Bekijk het origineel

Geen ambtenaar voor bedrijven in Elburg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Geen ambtenaar voor bedrijven in Elburg

Raad achter notitie B enW

2 minuten leestijd

ELBURG — De gemeenteraad heeft gisteravond na langdurige discussie ingestemd met de voorstellen van het college van B en W met betrekking tot de werkgelegenheidsnotitie. Eerder dit jaar werd de rapportage van de destijds in het leven geroepen twee werkgroepen beoordeeld, echter tot een oplossing kwam het toen niet. Besloten is nu onder meer dat er geen bedrijfscontactambtenaar komt.

  Unaniem was men van mening dat er een actief beleid moet gevoerd worden in deze materie en dat waar mogelijk stimulerende maatregelen moeten worden genomen. Ten aanzien van de uitwerking van dit beleid kwam het college met andere ideeën dan die daarover zijn geuit in de werkgroepen, in de raad en in de commissie economische aangelegenheden.
  Het college achtte noch de aanstelling van een bedrijfscontactambtenaar noch het exploiteren van een bedrijfsverzamelgebouw verstandig. Wel had men aandacht besteed aan uitvoering van kapitaalswerken, jeugdwerkloosheid (tijdelijke arbeidsplaatsen langdurig werklozen) en voor overige werkgelegenheidsactiviteiten wilden B en W een bedrag van 25.000 gulden beschikbaar stellen. 

Voorkeur 
  Aanbevelingen ten aanzien van het aanstellen van een bedrijfscontactambtenaar kwamen met name vanuit de VVD-fractie en via de SGP'er . Wobben (destijds lid van een van de werkgroepen). De heer Wobben gaf in dit verband een opsomming waarover men de voorkeur gaf aan een full-time functionaris. Zijn fractie had hier dan ook best meer geld voor over dan het college. Het geld is beschikbaar. Om te spreken over rendement in dit verband, betreurde de heer Wobben dan ook. 
  
Ook de heer P. J. Fijt (VVD) bracht in zijn redevoering naar voren dat voor de hoeksteen van een goed beleid een bedrijfscontactambtenaar de oplossing was. Hij sprak zich uit om een voorstel te doen voor aanstelling van deze ambtenaar. 
  
Bij de beantwoording vond wethouder H. van Deutekom (algemeen belang) dat de gemeente best de motor mocht zijn, maar ook wilde hij hier het bedrijfsleven inschakelen. „Een bedrijfscontactambtenaar is niet man die past in ons plaatje", aldus de wethouder. 

Verworpen
  Wel wilde hij de raad uitspraak laten doen over het tussenvoorstel van de heer Fijt. Bij stemming werd dit voorstel echter verworpen (stemverhouding acht voor en negen tegen). Wethouder A. Lok (openbare werken) was blij dat nagenoeg alle fracties steun gaven aan het voorstel om extra mankracht aan te trekken gedurende ten minste een jaar voor uitvoering van de kapitaalswerken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 mei 1985

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Geen ambtenaar voor bedrijven in Elburg

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 mei 1985

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken