Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerken zijn doelwit van infiltratie communisme

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerken zijn doelwit van infiltratie communisme

Amerikaans state departement:

6 minuten leestijd

HILVERSUM — Eens in de zeven jaar verzamelt de Christelijke Vredesconferentie (CPC/CFK) de eigen achterban. Deze week - bijna gelijktijdig met het grote congres van Westeuropese vredesbewegingen in Amsterdam - is in Praag de "Al-Christelijke Vredesassemblée" begonnen.

„De in Praag zetelende Christelijke Vredesconferentie (CPC/CFK) is een door de Sowjet-Unie gesteunde internationale mantelorganisatie. Sinds de oprichting in 1958 heeft deze organisatie de meningsvorming over een groot aantal omstreden onderwerpen op het gebied van de buitenlandse politiek en de defensie binnen kerkelijke kringen proberen te beïnvloeden. Vanaf het begin is de CPC gedomineerd door een vooraanstaand Russisch of Oosteuropees theoloog of godsdienstig leider en de belangrijkste bijeenkomsten vonden altijd in Oost-Europa plaats."
Dit staat in een onlangs verschenen „Foreign Affairs Note" van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken (State Department).

Waarschuwing
Het is voor het eerst dat het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken een officiële waarschuwing aangaande Sowjetrussische beïnvloeding van kerkelijke kringen doet uitgaan.
De president van de CPC, de Hongaarse bisschop Karoly Tóth, staat in eigen land bekend als een groot bewonderaar van de Russische politiek. Hij steunt consequent alle Russische voorstellen inzake vredes- en veiligheidsvragen.
In de brochure van het State Department wordt opgemerkt: „Het Kremlin ziet de komende zesde CPCassemblée in Praag als een belangrijke schakel in een algehele campagne ter beïnvloeding van de internationale meningsvorming onder godsdienstige kringen, welke is gericht tegen de buitenlandse en defensiepolitiek van de Westerse landen.

Pro-Russisch
De CPC stimuleert contacten met andere religieuze organisaties, waarbij vooral de Wereldraad van Kerken moet worden genoemd. Een van de presidenten van de Wereldraad, de Indiase kerkleider Paulos M. Gregorios, is tevens een vice-president van de CPC.
Verder onderhouden CPC-president Karoly Tóth en CPC-secretaris Ludomir Mirejowski nauwe contacten met de Wereldraad, aan de bijeenkomsten waarvan zij actief deelnemen. Karoly Tóth is lid van het „uitvoerend comité" van de Wereldraad.
De pro-Russische oriëntatie van de CPC wordt gegarandeerd door de Rus-sisch-orthodoxe bisschop Sergei Fomin en de secretaris van het departement voor Buitenlandse betrekkingen van het Patriarchaat van Moskou.
Buyevski speelt in de commissie voor Internationale zaken van de Wereldraad van Kerken een dominerende rol, reden dat de Wereldraad zelden resoluties of besluiten aanneemt die tegen de Russische lijn indruisen.
Op de vijfde Assemblee van de Wereldraad in Nairobi (1975) was het vooral Buyevski die wist te bewerken, dat de mensenrechtensituatie in de Sowjet-Unie niet werd veroordeeld.
Financieel is de CPC in hoge mate afhankelijk van de Russisch-orthodoxe kerk en het zogenaamde Sowjetvredesfonds van waaruit communistische mantelorganisaties deels worden gefinancierd.

Publiciteit
In Oost-Europa krijgen de bijeenkomsten van de CPC altijd brede publiciteit. Daarbij wordt steeds benadrukt dat de samenwerking van alle „vredelievende krachten", ook christenen, ter voorkoming van de oorlog en de bevordering van de vrede, essentieel is. Met „vrede" wordt steeds bedoeld een vrede in overeenstemming met de buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie, waarop geen kritiek mogelijk is.
De hele CPC-top werd in 1968 gezuiverd, toen leidinggevende personen de Sowjetinterventie in Tsjechoslowakije kritiseerden. Sindsdien is de leiding van de CPC steeds in handen van figuren geweest die de Russische lijn kritiekloos hebben gevolgd.

Nieuwe organisaties
De brochure van het State Department waarschuwt verder voor de vorming van nieuwe mantelorganisaties gericht op beïnvloeding van kerkelijke kringen. In dit verband wordt gewezen op de „Wereldconferentie van Religieuze Werkers" die in 1982 in Moskou werd gehouden en waaraan de Amerikaanse evangelist Billy Graham heeft deelgenornen. Uit deze conferentie kwam een permanent „presidium" voort.
Dan is er de in december 1983 opgerichte „Commissie voor de betrekkingen met godsdienstige vredeskringen" opgericht door het Sowjetrussische vredescomité. Beide organisaties worden geleid door de Russisch-orthodoxe metropoliet Filaret van Minsk uit Wit-Rusland, die steeds meer in de voetsporen van een van zijn illustere voorgangers, metropoliet Nikodim, treedt.

De CPC ontplooit in toenemende mate activiteiten in de Derde Wereld. Er is een Afrikaanse en een Aziatische tak. In Latijns Amerika en het Caraïbische gebied worden eveneens tal van activiteiten ontplooid. Er zijn nauwe banden met Cuba en Nicaragua en de beweging „Christenen voor het Socialisme", die van Latijnsamerikaanse oorsprong is, maar in radicale Westeuropese studentenkringen wortel heeft geschoten.
In Nederland zijn er officiële banden met de „Christenen voor het Socialisme" in Zeist. De Nederlandse predikante, ds. Bé Ruys van het Hendrik Kraemerhuis in Berlijn heeft in Nederland ten behoeve van de CPC tal van activiteiten ontplooid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 3 juli 1985

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Kerken zijn doelwit van infiltratie communisme

Bekijk de hele uitgave van woensdag 3 juli 1985

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken