Bekijk het origineel

Alarmerende vervuiling van Noordzee door olie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Alarmerende vervuiling van Noordzee door olie

Westdidts ministerie van milieuzaken brengt verslag uit

4 minuten leestijd

BERLIJN — De Noordzee aakt steeds meer vervuild, 'ooral door olie. Volgens een [isteren bekend geworden verlag van het Westduitse Umreltbundesamt zijn alleen al de orige winter in het Duitse <foordzeegebied mogelijk 20.000 zeevogels als gevolg van Ie olievervuiling omgekomen.

Milieu- en natuurbeschermingsroepen hebben een omvangrijke lijst iet verlangens aangekondigd, waaran de internationale conferentie oor de bescherming van de Noord-. ee, die volgende week in Bremen beint, aandacht zou moeten schenken. faar aanleiding hiervan gaf de regeing in Boim een opsomming van de uccessen, die tot dusver in de strijd "gen de vervuiling zijn geboekt. In et kader van de komende conferentie ondigde de regering een tentoonstelng, een reeks lezingen en een open dag aan op schepen die speciaal voor bestrijding van de vervuiling zijn bestemd.

Volgens het rapport van het Umweltbundesamt, dat is opgesteld voor een commissie in Kiel die zich bezig houdt met olie-ongevallen op zee, is het aantal van 320.000 omgekomen vogels een geschatte bovengrens op basis van steekproefsgewijze tellingen langs de 655 kilometer lange Noordzeekust. Vooral zeekoeten en drieteenmeeuwen hebben van de vervuiling te lijden. In Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen zijn ook veel slachtoffers geteld onder eider- en zwarte zee-eenden. Op Helgoland werden talrijke levende vogels waargenomen met duidelijke sporen van olievervuiling die naar alle waarschijnlijkheid gevolgen zullen hebben voor het voortplantingsvermogen van de dieren.

Lijst met verlangens

De hoofdoorzaak van de voortgaande vervuiling van de Noordzee ligt volgens het rapport niet in de oliewinning, maar in de scheepvaart. Het Umweltbundesamt verwijst naar gegevens van het Duitse hydrografische instituut, waaruit blijkt dat 85 procent van alle onderzochte olievlekken bestaat uit scheepsbrandstof die overwegend door illegaal spoelen van de tanks met zeewater in de Noordzee terecht komt. Ongeveer 5 procent komt uit lensruimtes, het diepste punt in een scheepsromp waar zich water en olieresten verzamelen. Niet meer dan 1 tot 3 procent bestond uit ruwe of niet te identificeren oUe. Ook de 29 strandvervuUingen, die de afgelopen winter op Helgoland werden vastgesteld, bleken voor 90 procent veroorzaakt door scheepsbrandstof.

Voor een duurzame bescherming van het levensgebied Noordzee spannen zich de milieu-organisaties in, die vootuitlopend op de officiële internationale conferentie gisteren een eigen congres begonnen in Bremen. Op de alternatieve „actieconferentie Noordzee" zullen zij tot en met morgen werken aan een omvangrijke lijst met verlangens, die zij aan de internationale conferentie in Bremen willen voorleggen.

Miljoenen mensen moeten ook in de toekomst nog van en met de Noordzee leven, zodat de zee niet mag worden leeggeroofd en onleefbaar worden gemaakt. De samenwerkende milieu-organisaties hebben kritiek op het feit, dat op de agenda van de internationale conferentie belangrijke perspectieven ter bescherming van de Noordzee ontbreken.

Twee premières
In Bonn kondigde het ministerie voor onderzoek ter gelegenheid van de Noordzeeconferentie twee premières aan: het oliebestrij dings vaartuig Bottsand, een katamaran die ook bij zware zee zijn werk kan doen en 140 kubieke meter per uur kan verwerken, alsmede een speciaal vooi oliebestrijding op kalme zee ontwikkeld pontonsysteem dat olievlekken van de golven kan „afromen". Daarnaast zullen enkele speciale werktuigen worden getoond waarmee de gevolgen van tankerrampen, maar ook de sluipende vervuiling van d€ Noordzee kuimen worden bestreden.

Voor onderzoek en ontwikkeling van bestrijdingsmiddelen heeft het ministerie de afgelopen vier jaar ongeveer 40 miljoen mark in meer dan 40 projecten gestoken. Daamaasi wordt in talrijke andere projecten geprobeerd de vervuUing van de Noordzee via de rivieren tegen te gaan. Volgens het ministerie van verkeer zijn thans veertien speciale vaartuigen in dienst om de gevolgen van olie-ongelukken op de binnenwateren bestrijden. Daarnaast heeft men de beschikking over 1.200 meter oUeschermen voor op zee en 4.200 meter voor langs de kust. De federale en regionale overheden financieren gezamelijk een investeringsprogram, dat voor de jaren '80-'85 in totaS 100 miljoen mark beloopt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 oktober 1984

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Alarmerende vervuiling van Noordzee door olie

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 oktober 1984

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken