Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ziekenfondsraad ziet regeling gewetensbezwaren niet zitten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ziekenfondsraad ziet regeling gewetensbezwaren niet zitten

Varianten abortusvergoeding stuitten op bezwaren

4 minuten leestijd

De Ziekenfondsraad heeft in het advies aan minister Brinkman (WVC) over de technische aspecten van opname van de kliniek-abortus in het ziekenfondspakket deze week geen oplossing aangedragen voor de problematiek van de gewetensbezwaarden. Vijf varianten die door de minister In de adviesaanvraag als mogelijke oplossing voor de gewetensnood van velen waren genoemd, stuitten bij de raad om verschillende redenen op allerlei bezwaren.

Handhaving van de huidige situatie, waarbij abortus verricht in het ziekenhuis wel wordt vergoed en dezelfde ingreep gedaan in een abortuskliniek niet wordt vergoed, biedt volgens de raad geen oplossing voor gewetensbezwaarden. „Hun bezwaren richten zich op abortus als zodanig en niet op de plaats of de middelen waarmee tot abortus wordt overgegaan. Heeft een verzekerde bezwaren tegen abortus in klinieken, dan bestaan die bezwaren ook tegen abortus in ziekenhuizen. Dat die bezwaren tot nu toe niet zo nadrukkelijk zijn geuit moet volgens de raad worden verklaard uit onvoldoende bekendheid met het feit dat ziekenhuis-abortussen allang door de ziekenfondsen vergoed worden.

Aan vullend pakket

Het onderbrengen van de kliniekabortus in de aanvullende ziekenfondsverzekering, de tweede mogelijkheid, acht de raad niet realiseerbaar in een tijd dat veel, zo niet alles op verzekeringsgebied in beweging is. Twee pakketten, één met en één zonder abortus, leiden volgens de raad ertoe dat de verzekering slechts voor een kleine groep interessant is, waardoor de verstrekking dan veel te duur zou worden. Als die weg wordt bewandeld zou in de aanvullende verzekering daarom geen keuzemogelijkheid moeten worden ingebouwd, vindt de raad. Dat heeft dan weer tot gevolg, dat de problematiek van gewetensbezwaarden van de hoofdverzekering naar de aanvullende verzekering wordt verlegd.

De derde variant, een oplossing via de Coördinatiewet sociale verzekering, ligt volgens de raad het meest voor de hand, maar wordt in strijd geacht met de solidariteitsgedachte die ervan uitgaat dat er geen onderscheid wordt geZATERDAG 22 DECEMBER 1984 De Ziekenfondsraad in vergadering bijeen. maakt tussen verzekerden die wel of geen gebruik maken van in het pakket geregelde verstrekkingen.

Het gaat in dez:e variant om een regeling via de bestaande wet op de gemoedsbezwaren tegen het verzekeringswezen als zodanig. Met enige aanpassingen zou via die wet volgens de raad kunnen worden geregeld, dat gewetensbezwaarden tegen abortus ontzien worden van premiebetaling. De gewetensbezwaarde zou bij zijn ziekenfonds schriftelijk zijn bezwaren kenbaar moeten maken. Naar de echtheid van de bezwaren wordt, anders dan bij de huidige coördinatiewet, geen onderzoek ingesteld. De gewetensbezwaarden houden het recht op vergoeding van abortus.

Reductie

Technisch is het volgens de raad niet uitvoerbaar per persoon een reductie te geven (tussen ƒ 0,90 en ƒ 1,59 W.V.H.) op de premie voor de verzekerde die bezwaren heeft. Om hun toch soelaas te bieden zou volgens de raad kunnen worden gedacht aan een regeling waarbij de totale premie-afdracht van gewetensbezwaarden via gemiddelden wordt vastgesteld en het aandeel voor abortus daarin wordt berekend. Dit bedrag kan in een apart fonds worden gestort waaruit bepaalde subsidies zouden kunnen worden gegeven aan nader aan te duiden voorzieningen in de gezondheidszorg.

De raad tekent hier verder bij aan, dat een dergelijke regeling niet beperkt zal blijven tot bezwaren tegen abortus. „Binnen de kortst mogelijke tijd zullen zich ook voor andere verstrekkingen als sterilisatie, kunstmatige inseminatie en reageerbuisbevruchting gewetensbezwaarden melden", aldus de raad. Daarom is de raad van oordeel dat een dergelijke regeling in strijd is met het solidariteitsprincipe in de verzekeringsgedachte.

De vierde mogelijkheid gaat uit van subsidiëring van abortusklinieken via de Algemene wet bijzondere ziektekosten. Dit betekent volgens de raad dat daarbij van de AWBZ een oneigenlijk gebruik wordt gemaakt en daarom beter een oplossing kan worden geregeld via de Ziekenfondswet. Subsidiëring via deze wet betekent echter dat gewetensbezwaarden via deze weg toch weer meebetalen aan financiering van abortus in klinieken.

Rijksbegroting

De vijfde en laatste variant betreft subsidiëring van abortus ten laste van de rijksbegroting. Daarbij doet zich het probleem van de gewetensbezwaarden volgens de raad niet voor, maar zal abortus in ziekenhuizen en in klinieken worden gefinancierd uit twee verschillende bronnen, te weten uit ziekenfondsgelden en uit gemeenschapsgelden. De raad vindt verder, dat de privacy van vrouwen die zich laten aborteren in een kliniek zou worden geschonden, omdat zij moeten aangeven dat zij tot een bepaalde inkomensgroep behoren en dat de kosten van behandeling niet kunnen worden, betaald door degene die (mede) in haar levensonderhoud voorziet. Een en ander staat volgens de raad op zeer gespannen voet met de in de Wet afbreking zwangerschap voorgestane privacybescherming.

Samenvattend concludeert de Ziekenfondsraad voor gewetensbezwaarde ziekenfondsverzekerden geen afdoende regeling te kunnen vinden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 december 1984

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Ziekenfondsraad ziet regeling gewetensbezwaren niet zitten

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 december 1984

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken