Bekijk het origineel

Helft Nederlands bos aangetast

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Helft Nederlands bos aangetast

Staatsbosbeheer noemt toestand zorgelijk

5 minuten leestijd

BAARN Van het Nederlandse bos is vooral door luchtverontreiniging 40 procent minder levensvatbaar, 8 procent weinig levensverder achteruit gegaan. Dit blijkt uit het vitaliteitsonderzoek 1984 van Staatsbosbeheer, waarvoor 70.000 bomen op uiterlijk zichtbare afwijkingen zijn onderzocht.

Staatsbosbeheer-directeur ir. F. Prillevitz noemde de resultaten gisteren op een persconferentie in Baarn „zorgwekkend". De 40 procent (112.000 ha) van het Nederlandse bos die volgens het onderzoek minder vitaal is, kan zich nog van deze aantastingen herstellen, maar „een verdere achteruitgang is even goed mogelijk", aldus het onderzoeksrapport. De weinig vitale bossen (8 procent ofwel 22.400 ha) zullen veel sneller dan gewoonlijk moeten worden vervangen. In 1,5 procent (4.000 ha) van het Nederlandse bos zal binnenkort de bijl gaan.

De achteruitgang van de bossen doet zich het sterkst voor in de Brabantse en Limburgse Peel, delen van het Midden- en Oostbrabantse zandlandschap, de Veluwe, een belangrijk deel van de Utrechtse Heuvelrug, de grotere delen van Overijssel en het noordoostelijk gedeelte van de Friese Wouden. In Groningen, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en de IJsselmeerpolders zijn de bossen nog overwegend gezond, aldus het rapport.

Klassen

Voor de beoordeling is het bos in vier klassen ingedeeld: vitaal, minder vitaal, weinig vitaal en niet vitaal. Het laatste is bos dat zodanig is aangetast dat er geen redden meer aan is. Dat zal moeten worden geveld. Het beslaat ongeveer 4.000 ha of 1,5 procent. Dit klinkt niet zo verontrustend, maar er is ook nog 8 procent weinig vitaal, waarvan eveneens wordt verwacht dat het grootste deel zich niet kan herstellen.

De 40 procent minder vitaal bos kan zich wel herstellen, maar dat is afhankelijk van de mate van luchtverontreiniging. Als die niet binnen redelijke tijd wordt teruggedrongen, zal de gezondheid van dat deel ook snel achteruitgaan. Slechts de helft van onze bossen wordt door SBB nog vitaal genoemd.

Luchtverontreiniging is de belangrijkste boosdoener bij de aantasting van de Nederlandse bossen, zo concludeert Staatsbosbeheer. De grove den, de pijnboom en de douglasspar komen er verhoudingsgewijs het slechtst vanaf. Van alle grove dennen is bijna zeventig procent enigermate door luchtverontreiniging aangetast, van de pijnbomen 43 procent en van de douglasspar vijftig procent. De gevoeligheid van de bodem voor verzuring speelt een belangrijke rol bij de aantasting. Uit het vitaliteitsonderzoek blijkt dat het bos opvallend beter is, waar het groeit op bodems die minder gevoelig zijn voor verzuring, zoals op klei, loss- en leemgronden. Het meeste Nederlandse bos groeit echter op arme en zure zandgrond, terwijl het tevens voor een groot deel bestaat uit grove dennen, de meest kwestbare bomen in ons land.

Kuststreek

In de kuststreek zijn de bossen én bomen gezonder door invloed van het zeeklimaat en de wind. Verontreinigde lucht waait langdurig en krachtig landinwaarts. Ook hoogteverschillen blijken van invloed te zijn, waaruit de ernstige achteruitgang in de Duitse hellingbossen verklaard kan worden.

Insekten, schimmels en beschadigingen door werkzaamheden in de bossen hebben weinig invloed op de gezondheid van de boom. Alleen als

Vooral de oudere bomen hebben cri; te lijden van de luchtverontreiniging. het verval al is ingetreden, komen bastkevers en' insekten zeer regelmatig voor. De invloed van de waterhuishouding en de wind noemt Staatsbosbeheer gering.

Uit het onderzoek is gebleken dat de schimmelsoort Diplodia pinea, die dennenbossen aantast, zich over geheel Nederland heeft verspreid, vooral over de gebieden waar de bossen er al beroerd aan toe zijn. De aantasting door de schimmel neemt vooral ernstige vormen aan in de dennenopstanden met een hoger stikstofgehalte dan gewoonlijk. Staatsbosbeheer wil nader onderzoeken of ook de schimmelvorming samenhangt met luchtverontreiniging.

Oude bomen

Ook bodemtype, waterhuishouding en windinvloed zijn in het onderzoek betrokken. Gegevens als leeftijd en structuur van de opstanden zijn eveneens beoordeeld. Daaruit bleek onder meer dat bossen van 40 tot 100 jaar het meest achteruitgingen. Jongere en oudere bomen blijken gezonder te zijn.

Het is de eerste keer dat Staatsbosbeheer de toestand van de Nederlandse bossen zo uitgebreid heeft onderzocht. Het eerste vitaliteitsonderzoek werd in 1983 gehouden naar aanleiding van verontrustende berichten uit West-Duitsland over door verzuring aangetaste en gestorven bomen. De resultaten van dat onderzoek waren zo zorgwekkend, dat dit jaar op grote schaal onderzoek is gedaan naar de bossen. Directeur Prillevitz kondigde gisteren aan dat voortaan elk jaar een vitaliteitsonderzoek zal worden gehouden.

Prillevitz zei „op zichzelf" gelukkig te zijn met de maatregelen van de ministers Winsemius (Milieubeheer) en Braks (Landbouw) om de verontreiniging door elektriciteitscentrales en bio-industrie tegen te gaan. Volgens Prillevitz kan Nederland hoogstens dertig procent van de totale luchtverontreiniging bestrijden. De bestrijding van de resterende zeventig procent is ccn internationale zaak, aangezien Engeland, Frankrijk. België, West- en Oost-Duitsland, Zwitserland, Polen en Tsjochoslowakije hici-voor verantwoordelijk zijn, aldus Prillevitz.

Vergelijking

Het vitaliteitsonderzoek is dit jaar op dezelfde, wijze uitgevoerd als in de ons omringende landen.' In vergelijking met Duitsland maakt Nederland een gunstiger indruk. In Duitsland hoeft de helft van de bossen ernstige bosschade, in Nederland tien procent. Prillevitz: „Dit heeft te maken met het in Nederland heersende zeeklimaat met vcci wind."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 december 1984

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Helft Nederlands bos aangetast

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 december 1984

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken