Bekijk het origineel

Onderhandelingen over cao uit impasse

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Onderhandelingen over cao uit impasse

Gesprekken bij Hoogovens en in koopvaardij komen weer op gang

4 minuten leestijd

VELSEN/ROTTERDAM — Zowel bij Hoogovens (17.500 werknemers) als In de koopvaardij zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao heropend.

Het cao-gesprek bij Hoogovens leverde gisteren voldoende aanknopingspunten op om het overleg op 5 april voort te zetten. Volgens bestuurder H. Peperkamp van de industriebond FNV heeft Hoogovens zich bereid verklaard drie kwart van de kosten van de aanvulling op het ziekengeld tot 100 procent van het nettoloon voor zijn rekening te nemen.

Peperkamp verwacht dat „het andere kwart er ook nog wel uit komt". Verder is Hoogovens bereid in 1986 de vier-vij f ploegendienst als experiment in te gaan voeren voor 7.400 werknemers in de produktie. Volgens Peperkamp liggen er nog wel enkele voor de bonden „harde" punten, zoals arbeidstijdverkorting voor de mensen in dag- en kantoordiensten naar 36 uur, handhaving van de koopkracht en aanvulling van wao-uitkeringen. Deze punten komen vrijdag nog aan de orde, maar, aldus Peperkamp, „ze hebben in ieder geval een stap in onze richting gedaan".

De bonden hadden Hoogovens, nadat het overleg eerder was vastgelopen, een ultimatum gesteld tot 1 april.

De bonden en Hoogovens moeten vrijdag nog nader bespreken op welke datum de gecombineerde vier-vijfploegendienst wordt ingevoerd. Het betreffende produktiepersoneel werkt nu in een vierploegenrooster en omschakeling naar een gecombineerde vier-vijfploegendienst, waarbij een aantal maanden per jaar in vijf-ploegen wordt gewerkt, zal een uitbreiding van de werkgelegenheid met zich meebrengen.

De directie van Hoogovens toonde zich maandag bij monde van een woordvoerder „heel positief" over het verloop van de hervatte cao-onderhandelingen. Hoogovens verwacht dat de afsluitende gespreksronde van eind deze week tot een akkoord zal leiden en dat de aangekondigde acties bij het Velser staalconcern niet zullen doorgaan.

Er zal op 5 april verder nog overeenstemming moeten worden gevonden over handhaving van de koopkracht, waarvoor van vakbondszijde de eis van 1,5 procent loonsverhoging (prijscompensatie) in zowel 1985 en 1986 en een eenmalige uitkering van één procent dit jaar en twee procent in 1986 op tafel ligt. Hoogovens is op dit punt gisteren nog niet ingegaan. De bonden willen met Hoogovens een twee-jarige cao afsluiten, terwijl het concern zelf aan een cao alleen voor 1985 denkt.

Gesprek

Er komt toch weer en gesprek tussen de zeeliedenbond FWZ en de werkgevers (Nedlloyd, Shelltankers en de Raad van Bestuur voor de Zeevaart) over een nieuwe cao voor de grote handelsvaart. Het overleg werd op 12 maart afgebroken omdat partijen volstrekt geen overeenstemming konden, bereiken over eikaars voorstellen.

Volgens bestuurder E. Sarton heben de werkgevers de FWZ gevraagd om donderdag verslag te doen van de ledenraadplegingen die inmiddels hebben plaatsgehad. Sarton acht het niet uitgesloten dat het overleg die dag toch weer op gang komt. Wat de uitslag van de ledenvergaderingen precies is, wil de bestuurder niet zeggen.

Volgens hem vindt de achterban een aantal voorstellen van de reders volstrekt onaanvaardbaar, maar men acht toch voldoende basis aanwezig om te proberen uit de impasse te komen. Een is is volgens de FWZ-bestuurder wel dat de werkge-' vers „constructief" gaan praten over de voorstellen van de werknemers-organisatie.

De cao voor de grote handelsvaart is van toepassing op ongeveer 9.000 zeevarenden en officieren. De FWZ onderhandelt altijd eerst met alle rederijen gezamenlijk over een centrale cao, waarna met de werkgevers afzonderlijke afspraken worden gemaakt over de arbeidsvoorwaarden in het' eigen bedrijf. Als het nieuwe overleg op centraal niveau deze week mislukt, zal de FWZ proberen de onderhandelingen per bedrijf van de grond te krijgen.

De vorige besprekingen over de nieuwe cao liepen vooral vast op de eisen van de FWZ betref f en-^ de aanvulling van ziekengeld en wao tot 100 procent, verhoging van de gages met 3 procent en uitbetaling van de volledige prijscompensatie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 april 1985

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Onderhandelingen over cao uit impasse

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 april 1985

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken