderdag aan de orde komt, circuleren er nu reeds geruchten over eventuele kandidaten. Het benoemingscomité zou woensdag tijdens een besloten zitting slechts twee personen aan het Centraal Comité willen voordragen: adjunct-secretaris-generaal van de Wereldraad, dr. Arie Brouwer uit de Verenigde Staten, en Emilio Castro uit Uruguay, die kort geleden aftrad als directeur van de Wereldraadafdeling voor Zending en Wereldevangelisatie. Zij staan op (Van onze onderwijsredaclie) de voordracht van de benoemingscommissie die uit 12 kandidaten moest kiezen. Brouwer, wiens ouders uit Nederland naar de Verenigde Staten zijn geëmigreerd, was tot voor kort secretaris van de Hervormde Kerk in Amerika, die is opgericht door Nederlandse emigranten.

Tijdens de eerste zittingsdag van het Centraal Comité kwam een tweetal rapporten aan de orde. De nieuwe voorzitter van het Centraal Comité, de Westduitser Heirjz Joachim Held, besteedde in zijn rapport aandacht EMILIO CASTRO ...op de voordracht... aan reacties naar aanleiding van de laatste Assemblee van de Wereldraad.

Ook kritiek

„De meeste gedelegeerden Kijkend naar de toekomst noemde waardeerden Vancouver positief. Toch waren ook kritische opmerkingen te horen," aldus Held. Sommigen vonden het programma te zwaar. Anderen waren van mening dat er tijdens de vergaderingen te weinig tijd werd gegeven voor discussie en besluitvorming. Ook het meertalige en multiculturele aspect van de massameeting bleek velen niet lekker te zitten.

In zijn rapport legde Held grote nadruk op communicatie tussen de Wereldraad en de lidkerken in hun specifieke situaties. „Onze discussies en besluiten moeten enerzijds ons verlangen naar eenheid uitdrukken maar ze moeten tegelijkertijd aansluiten bij de sociale, kerkelijke en culturele situaties van de lidkerken," aldus Held. Held ontkende dat achter deze opmerking kritiek op Potter schuilging. „Dit communicatieprobleem is er altijd geweest," zo zei hij.

Kijkend naar de toekomst noemde de nieuwe voorzitter het noodzakelijk om de eenheid en de heelheid van de wereldraad en zijn werk zichtbaar tot uitdrukking te brengen. Er zullen namelijk niet alleen — vanwege de beperkte financiële middelen — prioriteiten gesteld moeten worden, ook zal er een betere verdeling van deze middelen moeten komen.

Verheldering

Verder wees Held op zaken die in de komende tijd de aandacht moeten krijgen. De term „conciliar fellowship", het „model voor kerkelijke eenheid", moet verhelderd worden. Ook moet worden verduidelijkt wat het voor onze kerken betekent dat we samenwerken in een raad die „een gemeenschap van kerken is, die Jezus Christus belijdt als God en redder in overeenstemming met de Schriften".

Held zei dat er binnen de Wereldraad vankerken grote behoefte is aan een diepgaande studie over het begrip gerechtigheid waarop de Wereldraad zijn ethische, sociale en politieke activiteit baseert. Steeds vaker moet de Wereldraad de vraag beantwoorden, waarom de oecumenische beweging zich in de politieke, economische en culturele conflicten van deze wereld mengt. Een studiedocument, dat in overleg met de lidkerken wordt opgesteld, zou hierover duidelijkheid kunnen verschaffen. Ook pleitte Held voor een nauwere samenwerking met andere christelijke wereldorganisaties.

In zijn laatste rapportage als secretaris-generaal van de Wereldraad ging dr. Potter in op het samengroeien naar eenheid. „Dit gegeven heeft dertig jaar het werk van de Wereldraad bepaald," aldus Potter. Om verder aan die eenheid te werken noemde Potter een levendige en onderling samenhangende theologie noodzakelijk. „Zo kunnen de kerken in al hun verscheidenheid en in hun strijd tegen de machten, elkaar vasthouden."

Potter noemde het van belang om elkaar te accepteren. Hij refereerde aan het bezoek van paus Johannes Paulus II en noemde dit een zichtbaar bewijs van groeiend vertrouwen. „Elkaar accepteren betekent ook eikaars identiteit respecteren," zei Potter, waarna hij zich keerde tegen allerlei vormen van discriminatie. „Laten we voortgaan en samengroeien als medewerkers'met God," zo beëindigde Potter zijn rede.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 10 juli 1984

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Wereldraad buigt zich over opvolging Potter

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 10 juli 1984

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken