Bekijk het origineel

Tweede welzijnsplan van Katwijk minder ideëel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Tweede welzijnsplan van Katwijk minder ideëel

Geen opzienbarende veranderingen

3 minuten leestijd

KATWIJK — In maart 1981 bracht de door het gemeentebestuur ingestelde „gemeentehjke commissie welzijnsplanning" het eerste welzijnsplan uit voor de jaren 1982 tot en met 1985. Ter gelegenheid daarvan werd een speciale informatiekrant over dit onderwerp door de gemeente uitgegeven om iedereen zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van de welzijnsplanning te betrekken.

Van belang was en is nog steeds de betrokkenheid en de inbreng van de burgers hierbij. Op plaatseljk niveau bestaat immers het beste inzicht in de problemen en behoeften in de samenleving. Inmiddels zijn we vier jaar verder en heeft het tweede welzijnsplan, thans voor de jaren 1986 t/m 1989 het licht gezien.

In het algemeen kan worden gesteld dat het tweede welzijnsplan geen opzienbarende veranderingen te zien geeft. Het huidige niveau van voorzieningen wordt gehandhaafd. Het is ook minder ideëel dan het vorige plan, dat inhoudelijk meer pretenties bezat. Het plan kan derhalve worden gekenmerkt als „volgend en bevestigend van hetgeen is bereikt". Ook de financiële ruimte voor het plaatselijk welzijnsbeleid is beperkt. Dat is reeds duidelijk geworden bij de welzijnsjaarprogramma's van 1984 en 1985.

Doorgaan

De vraag kan worden gesteld waarom met welzijnsplanning wordt doorgegaan nu duidelijk is geworden dat de Kaderwet specifiek welzijn, die destijds in het vooruitzicht is gesteld, er niet zal komen. Op grond van die wet was een gemeente verplicht een vierjarenplan te maken en jaarlijks programma's, alsook een procedure verordening. Nu die verplichting niet geldt of zal gaan gelden voor het specifieke welzijnsbeleid, zou de planning ervan „aan de kant kunnen worden geschoven".

In de inleiding op het welzijnsplan wordt het belang van lokale welzijnsplanning, onderstreept. „Plaatselijk ligt er voor de overheid en het particulier initiatief een grote verantwoordelijkheid". Gewezen wordt op het feit dat men binnen de kring van de eigen gemeente beter zicht heeft op de ontwikkelingen in de eigen samenleving. Bovendien is het van belang om de diverse deelterreinen van het welzijn met elkaar in verband te brengen en naast elkaar te zetten. Met een vakterm zou kunnen worden gezegd dat „integrale welzijnsplanning op lokaal niveau" van belang wordt geacht in Katwijk.

Inhoud

In het nieuwe plan wordt de gemeenschap, te weten de verenigingen en de vrijwilligers, nadrukkelijk aangesproken op haar verantwoordelijkheid. Niet alleen landelijk, maar ook in Katwijk is die betrokkenheid van de burger voor de samenleving afgenomen. Het welzijnswerk dient in eerste instantie door het particulier initiatief (verenigingen, vrijwilligers) te worden uitgevoerd. De plaatselijke overheid dient alleen bij te springen als het particulier initiatief het af laat weten. Over het algemeen dient de overheid de voorwaarden te scheppen opdat het particulier initiatief het werk kan uitvoeren.

In het welzijnsplan (als voorontwerp) zijn zowel de uitgangspunten voor het te voerfen beleid als het plan zelf opgenomen. Élke sector bevat een inleiding, algemene doelstellingen, een beschrijving van de werkvorm en een beleidsoverzicht met een financiële vertaling.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 mei 1985

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Tweede welzijnsplan van Katwijk minder ideëel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 mei 1985

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken