Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ontwerp voor Zeeuws waterkwaliteitsplan

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ontwerp voor Zeeuws waterkwaliteitsplan

Nog veel onderzoeken uitvoeren

3 minuten leestijd

SCHERPENISSE — Onlangs verscheen bij het bureau milieuzaken van de Provincie Zeeland een voorontwerp van het dit jaar door Provinciale Staten vast te leggen Waterkwaliteitsplan voor Zeeland. Het ontwerpplan is inmiddels tijdens voorlichtingsbijeenkomsten in Zierikzee, Axel, Middelburg, Hulst en SintMaartensdijk door ambtenaren van de Provincie Zeeland toegelicht en met de bezoekers besproken.

Het voorontwerp waterkwaliteitsplan bestaat uit twee boeken, waarvan het eerste boek het voorontwerpplan zelf is en het tweede de appendix met bijlagen. Het eerste boek bestaat uit vijf delen.
In deel I wordt ingegaan op de opzet, het karakter en de status van het plan. Hieruit blijkt onder meer, dat het vast te stellen plan maximaal tien jaar geldig zal zijn. Dit wordt gedaan omdat men nog veel onderzoeken moet uitvoeren en het waarschijnlijk is, dat het plan na die onderzoeken niet of niet meer zal voldoen aan de huidige opzet.
In deel III gaat men in op het toekomstige waterkwaliteitsbeleid. Men gaat daarbij in op het doel van het waterkwaliteitsbeleid en op de plaats van dat beleid binnen het takenpakket van de overheid; zoals ruimtelijke ordening, natuur en landschap, landbouw en visserij, en recreatie. Tevens noemt men de afstemming van het Zeeuwse beleid op het beleid van de aan Zeeland grenzende gebieden, zoals de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en de Belgische overheden.

Functies
In deel IV wordt onder andere ingegaan op de toekenning van functies aan het oppervlaktewater. Men gaat daarbij onder meer in op de kwaliteitseisen die gesteld moeten worden aan het water met ecologische functies en water met mensgerichte functies zoals water voor de landbouw, drinkwater, viswater en water voor recreatie en scheepvaart.
Deze kwaliteitseisen zijn vooral afhankelijk van de hoofdfunctie die aan het water worden toegekend (bijvoorbeeld landbouw) en in mindere mate van de zogenaamde nevenfunctie (bijvoorbeeld visserij).

Maatregelen
Deel V gaat in op maatregelen, onderzoek en kosten. Hieruit blijkt dat de waterkwaliteitsbeheerders in Zeeland nog verschillende maatregelen zullen moeten treffen, om de kwaliteitseisen die aan de diverse soorten oppervlaktewater worden gesteld te kunnen bereiken. Het vergunningenbeleid van de waterkwaliteitsbeheerder (de waterschappen) en het bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallaties vormen een belangrijk gedeelte van dit hoofdstuk.
Uit een overzicht blijkt, dat men in het waterschap Het Vrije van Sluis en in Noord- en ZuidBeveland als laatsten in 1990 klaar zal zijn met het bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Afvalwaterlozingen op oppervlaktewater van enige omvang zullen dan in Zeeland tot het verleden behoren. Na uitvoering van alle zuiveringstechnische werken zullen de inwoners van Tholen en Sint-Philipsland voor de laagste jaarlijkse lasten in Zeeland komen te zitten. De inwoners van West-Zeeuws Vlaanderen zullen de hoogste lasten moeten betalen.

Bestellen
Het ontwerp-waterkwaliteitsplan is te bestellen bij de Griffie van de Provincie Zeeland, Sint Pieterstraat 42 te Middelburg. De kosten ervan bedragen vijfentwintig gulden. Een samenvatting van het plan is op hetzelfde adres gratis verkrijgbaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 27 februari 1985

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Ontwerp voor Zeeuws waterkwaliteitsplan

Bekijk de hele uitgave van woensdag 27 februari 1985

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken