Bekijk het origineel

Aan de Jabbok: Israël behoort ons toe!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Aan de Jabbok: Israël behoort ons toe!

Langs 's Heeren wegen (I)

5 minuten leestijd

"Langs 's Heeren wegen", dat kunnen landwegen zijn, zowel in Israël als daar buiten. Luchtwegen ook: via een luchtbrug van raven hield God de Heere zijn profeet Elia met brood en vlees in leven. Maar ook waterwegen! En een van die waterwegen was de rivier de Jabbok, waar de aartsvader Jakob bij monde van God heeft gehoord: „Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israël; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht" (Genesis 32:28).

Bij deze rivier had ik niet lang geleden een schokkende belevenis. Aanvankelijk was daar, temidden van het aan weerszijden oprijzend gebergte, alles pais en vree. De stilte was haast hoorbaar en weldadig waren de rust en wijdheid van het landschap, waar doorheen in de laagte de Jabbok krinkelt. Dieper nog werkt die weldadigheid op je in bij het terugdenken aan wat hier eens is geschied: God Zelf sprak hier, sprak tot Jakob, noemde hem met een nieuwe naam: Israël. Voor het eerst in de wereldgeschiedenis was het, dat toen die naam hier heeft geklonken, tussen hgt gebergte, hier bij de rivier. Je kijkt om je heen. Je luistert. Je zou willen nog een verre en late naklank te vernemen van dat woord en van die stem des Heeren...

To us!

Maar dan komen in het middaguur enige autobussen met kinderen en hun onderwijzers. Jordaanse kinderen en Jordaanse onderwijzers, want de Jabbok is niet gelegen in het land Israël, maar even ten Oosten daarvan in het koninkrijk Jordanië. Een Arabisch land. Een, wat godsdienst betreft, islamitisch land. De onderwijzers en hun leerlingen stappen uit. Meegebrachte etenswaren gaan zij nuttigen aan de oever van de rivier. Zij zitten niet ver van mij af en ik kan zien wat geschreven staat op hun Tshirts: Palestine belongs to usl (Palestina behoort ons toe!). Allen dragen zij die woorden op hun kleding. Geen wens, maar de vaststelling van een feit. Een eis: niet voor de joden, maar voor de Arabieren is het land Israël bestemd. Ten onrechte woont het volk van Israël aldaar. Zij zelf moeten daar wonen!

Verbondslijn.

Vanwaar die eis? Vanwaar die agressie van Arabieren tegen Israël? Het antwoord op die vraag wordt gevonden in de koran, die voor de Arabieren even heilig is als de bijbel voor ons. En in die koran, stammend uit de zevende eeuw na Christus, lezen wij hoe daarin de oudtestamentische geschiedenis van het offer van Abraham is verleugend. Want niet Isaak, maar Ismaël is volgens de koran door Abraham ten offer gebracht. Hetgeen betekent, dat de verbondslijn van God met Abraham niet loopt via Isaak en Jakob en Israël naar de Messias, geboren in Bethlehem, maar via Ismaël en het volk der Arabieren, waarvan Ismaël geacht wordt de stamvader te zijn, naar Mohammed en Mekka!
En daarom is het ten onrechte volgens de Arabieren, dat het volk Israël het door God beloofde land is ingeleid. Het volk van Ismaël, de Arabieren, de islamieten, hun komt dat land ter bewoning toe. Die leugen van de koran ligt ten grondslag aan de agressie heden ten dage van alle islamieten jegens Israël.

 Een erfdeel

„Palestine belongs to us!" De naam Palestina wordt gebruikt en daarmee worden we verwezen naar de tijd voordat Gods volk het beloofde land onder leiding van Jozua binnentrok, want Palestina betekent letterlijk: Filistijnenland. Zo ver moet volgens de islam de klok der geschiedenis worden teruggedraaid. Zo grondig moet Gods heilsgeschiedenis worden vernietigd. Maar Gods Woord spreekt anders! Reeds aan de Jabbok noemde Hij Jakob met die nieuwe naam; Israël. En aan het volk, uit hem gesproten en naar hem genoemd, heeft Hij toegezegd: „Ik zal u brengen in dat land waarover Ik mijn hand heb opgeheven". En niet alleen beloofde Hij Zijn volk daar binnen te brengen, maar Hij voegde daar de vaste en duurzame belofte aan toe: „En Ik zal het u geven tot een erfdeel"! Een erfdeel aan Zijn eigen volk. Het volk van Israël.

 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 juli 1985

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Aan de Jabbok: Israël behoort ons toe!

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 juli 1985

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken