Bekijk het origineel

Werking kunstmatig interferon goed en zonder bijwerkingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Werking kunstmatig interferon goed en zonder bijwerkingen

TNO-onderzoeker tijdens interferonconferenüe te Heidelberg:

6 minuten leestijd

HEIDELBERG — Recent inderzoek bij TNO in Rijswijk leeft aangetoond dat het mogeijk is een niet-natuurlijk intereron te produceren dat dezelfle werking op virussen en kan:er heeft als het natuurlijke eint, maar dan zonder de econstateerde bijwerkingen.

Dit deelde prof. dr. ir. A. Rörsch, id van de Raad van Bestuur van 'NO, gisteren mee op een intemaionale conferentie over interferon 1 Heidelberg. Onder de deskundigen op de 'NO-conferentie bestaat echter nog eel onzekerheid over de nevenverchijnselen van het menselijk eiwit, /anneer dit aan patiënten wordt oegediend. Bij klinische proeven ertonen de met interferon behan,elde mensen verschijnselen, die op en lichte griepaanval lijken. Paiënten krijgen koorts, zijn veraoeid en voelen zich lamlendig. De verschijnselen verdwijnen oveigens weer snel", aldus interferonleskundige, dr. H. Schellekens van 'NO, „het is geen blijvende aandoeling". Tijdens proeven met dieren in het 'ranse kankerinstituut in Villejuif onstateerden onderzoekers een afiraak van de lever en beschadiging an de nieren na toediening van inerferon. Er zijn echter geen aanwijzingen dat dit ook bij de mens iet geval is, maar er moet volgens Ie Franse deskundigen wel rekening mee worden gehouden. Ook in Engeland zijn bij kleine knaagdieren aantastingen van de lever, nieren en andere organen aangetoond. en kanker. Op een internationaal congres van de Nederlandse onderzoekorganisatie TNO, dat van gisteren tot en met donderdag aanstaan

Op het kankerinstituut Pasteur in Parijs moest een proef worden gestopt, omdat het aantal hartaanvallen onder met interferon behandelde patiënten plotseling steeg. Interferon zou effect hebben op de stolling van het bloed. De stollingstijd wordt korter en de omvang van het stolsel groter. Bij lokale toepassingen van interferon zijn tot nu toe geen bijverschijnselen geconstateerd. de in Heidelberg (West-Duitsland) Gestopt wordt gehouden, zullen vele deskundigen uit alle delen van de wereld de resultaten bekendmaken van proeven met het menselijk eiwit. Dat is dank zij een nieuwe produktiemethode met .behulp van genetische manipulatie sinds kort op grote schaal beschikbaar.

De bijwerkingen van interferon kunnen volgens dr. Schellekens ondervangen worden door de ontwikkeling van kunstmatige interferonen. Deze tweede generatie interferonen zijn afgeleid van menselijke typen, die normaal niet in de natuur voorkomen. Deze kunnen worden verkregen door veranderingen in de genen aan te brengen of de erfelijke factoren van verschillende subtypen te combineren. De kunstmatige eiwitten, die op de conferentie werden getoond, zijn over het algemeen stabieler, of hebben een hogere biologische activiteit en rninder bijwerkingen.

Uitgebreide klinische proeven met interferon hebben aangetoond dat dit geneesmiddel in een aantal gevallen met succes gebruikt kan worden ter bestrijding van virussen

Tot staan

Interferon werd het afgelopen jaar bij wijze van proef uitgeprobeerd bij de bestrijding van kanker in de academische ziekenhuizen in Nijmegen, Rotterdam en Leiden en het Rotterdamse Radiotherapeutisch Instituut. Gebleken is dat het geneesmiddel in veertig tot zeventig procent van de gevallen een positieve invloed heeft bij de bestrijding van kanker aan de lymfklieren, een bepaalde vorm van bloedkanker en van botkanker. Bij vele patiënten verminderde de ziekte of werd de groei van kankercellen tot staan gebracht. Bij sommigen verdween de kanker geheel door toediening van interferon.

Het is volgens de Nederlandse interferondeskundige dr. H. Schellekens van het. TNO-onderzoekinstituut in Rijswijk echter nog niet duidelijk waarom de uiterst actieve stof bij de ene patiënt wel en bij de andere niet werkt. Nader onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in het werkingsmechanisme van interferon. Dit is voor hem overigens geen reden de afweerstof niet te gebruiken bij de bestrijding van kanker.

Klinisch

Tijdens de klinische proeven in de Nederlandse ziekenhuizen, waarvan de positieve resultaten door soortgelijke onderzoeken in het buitenland worden bevestigd, is voorts gebleken dat het gebruikte type interferon geen invloed heeft op kanker aan de dikke darm, longen en solide tumoren. Dit betekent niet dat in deze gevallen interferon geen zin heeft.

Er zijn drie soorten, het alfa-, beta- en gamma-interferon met in totaal tien subtypen bekend. Tot nu toe hebben de medici alleen nog maar met het subtype alfa-2 interferon gewerkt, omdat dit in grote mate voorradig is. Onderzoek met andere interferonsoorten moet uitwijzen of nog meer vormen van kanker met dit middel effectief bestreden kunnen worden.

Op de conferentie in Heidelberg zullen ook positieve effecten van interferon bij bepaalde vormen van huid- en nierkanker worden gemeld. Er zijn voorts positieve resultaten waargenomen bij de behandeling van kaposi sarcoma. Deze kankersoort komt veel voor in het laatste stadium van de gevreesde ziekte AIDS. Deze aandoening is een afbraak van het afweermechanisme van de mens, waardoor hij besmettelijk wordt voor de geringste virussen. De ziekte zal op de conferentie een belangrijk onderwerp van gesprek zijn, omdat een aantal onderzoekers stoornissen in het interferon-systeem bij deze patiënten hebben vastgesteld.

Oog

Op de TNO-bijeenkomst zullen de deelnemers ook goede resultaten melden, die inmiddels zijn bereikt bij de behandeling van hoornvliesontsteking van het oog, veroorzaakt door het herpesvirus. Deze infectie is de meest voorkomende oorzaak van blindheid in het Westen. Door het gebruik van interferon in combinatie met een 'chemisch middel geneest de infectie binnen enkele dagen.

Interferon heeft grote waarde als bestrijdingsmiddel van gordelroos, mits tijdig toegediend. Het vermindert de uitbreiding van de verschijnselen en de complicaties van

In de stad Heidelberg wordt door de Nederlandse onderzoekorganisatie TNO een internationaal congres gehouden over de resultaten die geboekt zijn met het geneesmiddel interferon. deze aandoening aanzienlijk. Interferon blijkt ook de koortsuitslag bij patiënten, die worden geopereerd voor aangezichtspijn, te kunnen voorkomen.

Mensen die middelen krijgen om afstoting van getransplanteerde organen te voorkomen, zijn zeer vatbaar voor virusinfecties. De interfe- . ron-deskundige in Heidelberg ziet ook hier mogelijkheden het nieuwe geneesmiddel met succes toe te passen om deze infecties te vermijden.

Jonge kinderen met overigens niet kwaadaardige gezwellen aan de luchtwegen (larynxpapilloma), die anders vele malen geopereerd moeten worden om de luchtwegen open te houden, hebben veel baat bij interferon. In alle gevallen waarin dit middel werd toegediend, trad een duidelijke verbetering of zelfs gehele genezing op.

Verkoudheid

Tenslotte blijkt interferon in de praktijk een uitstekende bescherming te bieden tegen verkoudheden. Mensen die het als neusspray toedienen, voorkomen daarmee besmetting door anderen die verkouden zijn. Gezien de frequentie waarinee bij de mens verkoudheden voorkomen heeft de farmaceutische industrie grote belangstelling voor interferon. Dit bleek duidelijk aan de vooravond van de zuiver wetenschappelijke conferentie in de Heidelbergse Stadthalle, waar een flink aantal bedrijven in de geneesmiddelensector stands had ingericht. Voor hen ligt een ruime markt in het verschiet.

Door omstandigheden verschijnt deze week de rubriek Binnenstebuiten niet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 23 oktober 1984

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Werking kunstmatig interferon goed en zonder bijwerkingen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 23 oktober 1984

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken